h

Nieuws van de afdeling

14 november 2018

SP Fractie: Wij willen trots zijn op onze stad, zorgbuurthuizen in Hengelo en Hengelo als knooppunt openbaar vervoer.

Foto: SP Hengelo

Bij de bespreking van de meerjarenbegroting in de gemeenteraad van Hengelo deed fractievoorzitter Floor van Grouw een op het oog eenvoudig voorstel. Namens de hele SP fractie riep hij het college op om te onderzoeken of we in Hengelo de zorg beter op buurtniveau kunnen organiseren: Zou het college eens samen met bijvoorbeeld Wijkracht of Carint willen kijken of hieraan invulling gegeven kan worden?

Lees verder
29 oktober 2018

Welbions genomineerd voor de Schimmelschandpaal

Foto: SP Hengelo

Vandaag zijn de landelijke nominaties voor de Schimmelschandpaalprijs bekend gemaakt. Deze prijs wordt uitgereikt aan de woningcorporatie met de meeste klachten over schimmel in de huizen, en de minste bereidwilligheid om hier iets aan te doen. Een van de tien genomineerden is Welbions. Vanmorgen hebben huurders samen met de SP het bord met de nominatie bij het kantoor van Welbions opgehangen. Huurders kunnen tot 11 november stemmen op www.schimmelschandpaal.nl. Op 12 november wordt de winnaar van de Schimmelschandpaalprijs 2018 bekend gemaakt.

Lees verder
26 oktober 2018

SP: ‘hou de verhuur van onze woningen ver weg bij de vastgoedcowboys’

Foto: SP Hengelo

De SP wil een stop op de verkoop van sociale huurwoningen en starterswoningen aan particuliere beleggers. In het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat beleggers en winstinvesteerders zich flink roeren op de Twentse huizenmarkt. Daardoor ontstaat een forse woningnood onder zowel huurders met een kleine beurs als ook de mensen met een klein middeninkomen. De Hengelose collegepartij wil dat de gemeente Hengelo ingrijpt.

Lees verder
22 oktober 2018

WONINGNOOD, WELBIONS EN DE VASTGOEDCOWBOYS

Foto: SP Hengelo

In een recent interview met de Twentsche Courant Tubantia (5 oktober 2018) maakt de directeur van Welbions, de heer Rupert,de SP het verwijt dat zij moeilijk doet over de verkoop van huurwoningen ten behoeve van starters op de koopmarkt. Dat vraagt om een reactie.

Lees verder
12 oktober 2018

SP wil sanering asbestdaken door de overheid

Foto: SP Hengelo

Deze week  is in de Tweede Kamer het besluit genomen om vanaf 2025 het hebben van asbestdaken voor de eigenaren strafbaar te stellen. De SP fractie in Hengelo doet het college van B en W het voorstel om te onderzoeken of in samenwerking met provincie en andere Twentse gemeenten deze gigantische saneringsoperatie kan worden uitgevoerd. Ook wil de partij dat duidelijk wordt welke steun de houders van asbestdaken, ook de bezitters van kleine schuurtjes met golfplaten van de gemeente kunnen krijgen.

Lees verder
17 september 2018

SP dringt aan op onderzoek naar uitvoering bewindvoering door gemeente

De Hengelose SP-fractie wil de stijgende kosten van bewindvoering, voor mensen die niet meer zelf de regie kunnen voeren over hun zaken en financiën, een halt toeroepen. De door de rechter aangewezen bewindvoerder brengt in de regel hun zaken en financiën weer op orde en voert voor hen het beheer. De SP wil dat de gemeente nu zelf een grotere rol gaat spelen bij de uitvoering van de bewindvoering. De afgelopen jaren zijn de kosten van bewindvoering in vrijwel alle gemeenten enorm gestegen. De gemeenten dragen vaak via bijzondere bijstand deze kosten. Zo ook in Hengelo, waar de totale kosten in 2012 € 166.000 bedroegen voor 140 huishoudens en waar in 2017 deze kosten fors opliepen tot ruim een miljoen voor 766 huishoudens.

Lees verder

Pagina's

U bent hier