h

Nieuws uit 2007

8 mei 2007

SP in Borne tegen hogere prijs grond

De Bornse SP-afdeling is tegen een verhoging van de grondprijs voor sociale woningbouw. In een brief aan het college verzoekt de SP om af te zien van die verhoging. Het volgende artikel verscheen daarover op 5-mei-2007 in de TCTubantia.

Lees verder
7 mei 2007

Bevrijdt ons ook van de doofpot Irak.

De SP in Hengelo is volop actief om handtekeningen in te zamelen voor Openheid Over Irak. Onder deze naam voert ze actie voor een onafhankelijk onderzoek naar de redenen waarom de Nederlandse regering destijds steun toezegde aan de oorlog tegen Irak.

Lees verder
4 mei 2007

Betaalbare grond voor huurwoningen in Borne

In Borne wil het college de grondprijzen voor huurwoningen meer marktconform (dwz hoger) maken. De SP in Borne vreest dat dit leidt tot een nog groter gebrek aan betaalbare huurwoningen. Zij stuurde daarover de volgende open brief:

Lees verder
2 mei 2007

SP tegen verhoging grondprijzen voor sociale woningbouw

De SP voorziet een verdere daling van het aantal betaalbare huurwoningen in Twente. In plaats van de corporaties te leiden tot het verhogen van het aantal sociale huurwoningen dwingen de Twentse gemeentebesturen hen met hogere grondprijzen slechts tot het investeren volgens de markt, iets wat eigen is aan gewone projectontwikkelaars.

Lees verder
19 april 2007

Minister Cramer zegt SP onderzoek toe naar vuurwerkopslag annex benzinepomp

SP Tweede Kamerlid Remi Poppe heeft in een debat met de minister over externe veiligheid de vergunningverlening van de vuurwerkopslag bij fietsenmaker Busscher aan de orde gesteld. Hij zei het - samen met vele omwonenden -onbegrijpelijk te vinden dat aan Busscher door de Provincie Overijssel een vergunning is verleend voor het meer dan verdubbelen van de opslagcapaciteit tot 40.000 kilo.

Lees verder
19 april 2007

Zorg geen Markt (fotoverslag)

Vanuit Twente was er een stevige delegatie op de manifestatie 'Zorg geen Markt'.

Lees verder

Pagina's

U bent hier