h

Actie rondom industrieoverlast in Hengelo Zuid

2 maart 2023

Actie rondom industrieoverlast in Hengelo Zuid

Foto: SP Hengelo

De gemeente Hengelo heeft na een lange reeks van klachten de verplichtingen van de Asfaltcentrale Twente (AST) gevestigd op het industrieterrein Twentekanaal herzien en is tot de conclusie gekomen dat het bedrijf forse aanpassingen moet doen om de uitstoot van gezondheidsbedreigende stoffen te verminderen tot beneden de norm. De gemeente had aanvankelijk een te ruime norm aangehouden, maar werd daarbij door een hogere instantie op de vingers getikt

Het gaat met name om de uitstoot van zeer schadelijke (kankerverwekkende stoffen), waaronder benzeen. Een verzamelnaam voor die stoffen is PAKS (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen). De metingen die hier tot dusver naar gedaan zijn blijken onvoldoende breed te zijn uitgevoerd. Benzeen werd de twee vorige jaren gemeten en bleek toen boven de norm. Bij een enkele meting ver boven de norm. Vooral bij het verwerken van gebruikt wegasfalt blijken de kwalijke stoffen vrij te komen. De Omgevingsdienst Twente, die in opdracht van de gemeente de metingen beoordeelt, wil dat het bedrijf maatregelen neemt om beneden de norm te werken.

De grootste overlast die omwonenden van het bedrijf ondervinden is vooral stank. Binnenkort gaat de asfaltcentrale weer volop in bedrijf. Dat levert doorgaans een zeer doordringende stank op. De SP deed twee jaar geleden breed onderzoek naar industrieoverlast bij omwonenden in Hengelo Zuid.

De resultaten daarvan waren aanleiding voor een aantal bewoners om zich te verenigen in een belangengroep die de gemeente en de industrie scherp wil houden in het verminderen van overlast. 

OVERLAST INDUSTRIE: BEWONERS WILLEN ZICH VERENIGEN

Zo is ook een schrootverwerker gesommeerd om zijn machinale verwerking aan te passen vanwege het veroorzaken van zware trillingen, waar flatbewoners van de wethouder Kampstraat dagelijks zware overlast van ondervonden. Inmiddels wordt de flat gerenoveerd nadat de schrootverwerker zijn werkwijze heeft moeten aanpassen.

VEROORZAKER TRILLENDE WOONFLAT WORDT AANGEPAKT

Reactie toevoegen

U bent hier