h

 

24 juni 2016

SP VERBAASD OVER ‘MOOI WEER SPEL’ VAN BLOK

In een brief aan het Hengelose college wil de SP fractie opheldering over de positieve berichten die het kabinet rondstrooit over de financiële situatie van de woningcorporaties. Volgens minister Blok van Wonen staan de woningcorporaties er financieel goed voor en kunnen ze volop investeren. De minister heeft deze week in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat wat hem betreft daarom de verhuurderheffing niet van tafel hoeft. Sterker nog, volgens Blok hebben ze nu meer investeringsruimte voor nieuwbouw en onderhoud dan waar ze in hun plannen rekening mee hielden.  

Lees verder
11 juni 2016

Veel steun in Groot Driene voor Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico

Foto: SP Hengelo

De SP in Hengelo doet volop mee met het verbreden van de steun voor het plan waarbij het zorgstelsel eenvoudiger beter en rechtvaardiger wordt. Het plan heet Nationaal Zorgfonds en is een  initiatief van de SP en een brede maatschappelijke coalitie van mensen die zich uitspreken voor een beter zorgstelsel.

Lees verder
11 juni 2016

“Huurders wegpesten door forse huurverhogingen is asociaal”

Foto: SP Hengelo

Wat is er aan de hand? Welbions heeft een groot tekort aan betaalbare huurwoningen. Het tekort is ontstaan door  massale sloop van huurwoningen, bijvoorbeeld in Veldwijk Noord, De Elisabethstraat en de Hengelose Es, en door de verkoop van honderden huurwoningen per jaar. Dit tekort wil Welbions nu ‘aanvullen’, niet door betaalbare woningen te bouwen, maar door huurders met een iets hoger inkomen van rond de 45.000 euro via forse huurverhogingen ‘te motiveren’ om te verhuizen naar een andere woning, zoals een huurwoning op de particuliere markt of een kleine koopwoning.

Lees verder
24 mei 2016

SP en PvdA in Hengelo: Geld voor de zorg blijft voor de zorg

'SP fractievoorzitter Floor van Grouw.'Net als in veel andere gemeenten in het land is in 2015 blijkt dat een deel van het geld dat was bestemd voor de zorg niet is uitgegeven. Zowel op de nieuwe taken die de gemeente heeft gekregen in het kader van de transities als op bestaande taken is minder geld uitgegeven dan vooraf verwacht.

Lees verder
11 mei 2016

SP HEKELT BELEID WOONVISIE BORNE EN HENGELO

De SP is zeer teleurgesteld over de magere eerste inzet van gemeenten en Welbions om de beschikbaarheid en betaalbaarheid van huurwoningen in kaart te brengen en op peil te houden. De SP in beide gemeenten eist dan ook dat nu eindelijk wordt duidelijk gemaakt hoeveel huurhuizen er nodig zijn voor de grote vraag naar betaalbare woningen. Door koop en sloop zijn er de laatste jaren veel minder huurhuizen beschikbaar.

Lees verder
2 april 2016

SP opent ook meldpunt voor medewerkers ZGT

Foto: SP Hengelo

In navolging van de SP in Zwolle die onlangs een meldpunt openden voor medewerkers van de Isala-klinieken wordt er nu ook door de SP in Almelo en Hengelo een meldpunt geopend voor medewerkers van het ZGT.
Dit omdat er ook meldingen binnen komen van medewerkers van het ZGT over overbelasting en onacceptabele werkdruk.

Lees verder
22 maart 2016

SP WIL GERICHTE AANPAK WINKELPANDEIGENAREN: VERHUREN MOET AANTREKKELIJKER DAN LEEGSTAND

De SP fractie wil de leegstand van winkelpanden in de binnenstad van Hengelo een halt toe roepen en roept het college op om concrete maatregelen te onderzoeken om de eigenaren van leegstaande winkellocaties aan te zetten tot het wél verhuren van hun winkelpanden.

Lees verder
13 maart 2016

24 MAART OPENBARE INFORMATIE AVOND OEKRAÏNE REFERENDUM

Foto: SPHengelo

Locatie Wijkcentrum Hengelose Es;
Aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)

Lees verder
26 februari 2016

‘Eventuele overname TSN thuiszorg in Hengelo goed geregeld’

Foto: SP Hengelo

In Hengelo is de thuiszorg aanbesteed aan zorgorganisaties die al bij de aanbesteding de garantie moesten geven dat als één organisatie zijn verplichtingen niet zou kunnen nakomen de anderen deze taken zouden overnemen. Dat betekent dat het Buurtzorg aanbod in Hengelo niet nodig is, zeker niet nu er volgens zorgwethouder Bron er naar gestreefd wordt de medewerkers van TSN over te nemen en ze gekoppeld te houden aan hun vaste cliënten.

Lees verder
10 februari 2016

SP: Grote opknapbeurt Twentebad noodzakelijk en gerechtvaardigd!

Bij de bespreking van de plannen voor een grootse renovatie van het Twentebad is de SP positief kritisch. De 9,3 miljoen die de grote opknapbeurt lijkt welbesteed gezien de versterking van de belangrijke regionale van het bad die de renovatie ook bewerkstelligt. Naast het overdekken van het buitenbad wordt in een bad ook een in diepte verstelbare bodem aangebracht. Daarnaast wordt er een meer centrale nieuwe ingang aangebracht.  SP raadslid Hans van Doren stelde het alsvolgt:

Lees verder

Pagina's