h

‘Bezuinigingen armoedebeleid zijn een overval van dit college, ongekend in Hengelo’

27 oktober 2022

‘Bezuinigingen armoedebeleid zijn een overval van dit college, ongekend in Hengelo’

Foto: SP Hengelo

De partijen die sinds afgelopen voorjaar in Hengelo aan het roer staan, PvdA, CDA, Burgerbelangen, D66 en VVD, hebben tot een ongefundeerd en ongekend hard bezuinigingsprogramma besloten, waarbij adviesraden en mogelijkheden tot inspraak voor betrokkenen aan de kant zijn geschoven.

Dat moest de SP fractie vaststellen, bij monde van raadslid Gerrit-Jan Leusink. Hij maakte gehakt van de overvalstrategie die het nieuwe college er toe heeft bewogen 9 miljoen minder uit te willen geven op het zogenaamde ‘sociale domein’.

Leusink:

‘Dit college doet het voorkomen alsof er een nieuw en noodzakelijk plan is maar voert ondertussen fundamentele andere keuzes door, keuzes die niet de onze zijn en het sociale karakter van Hengelo doen afbrokkelen.…. Als sociaal werker en jeugdhulpverlener in een andere Twentse gemeente heb ik in 2014/2015 deze zelfde woorden gehoord over platte bezuinigingen. Met bijna de helft van het budget zou het lokaal beter geregeld kunnen worden dan landelijk of regionaal. Het werd een kaalslag. Nu, zeven jaar later beweert dit college hetzelfde. We gaan het met minder, iets beter doen in de wijk. En we noemen dit investering. Jaja…. ‘

Adviesraden aan de kant geschoven. Geen inspraak.

De SP fractie neemt het dit college bijzonder kwalijk dat de cliëntenraad en de adviesraad sociaal domein in feite niet zijn betrokken, maar zijn overvallen met een opgelegde, en wat de SP betreft volstrekt onnodige bezuinigingsoperatie. Bovendien raken de voorgestelde bezuinigingen het minimabeleid en het armoedebeleid. Dit college vindt het blijkbaar normaal te bezuinigen op regelingen die de minst krachtigen in Hengelo ondersteunen.

Illustratief is de lancering van het concept van zogenaamde ‘Wijkhuyzen’: Een een bezuinigingsoperatie, waarbij er voor inwoners slechts op drie locaties in de stad wordt ingezet en alle andere plekken als ‘kuierlocaties’ een steunpuntfunctie hebben.

Voorzieningen verder weg bij mensen die het nodig hebben

Leusink hierover:

‘Vrijwilligers vertelden mij over een dame woonachtig aan ’t Anninkshof die elke dag naar Thiemsland kwam met haar rollator. Maar door het sluiten van Thiemsland, diende deze mevrouw nu het hele stuk verder te lopen naar ’t Weidedorp. Dit is een concreet voorbeeld van wat wij zien als gevolg van het doorvoeren van een ondoordacht plan. Als je wijkgericht wilt gaan werken, doe het dan wel zorgvuldig en goed en zorg voor een goede en brede dekking over wijken van de stad. Wij stellen daarom voor het niet te laten bij drie hoofdlocaties en voor de rest steunpunten. Bij steunpunten hoor je al, dat zijn ‘kuierlocaties’…..

De SP fractie diende ook voorstellen in om de plannen in het komende jaar eens goed door te lichten op haalbaarheid en effecten voor de bewoners, door nu wél inspraak te organiseren.

De collegepartijen lieten geen enkel voorstel toe in hun geharde voornemen drastisch te bezuinigen op sociaal beleid. Ze maakten duidelijk geen SP beleid te willen voeren.

Zie hier de volledige bijdrage van de SP

Reactie toevoegen

U bent hier