h

Nieuws uit 2011

8 juni 2011

Wie redt de postbode?

Logo Red de PostbodePostNL (voorheen TNT/PostNL) is volgens Pro Hengelo in hoog tempo bezig om een nieuwe organisatiestructuur op te bouwen, waarbij de bestaande postbodes eind 2011 hun baan zullen gaan verliezen en nieuwe (goedkopere) medewerkers onder de naam ‘postbezorgers’ met een veel lager salaris vanuit depots/garages moeten gaan werken.

Lees verder
27 mei 2011

Bieb Blijft Open! Massale bewonersactie geweldig succes!

Naar aanleiding van het massale protest van bewoners in de Hasseler Es en Slangenbeek heeft de bibliotheekdirecteur mevrouw Marion Mertens bakzeil moeten halen met haar abrupte voornemen om het bibliotheekfiliaal in de Hasseler Es te sluiten. Dit is de fantastische uitkomst van minder dan een maand actie voeren.

Lees verder
19 mei 2011

Sociale Dienst Hengelo beste van Nederland

SP wethouder Mariska ten Heuw(Sociale Zaken en Arbeidsmarkt) heeft voor het
tweede jaar de prijs voor de beste sociale dienst van Nederlandse gemeenten
in ontvangst mogen nemen.

Lees verder
18 mei 2011

Debatavond in de Hasseler Es: De Toekomst van het Bibliotheekfiliaal

Op donderdag 26 mei zal er in het Kulturhus in de Hasseler Es een openbaar debat plaatsvinden over de 'Toekomst van het bibliotheekfiliaal". De avond begint om 20.00 uur en zal gehouden worden in de grote zaal.

Lees verder
14 mei 2011

Actieposters sieren de Hasseler Es

In de strijd tegen de dreigende sluiting van het bibliotheekfiliaal in Hengelo Noord zijn er inmiddels huis aan huis 6.000 brieven met raampamfletten verspreid. In tal van straten in de Hasseler Es kleuren de posters Onze Bieb Moet Blijven massaal de straat. Ook de scholen en winkeliers hebben de posters voor hun ramen. Dat het vaak niet de enige poster is die er hangt mag gezien de stijgende voetbalkoorts niet vreemd zijn, want ook de Steunposter voor FC Twente hangt her en der in de wijk.

Lees verder
11 mei 2011

Protest tegen uitkleden Sociale Werkvoorziening door VVD-akkoord

De SP was gisteravond vooraf aan de ledenbijeenkomst van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Zwolle duidelijk aanwezig om stelling te nemen tegen het concept-bestuursakkoord. Het bestuursakkoord zijn afspraken tussen het Rijk, de gemeenten en de provincie over de uitvoering van taken, zoals jeugdzorg, de bijstand, de AWBZ en de sociale werkvoorziening. De partij heeft samen met de AbvaKabo de aanwezige wethouders gevraagd om tegen te stemmen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier