h

Raad van State schorst besluit vuurwerkopslag

5 november 2004

Raad van State schorst besluit vuurwerkopslag

De Raad van State heeft het besluit van de gemeente Hengelo om een vuurwerkopslag van 5000 kg in een dichte woonwijk toe te staan aan de firma Blokker - Spoolder geschorst.

Tientallen bewoners, gebundeld in het Antivuurwerkcomite, gingen bij de Raad van State in beroep toen na een grote protestactie tegen de komst van de vuurwerkopslag was geageerd. Desondanks verleende de gemeente de eigenaar Spoolder de toestemming.
In feite betreft het een vergroting van de opslag van een paar honderd naar in eerste instantie 10.000 kg, de maximale hoeveelheid vuurwerk waartoe een gemeente gemachtigd is vergunning te verlegen. Vanwege de grote druk van bewoners bracht de eigenaar de hoeveelheid tot 5000 kg terug.

Naast het procedureel bezwaar maken werd er in de afgelopen zomer massaal actie gevoerd. Voor de ramen van huizen in de wijde omtrek werden posters gehangen VUURWERK UIT DE WOONWIJK. Ook werden er binnen een week tijd ruim 1100 handtekeningen tegen deze vuurwerkopslag bij buurtbewoners opgehaald. Het antivuurwerkcomite werd hierbij actief ondersteund door de plaatselijke SP afdeling.
Een en ander noopte de wethouder ertoe om voor dergelijke vuurwerkhandelaren in Hengelo een overleg te beginnen voor een gezamenlijke vuurwerkopslag buiten de woonwijk. Tot dusver echter zonder concrete toezeggingen van vuurwerkhandelaren.

De Raad van State oordeelde dat de gemeente met name nalatig is gebleken bij het informeren van de buurtbewoners over het voornemen van de vergrote opslag. Ook werd de gemeente geboden de proceskosten aan de bewoners terug te betalen.

U bent hier