h

Huishoudens in de Knel. De SP organiseert vanuit Twente busvervoer naar de grote protestmanifestatie in den Haag

29 augustus 2022

Huishoudens in de Knel. De SP organiseert vanuit Twente busvervoer naar de grote protestmanifestatie in den Haag

Foto: SP Hengelo

Op zaterdag 17 september is er een grote demonstratie in den Haag voor een rechtvaardige verdeling van de lasten en de lusten. De SP organiseert vanuit Twente busvervoer per dubbeldekker vanuit Twente voor iedereen die deze oproep tot solidariteit kracht wil bijzetten.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via hengelo@sp.nl of 074-2421042. De bus vertrekt om 9.30 uur voor NS Station Enschede en om 10.00 uur voor het NS Station Hengelo. Verwachte eindtijd rond 18.00 uur in Twente. Vrije gift is welkom.

Deze zomer worden we bedreigd door meerdere crises. Eén daarvan is de zogenaamde ‘koopkrachtcrisis’. Een verhullende term voor het feit dat de prijzen voor boodschappen, energie en brandstof met ruim tien procent gestegen zijn. En dat terwijl de meeste lonen er niet of nauwelijks op vooruitgingen. Recente cijfers laten zien dat de lonen aan de ‘top’ 32 % zijn gestegen, en die op de werkvloer slechts 2,2 %. En omdat je ruim 10% meer zou moeten verdienen om je zelfde boodschappen als vorig jaar te kunnen kopen is het steeds duidelijker.

De rijkste 10 % van dit land boeren goed, worden flink rijker. En de andere 90 % staat stil of wordt armer. Alle alarmbellen gaan inmiddels af. Hoe komen we de komende winter door?

De SP heeft oplossingen en wil dit betalen dit door de grote bedrijfswinsten meer te belasten en de superrijken en grote vermogens een eerlijk deel aan belasting te laten betalen. Daarmee kunnen de boodschappen voor alle mensen weer betaalbaar worden, net als de energierekening en de benzine. Door de huren niet te verhogen en het eigen risico van de zorgverzekering af te schaffen wordt het leven weer betaalbaar en draagt iedereen bij aan een solidaire samenleving.

Ook wil de SP een minimumloon van minimaal 15 euro per uur, met daaraan gekoppeld hogere uitkeringen en AOW. Pensioenen moeten eindelijk worden geïndexeerd, waardoor ze meestijgen met de prijzen. En dit kan dus als we niet langer toestaan dat een stille bovenlaag zich dag na dag verrijkt. Dat laatste is door de kabinetten Rutte steeds mogelijk gemaakt en dat moet stoppen

Reactie toevoegen

U bent hier