h

’t Swafert bijna 50 jaar. Feestje waard? Enquete bewoners ’t Swafert is duidelijk: Verhuurder verstopt zich.

24 september 2021

’t Swafert bijna 50 jaar. Feestje waard? Enquete bewoners ’t Swafert is duidelijk: Verhuurder verstopt zich.

Foto: SP Hengelo

Deze zomer heeft de SP onder de bewoners van wooncomplex ’t Swafert in Groot Driene een deur aan deur enquête gehouden. Een forse meerderheid liet van zich horen en de conclusies zijn niet mals. De eigenaar en de beheerder moeten aan de bak en vooral thuis geven.

Als er namelijk één ding duidelijk is bij de resultaten van de enquête dan is het wel dat bewoners met vragen en klachten niet of nauwelijks terecht kunnen bij hun huisbaas. Die huisbaas is een belegger genaamd UCP V Cooperatief UA, met een brievenbus op de Amsterdamse Zuidas. Het beheer van het woningencomplex met 415 woningen is in handen gegeven van Van ’t Hof Rijnland beheer in Zoetermeer. Een makelaar regelt nieuwe bewoners als er woningen vrij komen. Dus de eigenaar laat zich nergens zien, maar strijkt wel jaarlijks 3 miljoen euro aan huurpenningen op.

De enquête die werd gehouden naar aanleiding van klachten van enkele bewoners leverde een onthutsend beeld op omtrent de verhouding tussen beheerder en bewoners. 224 van de 417 bewoners gaven respons. Slechts een kwart van de bewoners die reageerden is tevreden over de contacten met de beheerder; vaak omdat zij zelf geen klachten hadden gemeld. De klachten gaan vooral over het niet reageren op mails, het er telefonisch niet doorkomen, of van ’t kastje naar de muur worden gestuurd. Er is een huismeester die slechts een paar uur in de week kantoor houdt en zelf meestal geen klachten kan verhelpen. Ook hij komt er bij van ’t Hof Rijnland vaak niet door.

De concrete klachten waar bewoners mee zitten hebben betrekking op kapotte zaken in huis als wc, douche of keukenblok. Als bewoners hierover al wat krijgen te horen is het advies dat ze het zelf maar moeten oplossen. Veel klachten zijn er over de gemeenschappelijke ruimten als gangen en balustrades. Die zijn vaak vervuild; schoonmaak vindt sporadisch plaats. Grote gebreken die frequent voorkomen worden gemeld aan liften en automatische deuren. De beveiliging rond het complex laat sterk te wensen over. Suggesties hiervoor door individuele bewoners worden niet gehonoreerd. Ook zijn er vragen van bewoners over de plannen voor groot onderhoud en renovatie. Die waren namelijk aangekondigd door de vorige eigenaar, Vesteda, maar daarover is er tot op heden nog niets concreet bekend. Bewoners zijn op de hoogte van asbest in de buitenmuren dat met plaatwerk is afgedekt, maar willen weten wanneer asbestsanering zal plaatsvinden.

Als belangrijk punt uit de enquête komt naar voren dat er groot draagvlak (90%) is voor het vormen van een vertegenwoordiging van Swafert bewoners. Een 16 tal bewoners geeft aan hier ook actief aan te willen bijdragen.

De SP heeft in de afgelopen weken een bijeenkomst georganiseerd met deze groep en daaruit is een bewonerscommissie gevormd die in contact wil treden met de eigenaar en beheerder. Vanuit de SP krijgen ze volop advies en steun, mochten ze daar behoefte aan hebben.

Reactie toevoegen

U bent hier