h

Nieuws van de afdeling

2 januari 2022

Overlast industrie: bewoners willen zich verenigen

Foto: SP Hengelo

In de woonbuurten grenzend aan de bedrijventerreinen van de kanaalzone(Hengelo-Zuid) is er met regelmaat sprake van forse overlast. De laatste tijd zijn er meldingen van trillingen in huizen aan deWethouder Kampstraat, zwaar vrachtverkeer, ook 's nachts, over deBreemarsweg, lawaai van schrootverwerkers, stof op ramen en kozijnen en vaak een deken van stank...Het zijn serieuze klachten die de SP ophaalde uit een enquête dieinmiddels meer dan 160 keer is ingevuld.

Lees verder
27 december 2021

De SP Hengelo wenst u goede gezondheid en solidair omzien naar elkaar in 2022!

Foto: SP Hengelo

KOM OOK op maandag 17 januari naar onze NIEUWJAARSBIJEENKOMST in METROPOOL, met als hoofdgast Lilian Marijnissen en een goed gesprek met onze nieuwe lijsttrekker Hugo Koetsveld. Zaal open 19.30 uur; aanvang 20.00 uur. Toegang en consumptie gratis. En live muziek!

Lees verder
1 december 2021

Hugo Koetsveld gekozen tot lijsttrekker SP

Foto: SP Hengelo

Hugo Koetsveld is tijdens de ledenvergadering van de SP op dinsdag 30 november gekozen tot lijsttrekker van de SP in Hengelo voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Koetsveld maakt sinds 2014 deel uit van de SP-fractie in de Hengelose raad en heeft zich in die periode bewezen als een zeer betrokken raadslid, van alle markten thuis, dat steevast de gelijke rechten en kansen van mensen op nummer 1 plaatst en naar voren brengt.

Lees verder
4 november 2021

SP Hengelo opent onderzoek naar overlast bewoners in Hengelo Zuid

Foto: SP Hengelo

Naar aanleiding van vragen van de SP over de situatie bij de asfaltcentrale heeft de gemeente aangekondigd een bijeenkomst te willen organiseren voor betrokkenen in het gebied rond de Asfaltcentrale. Aanleiding daartoe zijn meerdere klachten over dit bedrijf qua overlast bij bewoners. Ook bleek de uitstoot van benzeen een aantal malen boven de norm te zijn geweest in de afgelopen tijd.

Lees verder
3 november 2021

5 november lezing over onze pensioenen met SP Kamerlid Bart van Kent NB. Gewijzigde locatie: Schouwburg Hengelo

Foto: SP Hengelo

Stijgende dekkingsgraden, hogere pensioenpremies en een veel hogere energieprijs. Maar nog steeds geen procentje koopkrachtgroei voor onze ouderen. 

Lees verder
17 oktober 2021

Bewonerscommissie ’t Swafert op de stoep bij hun vastgoedbeheerder in Zoetermeer

Foto: SP Hengelo

De nieuw gevormde bewonerscommissie van ’t Swafert is ontstemd over het feit dat de beheerder van hun complex van 415 woningen deze maand niet naar Hengelo wil komen om de uitgebreide klachten met hen te komen zien en bespreken. Deze reeks aan klachten zijn gebleken uit een enquête die door de SP gehouden is onder alle bewoners.

Lees verder

Pagina's

U bent hier