h

SP roept wijkbewoners op gezamenlijk bezwaar te maken tegen vuurwerkopslag Busscher.

26 november 2004

SP roept wijkbewoners op gezamenlijk bezwaar te maken tegen vuurwerkopslag Busscher.

 vuurwerk uit de woonwijkIn een brief aan de bewoners maakt de SP de bewoners rondom de vuurwerkopslag van Busscher aan de Deurningerstraat er op attent dat er de mogelijkheid bestaat om bij de Provinciale Staten van Overijssel bezwaar aan te tekenen tegen de verdubbeling van de vuurwerkopslag bij Busscher.

Deze fietsenmaker heeft een vuurwerkopslag van 17.000 kg welke hij wil vergroten tot 40.000 kg. De nieuwe vuurwerkwet biedt hier de mogelijkheden toe aldus het provinciebestuur die de vergunning wil verlenen. Naast vuurwerk verkoopt Busscher fietsen en heeft hij een benzinepomp in hetzelfde bedrijf.

In 2000 voerden buurtbewoners gesteund door de SP met succes actie tegen de vergroting van de vuurwerkopslag van Busscher. Toen werd in afwachting van strengere regels de uitbreidingsaanvraag van deze vuurwerkopslag door de gemeente afgewezen.
Zie ook het artikel dat we toen publiceerden.

Op dit moment voert een actiegroep elders in Hengelo met succes actie tegen de uitbreiding van vuurwerkopslag aldaar.

De brief aan de bewoners:

Vuurwerk uit de Woonwijk

Hengelo, 26 november '04
Beste bewoners,

Zoals u waarschijnlijk weet heeft de firma Busscher bij het provinciebestuur een vergunning aangevraagd voor het vergroten van de opslag van vuurwerk tot 40.000 kg.
De provincie heeft deze vergunning toegewezen op basis van het nieuwe Vuurwerkbesluit.

Ten tijde van de vuurwerkramp in Enschede had Busscher tevens een uitbreiding van de vuurwerkopslagcapaciteit in aanvraag.
Dit leidde in de buurt dan ook tot verontwaardiging en een stevig protest onder het motto VUURWERK UIT DE WOONWIJK. Immers, de opslag bevindt zich midden in de woonwijk, op een tiental meters van woonhuizen, en bovendien is er aan de voorkant van de firma een benzinepomp. Onder druk van de buurtprotesten en in afwachting van een verscherpte wetgeving werd die aanvraag toen niet doorgezet.

Dit jaar werd het nieuwe Vuurwerkbesluit van kracht. Maar in plaats van een uitbanning van de opslag van vuurwerk uit de woonwijk lijkt de vuurwerkondernemer met deze nieuwe regels tot een grote uitbreiding van opslag over te kunnen gaan. Zo blijkt de noodzakelijke "veilige ruimte" tot de woonomgeving tot slechts enkele meters te worden beperkt, met name bij de grotere opslagen.
De gemeente Hengelo heeft terecht gewezen op deze bizarre uitkomst van de wet en is van plan om hiertegen in beroep te gaan.

We roepen ook u van harte op om ter ondersteuning van dit bezwaar als bewoner tevens een bezwaarschrift in te dienen.
Aanstaande maandagmiddag van 14.30 - 16.30 uur vindt een informatiemiddag plaats over de geplande opslaguitbreiding van Busscher in de Burgerzaal van het stadhuis in Hengelo. Daarna heeft eenieder tot 10 december de tijd om bezwaar tegen dit besluit in te dienen. Ook u kunt van die mogelijkheid gebruik maken om uw bezwaar tegen meer vuurwerkopslag in uw wijk kenbaar te maken.

Kunt u niet bij deze bijeenkomst zijn, maar wilt u wel bezwaar maken, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 2421997 of 2421042.

Met vriendelijke groet,

Vincent Mulder
SP Hengelo

Raad van State schorst besluit vuurwerkopslag

U bent hier