h

Nieuws uit 2008

10 november 2008

SP wil teveel betaalde afvalstoffenheffing aan Hengelose huishoudens teruggeven

Bij de begrotingsbehandeling in de Hengelose gemeenteraad zal de SP het voorstel doen om de reinigingsheffing volgend jaar voor alle huishoudens met 100 euro te verminderen. Daarmee zou de heffing over 2009 189 euro gaan bedragen in plaats van 289 euro.

Lees verder
8 november 2008

Stop de overlast van stank stof en lawaai voor bewoners

Verontruste buurtbewoners in Hengelo Zuid willen niet afwachten wat de politiek nu gaat doen en komen in actie. Van woensdag 12 november tot en met zaterdag 15 november gaan ze deur aan deur om handtekeningen in te zamelen tegen de toenemende overlast van de industrie.

Lees verder
5 november 2008

Voorwaardelijke steun voor ‘sympathiek SP voorstel’ verdampt.

Tijdens de raadsvergadering in oktober werd het voorstel van de SP om de wachtlijstbelasting voor mensen die ingeschreven staan voor een Hengelose huurwoning te schrappen met veel sympathie door andere partijen begroet. De meeste partijen lieten uiteindelijk toen het op stemming aankwam zich leiden door de suggestie dat dit beter in een gesprek met de woningcorporaties zelf bedongen zou kunnen worden, en stemden niet met het voorstel in.

Lees verder
30 oktober 2008

Bewoners in verzet tegen groeiende overlast industrie rond Twentekanaal

Een aantal bewoners uit de buurten ten noorden van het Twentekanaal (Groenhofstraat Leurinkplantsoen, Leurinkstraat, Breemarsweg en omgeving), hebben de koppen bij elkaar gestoken tegen de groeiende overlast ten gevolge van de toenemende bedrijvigheid op het industrieterrein langs het Twentekanaal.

Lees verder
29 oktober 2008

Meer problemen voor buurtbewoners Groenhofstraat

Dat het niet botert tussen de gemeente en de bewoners ten zuiden van de Breemarsweg mag ook blijken uit de plannen die rondzingen over het sluiten van het gebouwtje van de speeltuinvereniging de Breemars. Volgende week is er een door de gemeente georganiseerde bewonersavond waarbij de plannen zullen worden toegelicht.

Lees verder
29 oktober 2008

Gemeente schoffeert buurtbewoners en Turkse vereniging

Op 28 oktober was de publieke tribune in de gemeentevergaderzaal opnieuw gevuld met boze bewoners van de Groenhofstraat en omgeving en voor de tweede maal binnen een half jaar tijd wees de raadscommissie de wethouders terug naar de gesprekstafel. Voor de Turkse vereniging TAAB betekent het het zoveelste uitstel in een onderhandelingstocht van 10 jaar naar een permanente bestemming voor hun vereniging in Hengelo.

Lees verder

Pagina's

U bent hier