h

Nieuws uit 2013

9 oktober 2013

SP: FBK games niet ten koste van amateursport

De SP fractie heeft ingestemd met een aantal weken uitstel voor het besluit over de toekomst van het FBK stadion. Daarmee was er een meerderheid in de raad om deze tijd te benutten om het voorstel van de FBK organisatie dat 'vijf-voor-twaalf' werd ingediend te kunnen beoordelen. De wethouder heeft aangegeven om binnen enkele weken met de uitwerking te komen over wat hard is en wat niet in de nu geboden voorstellen van de organisatie van de FBK games.

Lees verder
8 oktober 2013

Bijdrage SP fractie in het debat over de toekomst van het FBK stadion op 8 oktober 2013 in de gemeenteraad van Hengelo

De kern van de zaak is dat we in Hengelo een stadion hebben dat ons als gemeente jaarlijks 575.000 euro kost. Dit stadion wordt slechts één keer per jaar gebruikt voor een evenement dat ook een stadion van deze omvang nodig heeft.

Lees verder
2 oktober 2013

BASTA! manifestatie: genoeg van dit kabinet!

Maar liefst ruim 5000 mensen, waaronder twee volle bussen uit Twente, lieten van zich horen op het protest tegen het bezuinigingsbeleid van het kabinet. Zij deden mee aan de manifestatie “Basta, nu de ommezwaai” waar de boodschap voor Rutte en zijn trawanten duidelijk was: BASTA!

Lees verder
2 oktober 2013

SP volop aanwezig op de 50 plusbeurs

Onder grote belangstelling was de SP ook dit jaar weer vertegenwoordigd op de 50 plus beurs die van 17 tot en met 21 september werd gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht.

Lees verder
27 september 2013

Vincent Mulder: SP wint na Hengelo ook in Enschede en Almelo

Onlangs verscheen in 'het weekblad voor Twente' De Roskam een uitgebreid interview met afdelingsvoorzitter en raadslid Vincent Mulder. Hierin legt hij scherp de huidige positie van de SP in het Hengelose college vast ('Zonder de SP is het sociale beleid in Hengelo aan de goden overgeleverd') en blikt hij ook vooruit op de periode na de komende raadsverkiezingen.

Lees verder
12 september 2013

SP wil Torenlaan veiliger voor voetgangers en fietsers

Bij de bespreking van de plannen voor het verder inrichten van het Weusthagpark heeft de SP benadrukt dat wat haar betreft het park ten noorden van de A1 zoveel mogelijk een stiltegebied moet blijven. De prachtige natuur daar met centraal daarin een tweetal kleigaten van Rientjes moet vooral niet worden verstoord door teveel binnendringing van voetgangers en fietsers.

Lees verder

Pagina's

U bent hier