h
12 juli 2019

Regering zorgt ook in Hengelo voor oplopende tekorten bij WMO en Jeugdzorg

Foto: SP Hengelo

Op de vraag van SP fractieleider Floor van Grouw aan alle andere  partijen in de Hengelose gemeenteraad stelde"Wat doen andere fracties om de druk op den Haag op te voeren?", bleef het stil.

Lees verder
8 juli 2019

SP Hengelo wil slachtoffers voorkomen bij volgende uitval 112

De SP fractie is bezorgd over de uitval van het alarmmeldnummer 112 die op 24 juni jl. plaatsvond en enkele uren deze melddienst bij serieuze ongevallen en levensbedreigende situaties plat legde. Enkele dagen later bleek dat er tijdens deze uitval verschillende meldingen van in nood verkerende mensen de hulpdiensten niet of slechts moeilijk konden bereiken. In enkele gevallen, waaronder ook in Twente bleek iemand in nood te zijn overleden waarbij de hulpdiensten niet tijdig konden worden ingeschakeld.

Lees verder
25 juni 2019

Ledenvergadering SP spreekt over plannen Marktplein.

Foto: SP Hengelo

Op 19 juni kwamen leden van de SP in Wijkcentrum Hengelose Es bijeen om te praten over de inmiddels afgeblazen plannen rondom een “Hijschgebouw” op de markt. Twee SP leden hadden om deze vergadering gevraagd en bestuur en fractie hebben hieraan graag gehoor gegeven.

Lees verder
21 mei 2019

Ga stemmen 23 mei!

Foto: SP Hengelo

Hoezo meer politieke macht naar de EU?
We laten Brussel toch niet de baas zijn.
Voor samenwerken, maar geen Europese macht boven Nederland.

Lees verder
14 mei 2019

SP Kamerlid Renske Leijten: Wat de SP wil met de EU?

Foto: SP Hengelo

Op zondagmiddag 19 mei is SP Tweede Kamerlid Renske Leijten in Hengelo te gast om te spreken over wat de SP vindt van de Brusselse macht over Nederland. Ze zal daarbij ingaan op de roep van sommige partijen om meer bevoegdheden over te dragen aan Brussel en de jarenlange strijd van haar partij voor behoud van beslissingsbevoegdheid bij landen en gemeenten.

Lees verder
19 april 2019

SP: ‘Wethouder moet commerciële flateigenaar tot de orde roepen’

Foto: SP Hengelo

Bewoners van de twee flats aan de Jan Voerman en de Jan Wiegersstraat in Hengelo zijn het slechte beheer en de slechte communicatie met hun huurbaas zat. Waren het een jaar geleden de problemen bij de oplevering van de flats, waar laat en niet afdoende op gereageerd werd, sinds dit voorjaar ervaren de bewoners in de onderste laag van de flats centimeters water in hun kelder en schade aan vloeren, wanden en huisraad. SP raadslid Vincent Mulder die de bewonerscommissie ondersteunt vindt het belachelijk dat de beleggingsbaas zijn huurders zelf wil laten opdraaien voor de kosten van de waterschade: “Hoe ziek is het als je wel maandelijks van 120 huishoudens een ton huur int, maar ze gewoon in de modder laat zitten wanneer de muren water doorlaten?”

Lees verder
5 april 2019

SP wil actie tegen extreme bemoeizucht uit Brussel

De SP Hengelo roept het college op zich aan te sluiten in het verzet tegen  een Europees voorstel dat de lokale democratie ondermijnt. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers onderhandelen al sinds enige tijd over een voorstel dat gemeenten zal verplichten om al hun regels en wetten die aan het dienstenverkeer raken eerst ter goedkeuring aan Brussel voor te leggen.

Lees verder
26 maart 2019

SP wil inkomensafhankelijke bijdrage huishoudelijke hulp

De SP fractie maakt zich zorgen over de situatie die begin dit jaar is ontstaan, waarbij mensen die tot dan toe particuliere huishoudelijke hulp hadden, nu een beroep doen op huishoudelijke hulp via de WMO.

Lees verder
13 maart 2019

“Laat de grote vervuilende bedrijven betalen”

Foto: SP Hengelo

"Rechtse kabinetten zorgen niet voor klimaatrechtvaardigheid." Tientallen demonstranten vertrokken vanuit Hengelo volop in de stemming naar de klimaatmars op de Dam in Amsterdam. Al bij instappen in de trein regende het al bakken uit de lucht.

Lees verder
8 maart 2019

SP raadslid Marie José Huis in 't Veld over 100 jaar vrouwenkiesrecht: '... er is nog veel te doen."

Foto: SP Hengelo

Uitgenodigd om voor de Vrouwendagmanifestatie in Hengelo een toespraak te houden blikte raadslid Marie José Huis in 't Veld terug op de invoering van het kiesrecht voor vrouwen in 1919.

Lees verder

Pagina's