h

Renovatie witte huisjes begonnen. Bewoners Kuipersdijk winnen de strijd!

3 november 2023

Renovatie witte huisjes begonnen. Bewoners Kuipersdijk winnen de strijd!

Foto: SP Hengelo

Door hun onverzettelijkheid en lange adem hebben de bewoners van de na-oorlogse woningen aan de Kuipersdijk en de Pruisische Veldweg de strijd met Welbions gewonnnen.

Het was het opgewekte telefoontje van Hans Hobbelin van de Kuipersdijk dat uitsluitsel bracht.

“Ze zijn vanmorgen begonnen! En alles wordt heel mooi, precies wat we wilden!”

Hobbelink bond samen met een tiental andere bewoners enige jaren geleden de strijd aan met Welbions. Hun huizen, na-oorlogse ‘noodwoningen’ waarvan de zolders nooit bewoonbaar zijn geweest, moesten nodig geïsoleerd en gerenoveerd worden. Aanvankelijk hield Welbions hen aan het lijntje en gebeurde er niet veel. Tot twee maal toe kwam de SP in actie om hen te ondersteunen in hun eis van renovatie. Eerst in 2020 door in overleg met de bewoners een gezamenlijke brief naar Welbions te sturen met de dringende vraag waar de al jaren eerder toegezegde renovatie uitgevoerd zou gaan worden. Daarop kwam de woningcorporatie met de geruststelling dat die renovatie binnen twee jaar uitgevoerd zou worden. Vervolgens werd de SP ingeroepen toen er een kink in de kabel leek: Welbions wilde met Hobbelink een gesprek, wat duidde op het terugtrekken van de gedane belofte. Dat bleek maar al te waar toen de SP op verzoek van bewoners aan het gesprek deelnam. De medewerkers van Welbions sputterden met bezwaren over de hoge kosten van renovatie en meldden dat het gereserveerde geld voor renovatie niet meer aanwezig zou zijn!

Toen Hobbelink met een brief op de proppen kwam waarin Welbions klip en klaar renovatie had beloofd trokken de heren huiswaarts. Later werd ook letterlijk deze keutel ingetrokken. Publiciteit omtrent dit voorval zorgde ervoor dat de huizen vanaf deze maand alle gerenoveerd gaan worden.

Hobbelink is blij dat hij met buurtbewoners en hulp van de SP dit voor elkaar heeft weten te krijgen.

Reactie toevoegen

U bent hier