h

Nieuws uit 2011

24 januari 2011

Twentse SP-jongeren steunen studentenmanifestatie Den Haag

Vrijdag 21 januari kwamen ruim 20.000 studenten, scholieren en sympathisanten op het malieveld bijeen om te demonstreren tegen de voorgestelde bezuinigingen op het hoger onderwijs. Het kabinet Rutte wil onder andere ‘langstudeerders’ en de instellingen waaraan zij verbonden zijn een financiële prikkel geven van €3000 wanneer zij meer dan een jaar uitlopen tijdens hun bachelor- en/of masteropleiding. Dat veel mensen langer over hun studie doen door stages, buitenlandervaring, bestuurswerkzaamheden, persoonlijke omstandigheden of doordat zij genoodzaakt zijn te werken naast hun studie daar wordt geen rekening mee gehouden. Ook het feit dat het recht op studiefinanciering geldt voor het aantal jaar dat voor je studie staat en bij uitlopen dus sowieso vervalt wordt vergeten.

Lees verder
19 januari 2011

ga 21 januari met rood twente mee naar het malieveld !

kom in actie tegen de afbraak van het hoger onderwijs!

Lees verder
13 januari 2011

Emile Roemer start met eerste handtekening de campagne

In een druk bezet Metropool was het Emile Roemer die de zaal vol belangstellenden liet zien dat het niet alleen om woorden gaat, maar ook om daden. Met een pennenstreek zette hij de eerste handtekening onder de eis voor het behoud van de kraamafdeling in het Almelose ziekenhuis. De start van een storm van protest tegen het bizarre voorstel van de fusiedirectie van de ZGT ziekenhuizen in Almelo en Hengelo.

Lees verder
6 januari 2011

SP wil meer inzet gemeente bij gladheidsbestrijding

De fractie van de SP wil dat de gemeente Hengelo zich beter gaat instellen op langere winterse periodes zoals die van de afgelopen weken. Daartoe zou de gemeente een goede evaluatie moeten maken van de gladheidsbestrijding zoals die in deze en de vorige winterse periode, een jaar geleden zijn uitgevoerd. Bovendien zou de gemeente actief het aantal incidenten van valpartijen en blikschade moeten bijhouden die door het winterse weer worden veroorzaakt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier