h

'Groeten uit Hengelo aan zee!'

6 maart 2023

'Groeten uit Hengelo aan zee!'

Foto: SP Hengelo

Op initiatief van de SP wordt deze week in de gemeenteraad van Hengelo gesproken over een voorstel om het haveloze evenementenplein tot speelterrein voor kinderen en hun ouders te maken.

Een stadsstrand moet er komen, zo luidt een motie die in de raad wordt besproken. De SP geeft tal van voorbeelden van dorpen en steden waarin zo’n levendig speelterrein met zand en water gerealiseerd is op plekken in het dorps- of stadshart waar gebouwen gesloopt zijn, en er (nog) niks is teruggebouwd.

In Hengelo, pal tegenover het gemeentehuis, is zo’n haveloze plek, waar de speelgoedwinkel en bovenliggende woningen zijn gesloopt. Er zou een zogenaamde ‘horecawand’ moeten komen, maar de bouwopdracht is nog steeds niet afgegeven en het plan ligt nu in de ijskast.

Raadslid Vincent Mulder van de SP wil dat dit snel verandert:

“Komende maand zal na jaren van plannenmakerij het marktplein nieuwe stijl geopend worden. Dat werd hoog tijd en het ziet er vooralsnog goed uit. Maar dan wil je niet dat het zogenaamde ‘evenementenplein’ bij het gemeentehuis de reputatie van ‘kaal en levenloos plein’ van het voormalige Marktplein gaat overnemen. Het ziet er niet uit met hekken, kale muren en flapperende lappen. Dat kan anders!.”

De motie die op initiatief van de SP wordt ingediend gaat uit van een tijdelijk stadsstrand.

Mulder:

“Je kunt heel simpel met een berg zand een speeltuin voor kinderen creëren. Water is er al via de rijen spuitfonteinen. Zet er voor hun ouders en andere bezoekers strandstoelen neer met parasols; regel van tijd tot tijd een ijscokar, muziek en straattheater. Laat kunstenaars meedoen die op houten achterwanden mooie strandscenes schilderen: Welkom in Hengelo aan Zee!”

De SP hoopt op een meerderheid in de raadsvergadering van 8 maart. Lokale kunstenaars en Hengelo Promotie zijn alvast zeer enthousiast!

Motie realiseren tijdelijk stadsstrand aan het evenementenplein

De gemeenteraad van Hengelo in vergadering bijeen op 8 maart 2023

Constaterende dat

 • Het evenementenplein in Hengelo een belangrijk plein voor de evenementen in de stad zal moeten worden;
 • De ‘horecawand’ een belangrijke functie zal moeten krijgen om dit plein een levendig aanzien te geven;
 • De gegadigde opdrachtgever en toekomstig exploitant van deze ‘horecawand’ het plan voor de realisatie voorlopig in de ijskast heeft;
 • Niemand in Hengelo wil dat dit plein binnenkort de reputatie van ‘kaal en levenloos plein’ van het voormalige Marktplein zal overnemen;
 • Er buiten de wintermaanden op dit plein een prachtig waterschouwspel te beleven is waar voorbijgangers stilstaan, en met name kinderen met plezier spelen.
 • Er vorige zomer een zandbakje werd geplaatst naast de drukke fietsroute Enschedesestraat en dit als onveilig voor spelende kinderen werd ervaren.

Overwegende dat

 • Dit plein de reputatie ‘evenementenplein’ pas kan waarmaken als er ook werkelijk frequent wat te doen is en te beleven valt en dit doorgaans helaas nog niet het geval is.
 • Er een aantal aansprekende voorbeelden1 zijn van steden en dorpen waar er tijdelijk een haveloze bouwlocatie in het centrum werd omgevormd tot een drukbezochte plek waarbij de combinatie van water en zandstrand voor veel reuring en stadsrecreatie zorgde voor met name kinderen en ouders.
 • De veiligheid voor spelende kinderen beter gewaarborgd kan worden door een duidelijk gemarkeerd stadsstrand met aansluiting op de fonteinen.
 • Er een mooie kans ligt om in de komende zomerperiode ook werkelijk reuring te maken op het evenementenplein.

Verzoekt het college

 • Een snelle scan te maken van de mogelijkheden tot het realiseren van een stadsstrand in Hengelo aan de rand van het evenementenplein, locatie horecawand (suggesties: strandzand; strandstoelen, parasols en een mooie aankleding door kunstenaars op tijdelijke strand geschilderde borden op de achtergrond, bij mooi weer een ijscokar,…..)
 • Dit plan in de komende maanden uit te voeren, zodat het stadsstrand het liefst dit voorjaar, maar in ieder geval vóór de zomervakantie, in gebruik genomen kan worden.

En gaat over tot de orde van de dag

Fracties

SP ProHengelo Hengelose Burgers Lokaal Hengelo, CU,

Reactie toevoegen

U bent hier