h
22 oktober 2018

WONINGNOOD, WELBIONS EN DE VASTGOEDCOWBOYS

Foto: SP Hengelo

In een recent interview met de Twentsche Courant Tubantia (5 oktober 2018) maakt de directeur van Welbions, de heer Rupert,de SP het verwijt dat zij moeilijk doet over de verkoop van huurwoningen ten behoeve van starters op de koopmarkt. Dat vraagt om een reactie.

Lees verder
12 oktober 2018

SP wil sanering asbestdaken door de overheid

Foto: SP Hengelo

Deze week  is in de Tweede Kamer het besluit genomen om vanaf 2025 het hebben van asbestdaken voor de eigenaren strafbaar te stellen. De SP fractie in Hengelo doet het college van B en W het voorstel om te onderzoeken of in samenwerking met provincie en andere Twentse gemeenten deze gigantische saneringsoperatie kan worden uitgevoerd. Ook wil de partij dat duidelijk wordt welke steun de houders van asbestdaken, ook de bezitters van kleine schuurtjes met golfplaten van de gemeente kunnen krijgen.

Lees verder
17 september 2018

SP dringt aan op onderzoek naar uitvoering bewindvoering door gemeente

De Hengelose SP-fractie wil de stijgende kosten van bewindvoering, voor mensen die niet meer zelf de regie kunnen voeren over hun zaken en financiën, een halt toeroepen. De door de rechter aangewezen bewindvoerder brengt in de regel hun zaken en financiën weer op orde en voert voor hen het beheer. De SP wil dat de gemeente nu zelf een grotere rol gaat spelen bij de uitvoering van de bewindvoering. De afgelopen jaren zijn de kosten van bewindvoering in vrijwel alle gemeenten enorm gestegen. De gemeenten dragen vaak via bijzondere bijstand deze kosten. Zo ook in Hengelo, waar de totale kosten in 2012 € 166.000 bedroegen voor 140 huishoudens en waar in 2017 deze kosten fors opliepen tot ruim een miljoen voor 766 huishoudens.

Lees verder
13 september 2018

Ga mee met de bus! Manifestatie - Tijd voor Rechtvaardigheid

Foto: SP Hengelo

Het is 10 jaar geleden dat de Amerikaanse bank Lehman Brothers failliet ging; het begin van een gigantische crisis. De bankiers hadden gegokt, de samenleving had verloren. Sindsdien is ons land er niet rechtvaardiger op geworden.

Lees verder
2 september 2018

Geen referendum, maar nu wel aan de slag met pijnpunten afval

Nadat een meerderheid van de gemeenteraad, waaronder de SP, op 18 juli haar instemming had gegeven aan het laten ingaan van de volgende fase van het referenduminitiatief over het afvalbeleid, is het de initiatiefnemers niet gelukt om het benodigde aantal handtekeningen te verzamelen om een referendum mogelijk te maken. 1422 ondersteuners hadden zich binnen de gestelde termijn gemeld. En dat was onvoldoende, minder dan de helft van het benodigde aantal van 2914. Dit betekent dat er geen referendum komt, maar tegelijkertijd niet dat de kritiek op de manier waarop het huidige afvalbeleid functioneert, is verstomd. Het is nu tijd om aan de slag te gaan met het oplossen van pijnpunten in de Hengelose manier van afvalinzameling.

Lees verder
21 juni 2018

Nieuwe bewoners Voermanstraat bundelen krachten voor de oplossing van hun startproblemen.

Foto: SP Hengelo

Op een bijeenkomst deze week met nieuwe bewoners van de onlangs opgeleverde flat aan de Jan Voermanstraat hebben bewoners hun klachten ten aanzien van de oplevering en de kwaliteit van de woningen met elkaar besproken. Deze bijeenkomst was georganiseerd door de SP afdeling Hengelo.

Lees verder
10 juni 2018

SP Hengelo: ‘Kerncentrale Emsland in Lingen nu sluiten’.

Foto: SP Hengelo

Met honderden demonstranten werd zaterdag 9 juni in Lingen een krachtige oproep gedaan aan de Duitse regering om nu de kerncentrale in Lingen te sluiten. Vanuit Hengelo en andere plaatsen in Overijssel, Drenthe en Gelderland waren tientallen demonstranten aanwezig, waaronder ook SP Tweede Kamerlid Frank Futselaar.

Lees verder
8 juni 2018

Ledenvergadering SP stemt met overtuiging in met coalitiedeelname in Hengelo

Foto: SP Hengelo

Het op 1 juni vastgestelde coalitieprogramma waarin SP, ProHengelo, VVD en D66 hun plannen en afspraken voor de komende raadsperiode hebben vastgelegd is op 7 juni in een ledenvergadering van de SP Hengelo besproken. Unaniem sprak de ledenvergadering haar vertrouwen uit in de wethouders kandidaat Mariska ten Heuw en de gemeenteraadsfractie van de SP. De leden hebben er vertrouwen in dat met de SP in het college en met dit coalitieprogramma Hengelo goed bestuurd kan worden en dat in Hengelo de SP herkenbaar aanwezig blijft.

Lees verder
4 april 2018

SP: Alle inzet op behoud van ons Twentse landschap!

Foto: SP Hengelo

De Hengelose SP fractie is bezorgd over de voortdurende aantasting van het Twentse landschap. Aanleiding is het illegaal rooien van een houtwal in het aan Groot Driene grenzende buitengebied in Hengelo. Bewoners merkten de verdwijning van een stuk van het coulisselandschap op en trokken aan de bel. De gemeente stelde de overtreding vast en nu moet de eigenaar zorgen voor herplant.

Lees verder
2 april 2018

Duidelijke boodschappen bij het afscheid van vier SP raadsleden.

Foto: SP Hengelo

Tijdens de laatste raadsvergadering van de periode 2014-2018 werd
afscheid genomen van 20 raadsleden, waaronder vier SP ers die hun sporen verdiend en nagelaten hebben. Ze spraken het publiek en de Hengeloers nog toe en lieten daarbij weten wat voor hen kenmerkend en belangrijk was.
De SP afdeling en de fractie is hen veel dank verschuldigd voor hun
volle inzet voor alle mensen waar we in Hengelo voor staan, dat is
iedereen, met een programma en visie waar we menselijke waardigheid,
gelijkwaardigheid en solidariteit voorop staan.
Hier lees je hun afscheidswoorden:

Lees verder

Pagina's