h

Nieuws uit 2004

13 december 2004

Vragen over vuurwerk aan de gemeenteraad van Hengelo en aan Provinciale Staten

Vuurwerk uit de woonwijkDe Adviesraad Brandveiligheid meldde onlangs dat bij een deel van de vuurwerkbedrijven de opslag en verkoopveiligheid niet voldoende is gewaarborgd, oa. vanwege ondeugdelijke sprinklerinstallaties. De Hengelose SP-fractie heeft hierover vragen gesteld aan het college.

Lees verder
13 december 2004

Bewoners massaal in het geweer tegen uitbreiding vuurwerkopslag

Vuurwerk uit de woonwijkNa verschillende verontruste reacties van bewoners rondom fietsenmaker Busscher aan de Deurningerstraat heeft de SP de wijkbewoners de mogelijkheid geboden om bezwaar aan te tekenen tegen het voornemen van de provincie om vergunning te verlenen voor uitbreiding van de vuurwerkopslag van 17,500 naar 40.000 kg.
Op de sluitingsdatum voor bezwaar (vrijdag 10 december) konden de bezwaarschriften die door 439 bewoners waren ondertekend bij de provincie in Zwolle worden ingeleverd. De ondertekenaars brachten tevens ruim een derde van het bedrag van de kosten van het technisch advies bijeen, dat door de SP was ingehuurd.

Lees verder
26 november 2004

SP roept wijkbewoners op gezamenlijk bezwaar te maken tegen vuurwerkopslag Busscher.

 vuurwerk uit de woonwijkIn een brief aan de bewoners maakt de SP de bewoners rondom de vuurwerkopslag van Busscher aan de Deurningerstraat er op attent dat er de mogelijkheid bestaat om bij de Provinciale Staten van Overijssel bezwaar aan te tekenen tegen de verdubbeling van de vuurwerkopslag bij Busscher.

Lees verder
14 november 2004

Algemene beschouwingen bij de Beleidsbegroting 2005 - 2008

SP standpunt bij de bespreking van de beleidsbegroting 2005-2008 in de gemeenteraad.

Lees verder
12 november 2004

Bibliotheekbus, Instumentenfonds, armoedebeleid… SP dwars tegen bezuinigen in

Hengelo moet voorop blijven lopen in het afwenden van bezuinigingen op cultuur en gehandicapten en mensen met een minimuminkomen blijven ontzien. Daarnaast zou de gemeente voorop moeten lopen in de protesten richting deze regering over de kaalslag en bezuinigingen die van daaruit op de gemeenten afkomen. Dat is in het kort de strekking van de inzet van de Hengelose SP raadsfractie tijdens de algemene beschouwingen bij de begroting voor 2005.

Lees verder
5 november 2004

Raad van State schorst besluit vuurwerkopslag

De Raad van State heeft het besluit van de gemeente Hengelo om een vuurwerkopslag van 5000 kg in een dichte woonwijk toe te staan aan de firma Blokker - Spoolder geschorst.

Lees verder

Pagina's

U bent hier