h

Bewoners rondom de Asfaltcentrale zijn stank en schadelijke stoffen beu

3 november 2023

Bewoners rondom de Asfaltcentrale zijn stank en schadelijke stoffen beu

Foto: SP Hengelo

Via een appgroep komen er vanaf ’s morgensvroeg de meldingen vaak binnen: “Ik ruik een enorme stank en zie de schoorsteen weer volop rook uitblazen.” en “Heb vanaf met het slaapkamerraam potdicht moeten slapen. Het was niet te harden.”

Een enquête van twee jaar geleden opgezet door de SP leerde dat klachten van bewoners in het gebied tussen de Breemarsweg en de industriebedrijven aan de kanaalzone talrijk waren. Die gingen over stof, stank, lawaai en zware trillingen. De enqueteresultaten hebben inmiddels al effect gehad. Ten eerste werd door de gemeente het schrootbedrijf Den Oudsten aangewezen als de veroorzaker van veel lawaai en trillingen. Door handhaving van de gemeente heeft dit bedrijf haar machines trillingsvrij moeten maken, waarna Welbions over kon gaan tot renovatie van de zogenaamde ‘trilflat’.

Het meest belangrijke resultaat van de enquête is misschien wel dat een groep van bewoners zich zijn gaan inzetten voor het verminderen van de industrieoverlast. De reactie van de gemeente hierop was om bewoners uit te nodigen samen met een van de grootste boosdoeners, de Asfaltcentrale Twente (ACT), om overleg te voeren. ACT bleek ook Zeer Zorgwekkende Stoffen uit te stoten, waarbij de toegestane norm werd overschreden, die van benzeen (kankerverwekkend) en zogenaamde PAK’s.

Terwijl de gemeente probeert de onrust en zorgen bij bewoners weg te nemen, nemen bewoners en ook de SP geen genoegen met sussende beloften. Ze zijn vastbesloten het bedrijf en de gemeente aan de afspraken voor een gezonde leefomgeving te houden. En dat zal niet vanzelf gaan.

Reactie toevoegen

U bent hier