h

Nieuws uit 2021

24 september 2021

’t Swafert bijna 50 jaar. Feestje waard? Enquete bewoners ’t Swafert is duidelijk: Verhuurder verstopt zich.

Foto: SP Hengelo

Deze zomer heeft de SP onder de bewoners van wooncomplex ’t Swafert in Groot Driene een deur aan deur enquête gehouden. Een forse meerderheid liet van zich horen en de conclusies zijn niet mals. De eigenaar en de beheerder moeten aan de bak en vooral thuis geven.

Lees verder
9 september 2021

SP haalt publieke steun op voor de werkers in de zorg

Foto: SP Hengelo

Aanstaande zaterdag 11 september staat de SP in de binnenstad, tegenover de Hema, met een marktkraam waar iedereen steun kan betuigen aan alle werkers in de zorg. De zorg verdient meer dan applaus is de stellige overtuiging van de partij waar ze actie voor voert. Het is voor het eerst dat de partij na de zeer beperkende coronamaatregelen het publiek weer vraagt om hun mening te geven bij de kraam (uiteraard met inachtneming van 1,5 meter afstand)

Lees verder
27 augustus 2021

“Langs veel plekken waar bewoners samen wat bereikt hebben”

Foto: SP Hengelo
Impressie van twee interessante zomerfietstochten door Hengelo 

Omdat veel mensen na anderhalf jaar coronamaatregelen snakken naar ontmoeting en gesprekken organiseerde de SP in Hengelo deze zomer fietstochten door Hengelo. 

Lees verder
27 juli 2021

SP Hengelo: plannen Keolis en provincie zijn onacceptabele verschraling van Twents OV

Foto: SP Hengelo

De Hengelose SP fractie keert zich met verontwaardiging tegen de plannen die Gedeputeerde Staten van Overijssel en vervoersbedrijf Keolis blijkbaar hebben voor het schrappen en verminderen van Twentse buslijndiensten. Volgens SP-raadslid Hugo Koetsveld gaan deze plannen in tegen alle inspanningen om het openbaar vervoer een goed alternatief voor de auto te laten zijn en verslechteren ze de leefbaarheid en bereikbaarheid van wijken en woonkernen. In schriftelijke vragen aan het Hengelose College van B&W maant hij de wethouder tot actie om deze plannen van tafel te halen.

Lees verder
9 juli 2021

SP Hengelo verliest geduld met wethouder Wonen: ‘door laksheid hebben beleggers nog steeds vrij spel’.

Foto: SP Hengelo

De SP fractie is bij monde van SP raadslid Vincent Mulder zeer ontevreden over het optreden van het college bij het aan banden leggen van vastgoedbeleggers.

Lees verder
9 juli 2021

SP Hengelo wil af van slechte bestrating toegangswegen centrum

Foto: SP Hengelo

De SP fractie wil dat er onmiddellijk actie wordt ondernomen om de vooroorlogse klinkerwegen rond het centrum fatsoenlijk te bestraten. Met name de straten die als belangrijke fietsroutes gelden, de Emmaweg, Willemstraat, Tuindorpstraat en Industriestraat hebben dringend onderhoud nodig.

Lees verder

Pagina's

U bent hier