h

Nieuws uit 2011

8 december 2011

SP: veel te weinig oplaadpunten voor de OV chipkaart in Hengelo

De fractie van de SP stelt dat er in Hengelo een tekort is aan oplaadpunten voor de OV chipkaart. In totaal kan slechts op vier plekken een saldo op de kaart worden bijgeschreven, waarvan er bovendien niet een staat in Hengelo ten noorden van de A1. Voor bewoners uit de Hasseler Es en Slangenbeek is het dichtsbijzijnde oplaadpunt in Borne of in Winkelcentrum Groot Driene. Een oplaadpunt bij het winkelcentrum Hasseler Es is onlangs weggehaald, tot verontwaardiging van bewoners.

Lees verder
1 december 2011

Meer woonruimte voor huurders bloemenbuurt

De hulpdienst van de SP in Hengelo is tevreden over het resultaat van haar bemiddeling bij een probleem van huurders in de Bloemenbuurt. Het betreft de aanpak van Welbions bij de afvoer van een oude moederhaard in de “verpleegsterswoningen” in de Bloemenbuurt. Woningcorporatie Welbions zorgt dat de bewoners van deze kleine huurwoningen extra ruimte krijgen, door overbodig geworden kachels te verwijderen.

Lees verder
30 november 2011

10 december Armoede Werkt Niet Manifestatie in Den Bosch

Kom op 10 december grote manifestatie Armoede Werkt Niet om te protesteren tegen de bezuinigingen op de sociale werkvoorziening, jonggehandicapten, bijstandsuitkeringen, passend onderwijs, de zorg, etc. etc.
GEEF JE OP VOOR BUSVERVOER VANUIT TWENTE via www.armoedewerktniet.nl

Lees verder
10 november 2011

Sociaal beleid in Hengelo blijft overeind, ondanks "helse klus"

Anders dan in de meeste andere gemeenten zet Hengelo alle zeilen bij om mensen in de bijstand ruimhartig te blijven ondersteunen, en mensen met een uitkering zonder baan te blijven begeleiden naar werk. Daarvoor plust de gemeente geld bij, omdat het Kabinet meer dan fors bezuinigt op het geld dat de gemeente hiervoor nodig heeft.
Ook worden de mensen die in 75 stadsbanen werken, niet ontslagen, wat op grond van het stoppen van de rijkssubsidie zou moeten. Via extra geld van de gemeente kunnen ze hun nuttige werk, bijvoorbeeld in de buurthuizen en wijkcentra, blijven doen.

Lees verder
8 november 2011

SP steunt staking sociale werkvoorziening 10 november

Op 10 november is er een stakingsactie van het personeel van de sociale werkvoorziening. De SP ondersteunt deze mensen in hun strijd voor het behoud van hun banen en een fatsoenlijke beloning.

Lees verder
4 november 2011

ROOD Hengelo zegt: ‘Doe effe sociaal!’

De Hengelose afdeling van ROOD, Jong in de SP is begonnen met de campagne ‘Doe effe sociaal!’. Via deze campagne wil ROOD jongeren bewust maken en laten nadenken over de asociale maatregelen die het kabinet neemt, maatregelen die leiden tot een tweedeling in de samenleving.

Lees verder

Pagina's

U bent hier