h

Nieuws uit 2023

3 november 2023

Sloopplannen Sterrenbuurtflats als donderslag bij heldere hemel.

Foto: SP Hengelo

Op dinsdag 4 juli ontvingen bewoners van 144 flatwoningen in de Sterrenbuurt een brief met een zeer ingrijpende boodschap in de bus: hun flats worden binnen twee jaar. gesloopt. Toen de SP dit vernam organiseerde ze binnen twee weken een rondgang langs de huizen, waarbij met tientallen bewoners is gesproken over wat ze hiervan vinden. De bevindingen van deze gesprekken zijn aan alle bewoners gestuurd met een uitnodiging voor een eerste bijeenkomst.

Lees verder
3 november 2023

Bewoners rondom de Asfaltcentrale zijn stank en schadelijke stoffen beu

Foto: SP Hengelo

Via een appgroep komen er vanaf ’s morgensvroeg de meldingen vaak binnen: “Ik ruik een enorme stank en zie de schoorsteen weer volop rook uitblazen.” en “Heb vanaf met het slaapkamerraam potdicht moeten slapen. Het was niet te harden.”

Lees verder
3 november 2023

Renovatie witte huisjes begonnen. Bewoners Kuipersdijk winnen de strijd!

Foto: SP Hengelo

Door hun onverzettelijkheid en lange adem hebben de bewoners van de na-oorlogse woningen aan de Kuipersdijk en de Pruisische Veldweg de strijd met Welbions gewonnnen.

Lees verder
10 oktober 2023

Lilian Marijnissen in Hengelo over De Winst Van Eerlijk Delen

Foto: SP Hengelo

Vrijdag 6 oktober was Lilian Marijnissen in Hengelo. Zij ging in gesprek met acteur Dragan Bakema over haar boek “De winst van eerlijk delen” in een bomvolle zaal in het Metropool. Over waarom het belangrijk is dat mensen zelf het heft in handen krijgen bij alle zaken die in het belang zijn van ons allemaal bij de publieke zaak. 

Lees verder
6 oktober 2023

SP legt zich niet neer bij vervuiling Prezero

Foto: SP Hengelo

De SP is verontrust over de situatie rondom afvallozingen door het bedrijf Prezero in het zuidelijk havengebied, de kanaalzone in Hengelo. Het bedrijf had een aanzegging gekregen van de provincie om de lozing van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) te beperken in het afvalwater maar hoeft van de rechter een verplichting daartoe voorlopig niet in te willigen. De SP legt zich daar niet bij neer.

Lees verder
6 oktober 2023

SP: ‘Twente vraagt Brussel waterprobleem op te lossen dat ze zelf mede creëert’

Foto: SP Hengelo

De SP fractie wil van het Hengelose college van B en W weten waarom Twentse gemeenten bij monde van de Enschedese burgemeester Bleker in Brussel steun vraagt om het drinkwatertekort in Twente op te lossen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier