h

Nieuws van de afdeling

2 oktober 2022

SP organiseert een openbare avond over de groeiende tweedeling: Winsten naar de mensen, kosten omlaag.

Foto: SP Hengelo

Op maandagavond 10 oktober komt SP Kamerlid Sandra Beckerman spreken in Schouwburg Hengelo over de enerzijds groeiende armoede in Nederland terwijl de grote bedrijven meer winsten maken dan ooit.

Lees verder
25 september 2022

Hengelo koerst af op een uitgekleed sociaal beleid. Nieuwe coalitie wil geen inspraak!

Dit college flikt het in korte tijd weer. Op 14 september werden wij op de hoogte gesteld door het college over hun plannen voor de transformatie van het sociaal domein. In een meer dan 90 pagina’s tellend document werden wij bijgepraat, of eerder platgeslagen, over de plannen van dit college met verregaande gevolgen voor de inwoner. In een razendsnel tempo probeert dit college veranderingen door te voeren die de al zo hard getroffen inwoner keihard raken.

Lees verder
29 augustus 2022

Huishoudens in de Knel. De SP organiseert vanuit Twente busvervoer naar de grote protestmanifestatie in den Haag

Foto: SP Hengelo

Op zaterdag 17 september is er een grote demonstratie in den Haag voor een rechtvaardige verdeling van de lasten en de lusten. De SP organiseert vanuit Twente busvervoer per dubbeldekker vanuit Twente voor iedereen die deze oproep tot solidariteit kracht wil bijzetten.

Lees verder
7 augustus 2022

SP Hengelo pleit opnieuw voor energietoeslag voor studenten na uitspraak rechter

Foto: SP Hengelo

De Hengelose SP-fractie heeft het college opnieuw dringend gevraagd om zelfstandig wonende studenten met een laag inkomen niet langer uit te sluiten van het ontvangen van energietoeslag. Nadat in juli een motie met dezelfde strekking geen meerderheid haalde in de Hengelose raad, voelt de SP zich nu gesterkt om deze vreemde - en naar nu blijkt ook onrechtmatige - situatie opnieuw onder de aandacht te brengen, vanwege een uitspraak van de rechter die bepaalde dat een Nijmeegse student wel degelijk recht heeft op energietoeslag.

Lees verder
27 juli 2022

ENERGIETOESLAG VOOR INKOMENS TOT 130% WML

Foto: SP Hengelo

De fractie van de SP in de Hengelose gemeenteraad heeft een
initiatiefvoorstel ingediend om inkomens tot 130% van het sociaal minimum in aanmerking te laten komen voor een eenmalige energietoeslag van 800 euro. Dit betekent dat ruim 1300 Hengelose huishoudens een tegemoetkoming zouden krijgen. De fractie heeft gevraagd het voorstel te agenderen voor de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad op 7 september aanstaande.

Lees verder

Pagina's

U bent hier