h

Nieuws uit 2007

24 juni 2007

SP oogst lof met voorstel fietsbeleid

De SP fractie heeft in de commissievergadering de handen op elkaar gekregen voor het initiatiefvoorstel getiteld “het Fietsbeleid uit de laagste versnelling”. De SP stelde daarmee het lakse uitvoeringsbeleid voor fietsers aan de orde. Alle fracties bleken het eens met het voorstel bedoeld om de niet uitgegeven gelden nu eens om te zetten in concrete voorzieningen voor fietsers.

Lees verder
12 juni 2007

SP BORNE ZOMERACTIE 2007

Niet klunen maar fietsen
In de hoogste versnelling van Borne naar Hengelo

Lees verder
23 mei 2007

SP wil werk maken van Fietsbeleid in Hengelo

Met een initiatiefvoorstel getiteld “Fietsbeleid uit de laagste versnelling” wil de SP het vastgelopen fietsbeleid weer vlot trekken. De fractie heeft moeten constateren dat van de 1,8 miljoen euro die de Raad in 2003 voor fietsbeleid had uitgetrokken voor de periode 2003-2006 op dit moment nog maar 8 % is gebruikt.
In een voorstel dat ze de gemeenteraad nu voorlegt wil de SP het niet bestemde geld gebruiken voor de aanleg van een nieuwe fietsroute in de stad parallel aan het spoor.

Lees verder
11 mei 2007

Gemiste kans voor gratis openbaar vervoer

De SP in Twente is bijzonder teleurgesteld over het mislopen van Rijksgeld voor het opzetten van een regionaal experiment voor gratis Openbaar Vervoer voor Ouderen.

Lees verder
11 mei 2007

SP in actie tegen Uraniumtransport

Actievoerders van de SP hebben in de avond van 9 mei een protestactie gehouden tegen het transport van uranium per spoor door Nederland. Met fakkels en spandoeken werd een wake gehouden.

Lees verder
8 mei 2007

Gratis openbaar vervoer gaat Hengelo voorbij

Zoals bekend hecht de SP aan de totstandkoming van een goed en gratis openbaar vervoersysteem in Nederland. Om nut en noodzaak daarvan te bewijzen vinden wij experimenten met gratis openbaar vervoer voor ouderen zeer wenselijk. In de Kadernota die door de raad in februari 2007 is vastgesteld is voor dergelijke experimenten ook geld uitgetrokken. Wethouder Kok heeft aangegeven dat dergelijke experimenten voornamelijk in regionaal verband hun beslag moeten krijgen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier