h
26 januari 2021

SP wil huizenbeleggers en huisjesmelkers de pas af snijden

De SP fractie in Hengelo wil een einde maken aan het opkopen van woningen door mensen die er niet zelf in gaan wonen. Overal in het land, ook in Hengelo is er binnen de grote vraag naar woningen een groep kopers die de woningen wil gebruiken als belegging en ze wil gebruiken voor verhuur of speculatie. Deze zogenaamde huisjesmelkers en speculanten wil de SP niet toelaten op de woningmarkt. In verschillende steden, waaronder Amsterdam, maar ook kleinere gemeenten als Boxtel en Bergeijk is een zelfwoonplicht ingevoerd. De SP wil van het college weten of deze maatregel ook voor Hengelo, en wellicht breder in heel Twente, kan worden ingevoerd.

Lees verder
9 januari 2021

Nieuwjaarsbijeenkomst SP Hengelo gaat door: 18 januari 20.00 uur vanaf de bank te volgen!

Foto: SP Hengelo

'Nieuwjaarsbijeenkomst vorig jaar in Metropool!Ondanks alle beperkingen organiseert de SP Hengelo ook dit jaar, samen met de vier andere Twentse SP afdelingen, haar jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst. Op 18 januari om 20.00 uur is deze online voor iedereen te volgen via youtube {link:  https://youtu.be/2TjqrGAv4zI }

Lees verder
24 december 2020

De SP Hengelo wenst u fijne feestdagen en voor 2021 gezondheid en veel solidariteit!

Foto: SP Hengelo

Voor velen is het jaar dat ten einde loopt een jaar dat veel onzekerheid, soms verdriet en zorgen bracht. Sommigen van ons hebben zich wellicht eenzaam gevoeld of angstig. Hoe kan dit? Wat gebeurt er? En wanneer wordt het weer zoals normaal?

Lees verder
21 december 2020

Betrokken SP lid René Boermans overleden

Foto: SP Hengelo

Met ongeloof hebben we vernomen dat René Boermans uit de Dichtersbuurt onlangs plotseling is overleden.

Lees verder
7 november 2020

SP pleit voor het verzachten van de effecten van corona op eenzaamheid en voor meer betaalbare huurwoningen.

SP raadslid Hugo Koetsveld heeft bij het bespreken van de begroting voor 2021 in de gemeenteraad een warm pleidooi gehouden om de negatieve effecten van de coronacrisis op de Hengelose samenleving te verzachten.

Lees verder
23 oktober 2020

Bewoners Kasbah strijden met succes voor zeggenschap over hun wooncomplex

Foto: SP Hengelo

De afgelopen zomer zijn bewoners van de Kasbah, Groot Driene overdonderd door het voornemen van Welbions om een strip van 8 winkels aan de Bazaar/Zwavertsweg om te vormen tot een wooncomplex van 12 woningen ten behoeve van zorgorganisatie Estinea. Welbions wilde op die plek daar begeleid wonen voor zorgpatiënten van Estinea realiseren. Dit zou tevens ten koste gaan van 4 woningen die nu verhuurd worden als sociale huurwoningen.

Lees verder
27 september 2020

Reactie op het uit de SP fractie stappen van Marie-José Huis in ‘t Veld

De SP-fractie heeft kennisgenomen van het besluit van Marie José Huis in ’t Veld om de SP-fractie te verlaten en van het feit dat ze aangeeft haar raadszetel in de gemeenteraad van Hengelo te willen behouden.

Lees verder
1 september 2020

SP Hengelo helpt bij inzamelactie schoenen voor het Malieveld

Foto: SP Hengelo

Deze week van dinsdag tot en met vrijdag kunnen schoenen worden ingeleverd bij de SP in Hengelo. Hiermee wordt het actie-initiatief van Eefje van Keeken en Natasia ten Kattelaar, twee Twentse verpleegkundigen uit ondersteund. De initiatiefnemers zijn blij dat er ook in Hengelo een inzamelpunt is. De schoenen worden aanstaande zaterdag 5 september op het Malieveld neergezet voor alle werkers in de zorg die hiermee de demonstratie voor een fatsoenlijk loon kracht bij zetten. ‘De schoen wringt’ is de leuze van hun actie, of zoals de SP zegt ‘De zorg verdient meer dan applaus’. De schoenenparen kunnen deze week overdag en 's avonds worden ingeleverd op Cronjéstraat 12 in Hengelo, liefst voorzien van naam.

Lees verder
1 september 2020

Standplaatshouders opgelucht, nadelige beleidsregels van tafel

Standplaatshouders bij wijkwinkelcentra, zoals vis- en kaasboeren, zijn opgelucht nu nieuwe regels voor het innemen van standplaatsen van tafel zijn. Dit bleek afgelopen week op een politieke markt die werd georganiseerd op initiatief van de SP. Veel ondernemers op een standplaats vreesden voor het voortbestaan van hun bedrijf, omdat de voorgestelde regels niet werkbaar waren en de kooplui niet de kans gaf investeringen in hun bedrijf terug te verdienen. De Hengelose gemeenteraad is het met de SP eens dat het huiswerk overnieuw moet en er verbeterde regels moeten worden opgesteld waar standplaatshouders wel mee uit de voeten kunnen.

Lees verder
21 juni 2020

Meldpunt huurverhoging: Nul is genoeg

Foto: SP Hengelo

De SP heeft woningcorporatie Welbions samen met Groenlinks en PvdA opgeroepen om dit jaar de huren in Hengelo en Borne niet te verhogen. Veel huishoudens hebben nu en in de komende maanden sterk te lijden onder de coronacrisis, ook door soms forse inkomstenderving. De jaarlijkse huurstijging zorgt ervoor dat juist de minst draagkrachtige huishoudens fors worden benadeeld, wat dit jaar dus in veel gevallen wordt verergerd door de viruscrisis.

Lees verder

Pagina's