h

SP vindt geplande wateronttrekking NX Filtration onverantwoord.

8 april 2023

SP vindt geplande wateronttrekking NX Filtration onverantwoord.

In het licht van de alarmerende oproep van het RIVM trekt de Hengelose SP fractie aan de bel vanwege de vergunningaanvragen van het bedrijf NX Filtration om zich in Hengelo Zuid te vestigen.

Nadat de fractie december vorig jaar al vragen stelde over de enorme grondwateronttrekking die het bedrijf zegt nodig te hebben blijkt nu dat er bij Vitens en ook binnen de gemeente hiertegen grote bezwaren geuit worden.

Waar de gemeente slechts de vergunningverlener is voor de gebouwen van het bedrijf is het de provincie waar een vergunning vanwege de Waterwet zal moeten worden verleend. En ten aanzien van dat laatste heeft de gemeente Hengelo aan de provincie laten weten dat ze geen bezwaren heeft. Navraag door de SP fractie leert dat de gemeente deze positieve houding vooral baseert op de gewenste werkgelegenheid die dit bedrijf met zich meebrengt, die de zo gewenste en zogenaamde ‘schaalsprong’ ten goede zou komen. Gevraagd naar de effecten van verdroging waar in de planning nu al rekening mee wordt gehouden - onder andere verdroging van bomen aan de Haaksbergerstraat – blijken er intern bij de gemeente grote zorgen en bezwaren.

SP raadslid Vincent Mulder:

“Het wrange is wel dat dit bedrijf op zich een technologie ontwikkeld die toegepast overal een waterbesparing kan opleveren. Maar juist bij hun productie van die technologie hebben ze massa’s water nodig die ze niet alleen uit grondwater, maar ook uit het Twentekanaal, uit drinkwater en uit gezuiverd rioolwater willen betrekken. Het RIVM rapport dat deze week verscheen roept op tot snelle actie om vooral in Overijssel drinkwatertekort in 2030 te voorkomen. Iedereen weet dat in tijden van droogte alle waterbronnen waar NX Filtration gebruik van wil maken uitgeput raken. Onttrekking van grondwater en water uit het Twentekanaal zijn dan uiterst onwenselijk. Bovendien geeft Vitens ook aan dat zekerstelling van drinkwater voor huishoudens dan prioriteit moet hebben.”

De SP fractie heeft hierover vragen gesteld aan het Hengelose college en trekt hierover ook bij de Provincie Overijssel aan de bel om de watervoorziening in Twente verder te beschermen. Ze stelt dat het er op lijkt dat het Hengelose college het economisch belang, mede ingegeven door het dubieuze uitgangspunt van een

‘schaalsprong’, laat prevaleren boven belangrijke zaken als de garantie op voldoende leverzekerheid van drinkwater en een bijbehorende gezonde grondwaterstand in de bodem. Waarom vestigt dit bedrijf zich niet rond het IJsselmeer waar voldoende oppervlaktewater aanwezig is, zo stelt de fractie, hierin gesteund door een woordvoerder van Vitens.

Reactie toevoegen

U bent hier