h
20 november 2016

SP WIL KLEINERE WONINGEN BOUWEN, BEHOUDEN EN BETAALBAAR HOUDEN.

Foto: SP Hengelo

De SP fractie komt met een voorstel dat de na-oorlogse kleine huisjes, zoals de ‘kabouterwoningen’ in de Bloemenbuurt en de witte huisjes in Veldwijk en de Nijverheid moet behouden als zeer gewilde en betaalbare woningen. Daarnaast wil de fractie dat de gemeente en Welbions op korte termijn 10 – 20 zogenaamde betaalbare nieuwe huurwoningen gaan bouwen, zogenaamde ‘tiny houses’   voor één of twee persoons huishoudens.

Lees verder
16 november 2016

Ga mee op 26 november naar den Haag: www.nationaalzorgfonds.nl

Foto: SP Hengelo

SP organiseert busvervoer naar landelijke manifestatie Nationaal ZorgFonds

Lees verder
13 november 2016

Vierde druk bezochte wijkavond over een Nationaal ZorgFonds in Hengelo

Foto: SP Hengelo

Na in Groot Driene, de Hasseler Es en in de Nijverheid deur aan deur te zijn geweest voor het ophalen van steun voor het Nationaal ZorgFonds is in de afgelopen weken de Hengelose Es bezocht door actieve Hengelose vrijwilligers. Vanwege de vele positieve reacties volgde er ook in deze wijk een openbare avond over dit onderwerp.

Lees verder
13 november 2016

Ga mee naar Den Haag op 26 november; Manifestatie Nationaal ZorgFonds

Foto: SP Hengelo

Het zal u niet ontgaan zijn.... Het kán u gewoonweg niet ontgaan zijn. Het Nationaal ZorgFonds, een initiatief van de SP, is inmiddels het gesprek van de dag onder vele mensen. In nieuwsprogramma's wordt gesproken over het onrechtvaardige eigen risico in de zorg. Wetenschappers en economen doen hun best om hetzij de marktwerking in de zorg te bestrijden, of angstvallig toch maar een beetje te verdedigen.

Lees verder
13 november 2016

SP: ‘Hengelo mag kinderen nooit de nodige zorg ontzeggen!’

Foto: SP Hengelo

De SP heeft tijdens de algemene beschouwingen bij de begroting van 2017 in Hengelo geconstateerd dat er op een aantal dossiers flinke voortgang geboekt.  En nu er voor het eerst een gunstige begroting zonder bezuinigingen kan worden gepresenteerd moet er niet meteen ondoordacht geld uitgegeven  worden. Een uitzondering  maakt de SP wel voor de Jeugdzorg in de komende jaren.

Lees verder
14 oktober 2016

17 oktober openbare avond over een Nationaal ZorgFonds in De Hengelose Es

Foto: SP Hengelo

Na Groot Driene, de Hasseler Es en in de Nijverheid deur aan deur te zijn geweest voor het ophalen van steun voor het Nationaal ZorgFonds is in de afgelopen weken de Hengelose Es bezocht door actieve Hengelose vrijwilligers. Vanwege de vele positieve acties volgt er nu ook in deze wijk een openbare avond over dit onderwerp.

Lees verder
4 september 2016

12 september openbare avond over een Nationaal ZorgFonds in De Nijverheid-Tuindorp

Foto: SP Hengelo

In de weken in en na de zomervakantie  zijn actieve Hengelose vrijwilligers deur aan deur geweest in de Nijverheid met bewoners in gesprek te gaan over het Nationaal Zorgfonds, zonder eigen risico. Vanwege de vele positieve acties volgt er nu een openbare avond over dit onderwerp.

Lees verder
11 augustus 2016

SP: ‘Lekkende leidingen Akzo leiden tot steeds grotere onrust’

Foto: SP Hengelo

De Hengelose SP fractie maakt zich grote zorgen over lekkages van leidingen die zich bij AkzoNobel voordoen. Recentelijk is door onderzoek van de Twentsche Courant Tubantia bekend geworden dat er zich een lekkage van zout water heeft voorgedaan rond het gebied van de Rougoorweg en de Mensinkweg, in het Twekkeler buitengebied van Hengelo. Eerder kwam Akzo in het nieuws door lekkages en milieuschade door olie in de Twentse bodem. De SP fractie wil nu dat het college dit Hengelose bedrijf aanspreekt op deze schade en bedreigingen en zorgt dat het bedrijf openheid van zaken geeft over de staat van de leidingen in de grond onder Twekkelo.

Lees verder
18 juli 2016

Grote opkomst bij informatieavond over Nationaal Zorgfonds in de Hasseler Es

Foto: SP Hengelo

Bijna honderd belangstellenden waren aanwezig op een informatiebijeenkomst in het Kulturhus Hasselo die door de plaatselijke SP afdeling was georganiseerd om te spreken over het Nationaal Zorgfonds. Het plan voor één zorgverzekering met een verruimd basispakket, inclusief fysiotherapie, tandzorg en vergoeding  kosten geestelijke gezondheidszorg. Bijzonder is ook dat in dit plan er geen eigen risico meer wordt gevraagd van alle verzekerden.

Lees verder
10 juli 2016

Al veel aanmeldingen voor een openbare avond over een Nationaal Zorgfonds in Kulturhus Hasselo

Foto: SP Hengelo

In de afgelopen weken geleden  zijn actieve Hengelose leden deur aan deur geweest in de Hasseler Es om met bewoners in gesprek te gaan over het Nationaal Zorgfonds, zonder eigen risico.

Lees verder

Pagina's