h

Sloopplannen Sterrenbuurtflats als donderslag bij heldere hemel.

3 november 2023

Sloopplannen Sterrenbuurtflats als donderslag bij heldere hemel.

Foto: SP Hengelo

Op dinsdag 4 juli ontvingen bewoners van 144 flatwoningen in de Sterrenbuurt een brief met een zeer ingrijpende boodschap in de bus: hun flats worden binnen twee jaar. gesloopt. Toen de SP dit vernam organiseerde ze binnen twee weken een rondgang langs de huizen, waarbij met tientallen bewoners is gesproken over wat ze hiervan vinden. De bevindingen van deze gesprekken zijn aan alle bewoners gestuurd met een uitnodiging voor een eerste bijeenkomst.

Ook daar bleek dat er niet eerst met de bewoners zelf is gesproken. Welbions stelt iedereen voor het blok en duldt geen inspraak. Dat bleek maar eens te meer toen de verhuurder niet in gesprek wenste te gaan met een delegatie van deze huurders. Zij wilden hun plan van individuele gesprekken doorzetten. Verdeel en heers is blijkbaar hun motto. Nog kwalijker is dat de organisatie die zegt de belangen van de huurders te vertegenwoordigen ook niet wilde komen. Ookbions had ook vooraf niet contact met de bewoners opgenomen. Wiens belangen vertegenwoordigen zij?

Inmiddels zijn de bewoners opnieuw bij elkaar geweest en hebben besloten om hun eisen dan maar ter plekke bij Welbions te gaan aanbieden. Dat zal binnenkort gebeuren.

De belangrijkste punten voor gesprek zijn om duidelijk te krijgen wat de technische en financiële redenen zijn voor sloop van hun woningen, hoe ze, omdat ze niet gevraagd hebben om te verhuizen, hun huidige huurprijs kunnen behouden. En verder willen een aantal van de bewoners die er al tientallen jaren wonen hun buurt behouden, dat wil zeggen in de buurt van hun huidige buren blijven wonen. Ook zijn er vragen over de verhuisfaciliteiten die collectief geboden kunnen worden en de verhuisvergoeding. Wordt vervolgd.

Reactie toevoegen

U bent hier