h

Bewoners Swafert bieden actieposter aan bij de verantwoordelijk wethouder

2 februari 2023

Bewoners Swafert bieden actieposter aan bij de verantwoordelijk wethouder

Foto: SP Hengelo

“Ons Dienstencentrum moet open!” staat helder en duidelijk op de poster die ingelijst door de bewonersvereniging ’t Swafert werd aangeboden aan wethouder Luttikholt (PvdA) voor de raadsvergadering van 1 februari.

Jolande Regeer, de voorzitter van de onlangs opgerichte bewonersvereniging windt er bij haar toespraak aan het gemeentebestuur geen doekjes om:

“We krijgen veel berichten van mensen die nu verder vereenzamen, nu hun ontmoetingsruimte hen wordt afgenomen….jullie als gemeentebestuur horen toch een goed functionerende ontmoetingsruimte als bij ons in 't Swafert in de benen te houden!”

Tientallen belangstellenden vanuit Groot Driene waren in het stadhuis aanwezig bij de aanbieding van dit pleidooi voor meer inzet van het college om hun wijkgericht werken ook daar vorm te geven.

Het Dienstencentrum is door Wijkracht gesloten, die vorig jaar de huur opzegde bij de eigenaar. Deze eigenaar is een belegger op de Zuidas in Amsterdam die het gehele wooncomplex ’t Swafert in haar bezit heeft.

In de raadsvergadering ging het daarover verder. De SP had een maand geleden al vragen aan het college gesteld over de sluiting van het Dienstencentrum.

Ze wilde weten wat het college wil doen om het Dienstencentrum als activiteitenplek en ontmoetingsplek te behouden.

De antwoorden vanuit het college, verwoord door wethouder Luttikholt, waren teleurstellend. Ze kon slechts melden dat ze hadden geprobeerd in contact te komen met de eigenaar van ’t Swafert. Ze moest toegeven dat er vanuit de gemeente geen contact is geweest met deze belegger. Eigenlijk bleek ze niet gemotiveerd om verder in contact te komen met de belegger. Verder was de wethouder vaag over het wijkgericht werken in de verschillende buurten en wijken van Hengelo: “Er moet nog gekeken worden naar verschillende data, hoe dat past in het transformatieplan en het wijkgericht werken.”

SP raadslid Vincent Mulder wilde van de wethouder weten wat ze voor bewoners in Groot Driene kan toezeggen. Daar bleven de antwoorden uit. Ze wilde geen enkele concrete stappen toezeggen. Ze gaat praten met allerlei instanties, maar de bewoners van ’t Swafert en Groot Driene blijven uitgekleed achter. Het Dienstencentrum is dicht. En de clubs die er jarenlang hun activiteiten konden ontplooien krijgen nul op rekest en geen, of een slechter alternatief.

De bewonersvereniging laat het er in ieder geval niet bij zitten!

Kijk hier naar de aanbiedingstoespraak namens de bewoners van ’t Swafert.

Reactie toevoegen

U bent hier