h

Fractie

De SP is sinds 1990 vertegenwoordigd in de raad. Toen behaalden we één zetel. Sinds die tijd groeit de SP gestaag. Sinds 2010 maakt de SP ook deel uit van het college van Burgemeester en Wethouders. Bij de laatste verkiezingen van 16 maart 2022 behaalde de SP vier zetels.

U bent hier