h

SP-Kamerlid Agnes Kant op bezoek in Hengelo

4 maart 2002

SP-Kamerlid Agnes Kant op bezoek in Hengelo

Zorg voor IedereenSP-Tweede Kamerlid Agnes Kant heeft vandaag tijdens haar werkbezoek aan zorginstellingen in Twente benadrukt dat de landelijke politiek grote verantwoordelijkheid draagt voor het vastlopen van de zorg op lokaal niveau.

In een bomvolle zaal sprak ze ´s avonds voor 130 toehoorders in het Wapen van Hengelo over de erfenis van de zorg onder Paars.

Ruim 300.000 mensen staan op een of meer wachtlijsten. Sommigen van hen overlijden terwijl ze wachten, anderen moeten langer pijn lijden en in onzekerheid leven. Daarbij komt dat de zorg als zodanig steeds meer verschraalt. Aan verplegend en verzorgend personeel valt steeds moeilijk te komen omdat de overheid hun werkomstandigheden schandalig verwaarloosd heeft en hun werkdruk ontoelaatbaar verhoogd.

De zorg in verpleeghuizen in soms zwaar onvoldoende. Deze week wil Kant daarover een spoeddebat met minister Borst van Volksgezondheid. Volgens het Kamerlid realiseert de landelijke politiek zich ternauwernood hoe schrijnend de gevolgen van het falende beleid op lokaal zorgniveau zijn: kleine ziekenhuizen die gesloten worden, tekort schietende thuiszorg, onvoldoende huisartsen en tandartsen, geen geld voor opvang van dak- en thuislozen.

Met de Hengelose directeur van het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO), mevrouw Gieske voerde Kant een scherp debat over de bureaucratie en het nut van de RIO´s bij de zorgtoewijzing van patienten. Agnes Kant: "De managers in de zorg moeten plaats maken voor mensen die echt weten hoe belangrijk het is dat zorg tijdig, op maat en van hoge kwaliteit is. Daarom is ook afschaffing van de Regionale Indicatie Organen (RIO) nodig."

Volgens het Kamerlid is er geen ontkomen aan: het nieuwe kabinet dient absolute voorrang te geven aan de zorg. Dat kan door veel extra ruimte te creëren voor verplegend en verzorgend personeel en door invoering van een nationale, inkomensafhankelijke zorgverzekering die zorg voor iedereen garandeert. Naast meer geld moet er minder bureaucratie komen.

Ook lokale besturen dienen hun verantwoordelijkheid te nemen. Zij moeten weigeren om nog langer burgemeester-in-oorlogstijd te spelen. Kant: "In plaats van te accepteren dat ´Den Haag´ nu eenmaal niet meer doet, moeten gemeenteraden, wethouders en burgemeesters regering en parlement aanspreken op de gevolgen van hun beleid. Wie zwijgt, laat toe dat onze zorg door de bodem zakt van wat in een beschaafd land redelijk is".

Agnes Kant is vandaag bijgepraat door leerlingen en docenten van de verpleeg en verzorg opleiding van het ROC ´Venderink´ in Hengelo. Daar bleek dat het niet ontbreekt aan jonge mensen die willen werken in de zorg, maar wel aan geschikte stageplaatsen. Die zijn duur, en aan personeel en geld voor begeleiding van stagiaires is groot gebrek.

Verder was er een bezoek aan het actiecomité van verpleegpersoneel in het Streekziekenhuis Midden Twente in Hengelo. Daar werd duidelijk dat de vakbonden met de directies van de ziekenhuizen onderhandelen over de CAO´s maar dat ze in feite, net als de onderwijsbonden, die zouden moeten voeren met de centrale overheid.

U bent hier