h

Nieuws van de afdeling

9 juli 2023

Wij verdienen het!

Foto: SP Hengelo

Dat is de titel van het mbo-manifest die op maandag 19 juni werd gelanceerd op het ROC de Gieterij door de SP jongeren.

Lees verder
7 juli 2023

SP fractievoorzitter: “137 keer het woord ‘ambitie’, het uit zich vooral in stenen, niet in mensen.”

Bij de eerste bespreking van de zomernota, de meerjarenbegroting van het Hengelose college bleek er een overschot van 13,1 miljoen te vieren, waarvan er 10,8 miljoen aan overschot op het sociaal domein.

Lees verder
5 juli 2023

NX Filtration vestiging in Hengelo Zuid is een aanslag op de natuur en ons water

Foto: SP Hengelo

De Feiten

Het bedrijf wil op grotere schaal plastic microfilters (‘membraanmodules’) produceren. Momenteel hebben ze een experimentele fabriek in Enschede. Voor de uitbreiding hebben ze een bedrijfsperceel gekocht in Hengelo, vlakbij Thales aan de Haaksbergerstraat. Hun micro waterfilters kunnen van verontreinigd water drinkbaar water maken. Wereldwijd is er een groot probleem met vervuild water en hun filters zouden een oplossing kunnen bieden in heel veel situaties. Er is een eerste contract met Pepsi Cola afgesloten. Het bedrijf is inmiddels een beursgenoteerd bedrijf met aandeelhouders die er miljoenen in investeren (beurswaarde half miljard euro)

Lees verder
31 mei 2023

Bewoners Theresiastraat strijden voor snelle renovatie van hun woningen

Foto: SP Hengelo

Bewoners van de Theresiastraat in de Nijverheid zijn in actie gekomen om de gebreken aan hun woningen te laten aanpakken door de verhuurder Welbions. Ze zijn het zat dat ze niet worden gehoord en aan het lijntje worden gehouden.

Lees verder
12 mei 2023

Teken ook de petitie en voorkom enorme grondwateronttrekking uit de Twentse bodem!

Foto: SP Hengelo

Op 11 mei vond er in het Hengelose stadhuis een hoorzitting plaats, georganiseerd door de provincie Overijssel, over hun voornemen om NX Filtration een vergunning te verlenen om heel veel water te onttrekken uit de Twentse bodem. Het beursgenoteerde bedrijf wil zich in Hengelo Zuid vestigen en is al begonnen met de bouw van hun fabriek voor waterfilters omdat de gemeente al een bouwvergunning heeft afgegeven.

Lees verder
1 mei 2023

Stop verdere verdroging van de Twentse bodem

Foto: SP Hengelo

Het beursgenoteerde bedrijf NX Filtration BV, wil in Hengelo een grote fabriek vestigen voor het vervaardigen van waterfilters. Het bedrijf maakt membranen die vervuild water kunnen zuiveren en wil daarmee wereldwijd dit product op de markt brengen. Het bedrijf zelf heeft voor het productieproces van die membranen gigantische hoeveelheden water nodig die ze uit Twents grondwater of het Twentekanaal wil betrekken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier