h

Nieuws van de afdeling

10 mei 2000

Hasseler Es bewoners in massaal protest: Hasseler Bieb: uitbreiden JA, sluiten NEE!

Eind april werd vernomen dat er vergevorderde plannen in de maak waren voor nieuwbouw van een hoofdbibliotheek in het centrum van Hengelo met mogelijk grote gevolgen voor het bibliotheekfiliaal in de Hasseler Es.

Lees verder
30 maart 2000

Huuractie SP in Hengelo: Stop de Huurverhoging

Begin dit jaar heeft er in de 2e Kamer een langdurig debat plaatsgevonden over de huurverhoging. De Kamer nam een motie aan om de huren niet verder te verhogen dan inflatie, maximaal 2,25 %. De regering besloot de motie naast zich neer te leggen en een huurverhoging tot 3,8 % toe te staan.

Lees verder
15 januari 1998

Kernpunten uit het aktieprogramma van de SP Hengelo voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1998

Een beknopte weergave van de visie van de SP over de belangrijkste zaken die in Hengelo spelen:

Lees verder

Pagina's

U bent hier