h

Hengelo koerst af op een uitgekleed sociaal beleid. Nieuwe coalitie wil geen inspraak!

25 september 2022

Hengelo koerst af op een uitgekleed sociaal beleid. Nieuwe coalitie wil geen inspraak!

Dit college flikt het in korte tijd weer. Op 14 september werden wij op de hoogte gesteld door het college over hun plannen voor de transformatie van het sociaal domein. In een meer dan 90 pagina’s tellend document werden wij bijgepraat, of eerder platgeslagen, over de plannen van dit college met verregaande gevolgen voor de inwoner. In een razendsnel tempo probeert dit college veranderingen door te voeren die de al zo hard getroffen inwoner keihard raken.

Ik neem u even mee naar de politieke markt van 12 juli en de gemeenteraad van 13 juli. In mijn betoogen motie heeft mijn fractie het college meegegeven wat de SP vindt van de plannen van het college voor het Sociaal Domein. In een notendop: het college heeft plannen gemaakt voordat de Cliënten- en de Adviesraad Sociaal Domein de gelegenheid kregen om mee te praten, terwijl het college keihard werktaan zware bezuinigen in het Sociaal Domein. Ook de gemeenteraad raad kreeg niet de tijd om zich fatsoenlijk breed te informeren bij de bewoners bij wie de klappen vallen. Dit is niet de participatie en communicatie die vooral BurgerBelangen zichzelf als mantra had aangemeten. Erger nog, dit is regelrecht een overvalstrategie. Wij hebben geprobeerd via een motie het college te bewegen om de raad eerder en duidelijker te informeren, de cliënten- en Adviesraad Sociaal Domein nu wel als serieuze gesprekspartner mee te nemen in de te nemen stappen en de opdracht om een scenario 4 en 5 te ontwikkelen waarin niet bezuinigd zou worden. Deze voorstellen voor een eerlijker en opener proces van besluitvorming heeft het college naast zich neer gelegd.

Cliëntenraad

Juist vanwege deze beginfout in het proces schetst het onze verbazing des te meer dat met de volgende te nemen stap dit college opnieuw de mist in gaat. In het plan zegt zij dat “De Cliëntenraad noch de Adviesraad Sociaal Domein een voorkeur voor een scenario hebben aangegeven”. Pardon? De Cliëntenraad heeft zich wel degelijk uitgesproken. In hun advies, dat gedeeld is met de gemeenteraad op 7 september, stellen zij dat zij niet akkoord kunnen gaan met bezuinigingsscenario’s 1, 2 en 3. In de laatste alinea adviseren zij het college tot het maken van een scenario 4, waarin niet de bezuinigingen leidend zijn. Dit college wil in alles doen laten lijken dat het beslissingen neemt met inwoners en gezamenlijk met de gemeenteraad, maar daarin kleunt zij schromelijk mis. Het college geeft in haar huidig transformatieplan aan een doorleefde visie te willen ontwikkelen op het Sociaal Domein en dit plan daarvoor te willen gebruiken. Maar dat is toch de wereld op zijn kop? Onze mening is dat cliënten- en adviesraad eerst worden betrokken en serieus worden genomen.

Bezuinigen Sociaal Domein

Ondanks alle adviezen die dit tegenspreken wil dit college dolgraag bezuinigen in het Sociaal Domein. Ze doen dit met de onderbouwing dat “zonder bezuinigingen het zou betekenen dat we de zorg voor mensen die dat echt nodig hebben straks wellicht niet meer kunnen garanderen”. Als ik die zin lees dan denk ik: dit college vindt dus dat er nu mensen zijn die de zorg wel krijgen maar deze niet echt nodig hebben. Deze manier van kijken en communiceren van boven naar kwetsbare inwoners toe kan écht niet. In de brochure in dit Transformatieplan staat het bol van aannames en termen die angst inboezemen: ‘misschien raak jij je aanbieder kwijt omdat de gemeente overgaat op minder aanbieders’. Er zal vaker gevraagd worden voor een eigen bijdrage en misschien komen er op termijn

minder mogelijkheden in de bijzondere bijstand. Het is duidelijk dat dit college haar pijlen heeft gericht op het om zeep helpen van een deel van het armoedebeleid.

In de wijk

Hoewel in het plan wordt aangegeven dat voorliggende voorzieningen nog niet genoeg aansluiten en onvoldoende capaciteit hebben is het wel een troef waarmee geschermd wordt. Vanuit de SP zijn wij erg voor wijkgericht werken, maar dan moet er wel voldoende aanbod liggen. Slechts drie zogenaamde ‘Wijkhuyzen’ en 9 ‘kuierlocaties’ zijn wat ons betreft volstrekt onvoldoende om de noodzakelijke voorzieningen dicht bij de mensen te organiseren. In de paar maanden dat dit nieuwe college alle kansen heeft gehad om een beter sociaal beleid uit te zetten, drukken ze juist bezuinigingen door. En nog wranger, het voorstel van de SP om snel maatregelen te nemen voor compensatie van de explosief stijgende energiekosten werd pas in een laat stadium opgepakt door het college, maar ondertussen geeft men flink gas om te bezuinigen op armoedebeleid en de Wmo Het is duidelijk: Hengelo dreigt met dit college in rap tempo zijn sociale karakter te verliezen

Reactie toevoegen

U bent hier