h
2 oktober 2022

SP organiseert een openbare avond over de groeiende tweedeling: Winsten naar de mensen, kosten omlaag.

Foto: SP Hengelo

Op maandagavond 10 oktober komt SP Kamerlid Sandra Beckerman spreken in Schouwburg Hengelo over de enerzijds groeiende armoede in Nederland terwijl de grote bedrijven meer winsten maken dan ooit.

Lees verder
25 september 2022

Hengelo koerst af op een uitgekleed sociaal beleid. Nieuwe coalitie wil geen inspraak!

Dit college flikt het in korte tijd weer. Op 14 september werden wij op de hoogte gesteld door het college over hun plannen voor de transformatie van het sociaal domein. In een meer dan 90 pagina’s tellend document werden wij bijgepraat, of eerder platgeslagen, over de plannen van dit college met verregaande gevolgen voor de inwoner. In een razendsnel tempo probeert dit college veranderingen door te voeren die de al zo hard getroffen inwoner keihard raken.

Lees verder
29 augustus 2022

Huishoudens in de Knel. De SP organiseert vanuit Twente busvervoer naar de grote protestmanifestatie in den Haag

Foto: SP Hengelo

Op zaterdag 17 september is er een grote demonstratie in den Haag voor een rechtvaardige verdeling van de lasten en de lusten. De SP organiseert vanuit Twente busvervoer per dubbeldekker vanuit Twente voor iedereen die deze oproep tot solidariteit kracht wil bijzetten.

Lees verder
7 augustus 2022

SP Hengelo pleit opnieuw voor energietoeslag voor studenten na uitspraak rechter

Foto: SP Hengelo

De Hengelose SP-fractie heeft het college opnieuw dringend gevraagd om zelfstandig wonende studenten met een laag inkomen niet langer uit te sluiten van het ontvangen van energietoeslag. Nadat in juli een motie met dezelfde strekking geen meerderheid haalde in de Hengelose raad, voelt de SP zich nu gesterkt om deze vreemde - en naar nu blijkt ook onrechtmatige - situatie opnieuw onder de aandacht te brengen, vanwege een uitspraak van de rechter die bepaalde dat een Nijmeegse student wel degelijk recht heeft op energietoeslag.

Lees verder
27 juli 2022

ENERGIETOESLAG VOOR INKOMENS TOT 130% WML

Foto: SP Hengelo

De fractie van de SP in de Hengelose gemeenteraad heeft een
initiatiefvoorstel ingediend om inkomens tot 130% van het sociaal minimum in aanmerking te laten komen voor een eenmalige energietoeslag van 800 euro. Dit betekent dat ruim 1300 Hengelose huishoudens een tegemoetkoming zouden krijgen. De fractie heeft gevraagd het voorstel te agenderen voor de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad op 7 september aanstaande.

Lees verder
16 juli 2022

Afbraak sociaal beleid. Nieuw college laat haar ware aard zien

Foto: SP Hengelo

Deze week vergaderde de Hengelose gemeenteraad twee avonden om de eerste plannen te bespreken die het nieuwe college van PvdA, Burgerbelangen, VVD,D66 en CDA durfden te presenteren. ‘Durfden’, want het duurde heel lang voordat ze hun plannen bekend maakten. Nog geen week tijd hadden de raadsleden om deze te bestuderen. ‘Durfden’ ook omdat het schokkende plannen bleken te zijn, waarin deze partijen miljoenen willen bezuinigen op sociaal beleid, het zogenaamde sociaal domein. Daarmee wordt bedoeld de Jeugzorg, de WMO, thuiszorg en dagbesteding, sociale werkvoorziening en nieuw ook het armoedebeleid.

Lees verder
2 juli 2022

Mariska ten Heuw geëerd op bijzondere ledenvergadering

Foto: SP Hengelo

Een vijftigtal leden was afgekomen op de bijzondere ledenbijeenkomst van de SP afdeling Hengelo. Deze stond in het teken van een mooie terugblik op 50 jaar activisme in Twente. Vijftig jaar geleden werd de Socialistische Partij opgericht (toen nog: Socialistiese Partij geheten), met Jean Rouwet als een van de oprichters. Binnenkort zal daar een publicatie over verschijnen. .

Lees verder
27 juni 2022

SP pleit voor verruiming energietoeslag voor Hengelose huishoudens in de knel

Foto: SP Hengelo

De SP fractie heeft aan het Hengelose college gevraagd om snel inzage te geven in het aantal verstrekkingen van energietoeslag aan Hengelose huishoudens tot nu toe. Ze wil ook weten hoeveel mensen een aanvraag hebben gedaan die een afwijzing hebben gekregen en de reden daarvoor.

Lees verder
22 juni 2022

Nieuw SP raadslid Gerrit Jan Leusink’s eerste pleidooi in de Raad

Foto: SP Hengelo

Ons nieuwste raadslid heeft van zich laten horen. Naast uit te leggen over wat zijn drijfveren zijn, legt hij ook onmiddellijk de verbinding met de mensen die hij wil vertegenwoordigen. Mensen van allerlei pluimage uit de buurten en wijken in Hengelo. Hij gaat in op het dreigende verdwijnen van ontmoetingsplekken in de buurten. Zo is het Dienstencentrum ’t Swafert is voor de bewoners van Groot Driene van groot belang. Dit is zijn krachtige oproep:

Lees verder
9 juni 2022

‘Niets zeggend, holle frasen, maar wel een bedreiging voor Hengelo als sociale stad!’

Dat is kort samengevat de reactie van de SP fractie op het nieuwe coalitieakkoord van BurgerBelangen, VVD, CDA, PVDA en D66 in Hengelo.

Lees verder

Pagina's