h

SP Hengelo: plannen Keolis en provincie zijn onacceptabele verschraling van Twents OV

27 juli 2021

SP Hengelo: plannen Keolis en provincie zijn onacceptabele verschraling van Twents OV

Foto: SP Hengelo

De Hengelose SP fractie keert zich met verontwaardiging tegen de plannen die Gedeputeerde Staten van Overijssel en vervoersbedrijf Keolis blijkbaar hebben voor het schrappen en verminderen van Twentse buslijndiensten. Volgens SP-raadslid Hugo Koetsveld gaan deze plannen in tegen alle inspanningen om het openbaar vervoer een goed alternatief voor de auto te laten zijn en verslechteren ze de leefbaarheid en bereikbaarheid van wijken en woonkernen. In schriftelijke vragen aan het Hengelose College van B&W maant hij de wethouder tot actie om deze plannen van tafel te halen.

Koetsveld:

“Dit schrappen van vervoersdiensten is onacceptabel. Zonder onderbouwing gaat men er blijkbaar vanuit dat veel mensen in de komende jaren geen gebruik meer zullen maken van het openbaar vervoer en dat er daarom kan worden gesneden in buslijnen. Op die manier zorg je er juist voor dat mensen zich genoodzaakt voelen ander vervoer te kiezen. Dan creëert de niet onderbouwde aanname dus haar eigen gelijk”.

Volgens de SP kan er juist nu beter worden geïnvesteerd in het op peil houden van een goed en uitgebreid openbaar vervoersnetwerk, zodat mensen de weg naar bus en trein weer weten te vinden en de auto laten staan.

Koetsveld wijst ook op de negatieve gevolgen voor wijken en woonkernen waar buslijnen verdwijnen en de mensen die daar wonen, of hen willen bezoeken:

“Veel mensen zijn afhankelijk van het OV om zich te kunnen verplaatsen. Het kan niet zo zijn dat je ’s avonds of in weekenden niet meer van A naar B kunt reizen. Het beknot mensen in hun mobiliteit en het tast de leefbaarheid en bereikbaarheid aan van plaatsen waar geen bus meer stopt.” Ook het schrappen van spitslijnen is volgens de SP’er geen optie: “Die extra bussen rijden er niet uit luxe, maar om een grote stroom reizigers te kunnen vervoeren. Als men als sardientjes in een blik wordt vervoerd, is dat bepaald geen prikkel om het OV te verkiezen boven de auto.”

Het raadslid vindt de plannen daarom kortzichtig en in strijd met alle inspanningen om duurzaam vervoer te bevorderen en woonkernen bereikbaar te houden.

Middels de schriftelijke vragen wil de SP te weten komen of het college op de hoogte is van de plannen en hoe ze er tegenover staat. Ook wil de partij weten op welke manier de gemeente invloed kan uitoefenen op de plannen. Tenslotte wordt het college gevraagd wat er gedaan gaat worden om de plannen van tafel te krijgen en hoe er wordt samengewerkt met andere Twentse gemeenten.

Reactie toevoegen

U bent hier