h

Nieuws uit 2002

6 oktober 2002

Help de asbest de Twentse bodem uit

Ondanks het verbod in 1993 op het gebruik van asbest is grond met asbestvervuiling nog overal in Nederland te vinden. De overheid moet eindelijk serieus werk maken van het saneren van bodemasbest.

Lees verder
20 september 2002

Bezoek aan Praag

De gemeenteraad maakt dezer dagen een reisje naar het Tsjechische Praag. De SP is in het verleden zoals bekend nooit meegegaan met de reisjes, omdat wij de kosten daarvan niet vinden opwegen tegen het nut. Ook deze keer ontbreekt de SP. In plaats daarvan heeft de fractie besloten om de gelegenheid te gebruiken voor werkbezoeken aan sociale projecten in onze stad. Donderdagmiddag j.l. werd begonnen met het project voor arbeidsgehandicapten dat niet helemaal toevallig dezelfde naam draagt: Praag.

Lees verder
18 september 2002

Geen uitbreiding Horeca aan de Emmaweg

Met succes hebben bewoners van en rond de Emmaweg bezwaar aangetekend tegen het voornemen een bestemmingsplan zo te wijzigen dat er zich een nieuw café zou mogen vestigen. In dit korte straatje bevinden zich op dit moment reeds binnen 80 meter een eethuis, drie cafés en twee coffeeshops.

Lees verder
23 juli 2002

Avondklok voor gehandicapten

Onderstaande brief werd op 22 juli 2002 door ons afdelingslid Peter Halpin verstuurd aan het gemeentebestuur van Hengelo.

Lees verder
10 juli 2002

Vervolg conflict Sint Joseph over naheffing stookkosten Sterrenbuurt

Er is nog steeds geen duidelijkheid over de astronomische naheffing door St. Joseph voor de bewoners van de aeryflats in de Sterrenbuurt.

Lees verder
6 juli 2002

Het einde van de Chloortrein!

Na jarenlang actievoeren is er uiteindelijk een belangrijke doorbraak gekomen in het stoppen van de gevaarlijke chloortransporten per trein door Nederland. In onderhandelingen tussen AKZO en minister Pronk van Milieu is er een principeakkoord bereikt waarbij het gaat om het stopzetten van de chloortreinen vanaf 2006.

Lees verder

Pagina's

U bent hier