h
7 januari 2018

Verhoging parkeertarief ZGT weer extra last voor patiënten

Opnieuw laat het ZGT zien dat cijfers belangrijker worden gevonden dan mensen. Na verschillende reorganisaties waarbij personeel en patiënten tussen de locaties Hengelo en Almelo heen en weer moesten reizen en het Hengelose ziekenhuis in rap tempo wordt uitgekleed, wordt nu weer een extra last bij patiënten en bezoekers gelegd. De Hengelose SP-fractie vindt een verhoging van parkeertarieven van maarliefst 50% niet uit te leggen aan patiënten en bezoekers van de ZGT-ziekenhuizen.

Lees verder
27 december 2017

Nieuwjaarsbijeenkomst SP Hengelo in het teken van de verkiezingen: Voor Elkaar, Voor Hengelo!

Foto: SP Hengelo

Op maandagavond  15 januari  houdt de SP Hengelo haar jaarlijkse
openbare Nieuwjaarsbijeenkomst in popcentrum Metropool. Speciale gast is dan Lieke Smits, de landelijke kandidaat partijsecretaris van de SP. 

Lees verder
6 december 2017

11 december openbare avond over de Zorg in Bibliotheek Hengelo Behoud de Spoedeisende Hulp in Hengelo!

Foto: SP Hengelo

De Hengelose SP organiseert op maandagavond 11 december samen met het landelijk comité Nationaal ZorgFonds een informatieavond over marktwerking in de zorg en de dreigende verdwijning van de Spoedeisende Hulp in Hengelo. Wat kunnen we doen om dit roekeloze plan tegen te houden?

Lees verder
1 december 2017

Ledenvergadering SP Hengelo stelt programma en kandidatenlijst vast.

Foto: SP Hengelo

Op de ledenvergadering van de SP Hengelo is gisteravond het concept verkiezingsprogramma Voor Elkaar, Voor Hengelo vastgesteld, waarin voor de komende vier jaar wordt ingezet op een sociaal, groen en sterk Hengelo.

Lees verder
1 december 2017

Ledenvergadering SP Hengelo spreekt verontwaardiging uit over ‘belastingontwijking’.

Foto: SP Hengelo

Op de drukbezochte ledenvergadering van de SP was er grote verontwaardiging over de aantijgingen van ex VVD raadslid Stan Horsthuis, die via een nog niet besproken motie in de gemeenteraad de SP raadsleden beschuldigt van belastingontwijking.

Lees verder
25 november 2017

Massief verzet tegen sluiting prachtig bedrijf Siemens: Houd het werk in Hengelo

Foto: SP Hengelo

Siemens sluiten? De SP had weinig tijd nodig om de noodklok te luiden. De raadsfractie en de wethouder mobiliseerden onmiddellijk de voltallige gemeenteraad, het college en de inwoners van Twente om tegen het voorgenomen besluit van Siemens in het geweer te komen. Ook in de Tweede Kamer wekte de SP de Minister uit een al snel begonnen slaap.

Lees verder
11 november 2017

Fractievoorzitter van Grouw: 'Belofte 4 jaar geleden gehouden: Hengelo blijft sociaal en financieel gezond'

Foto: SP Hengelo

Tijdens de algemene beschouwingen bij de bespreking van de begroting 2018 voor de Hengelose gemeenteraad kon wethouder Mariska ten Heuw een gezonde financiele begroting presenteren. De gemiddelde lokale woonlasten nemen in 2018 af ten opzichte van 2017. De lokale belastingdruk voor een eigenaar van een woning neemt af met 2,2% in 2018 ten opzichte van 2017. Voor de huurder van een woning daalt de lokale lastendruk met 5,8%.

Lees verder
10 november 2017

Mariska ten Heuw lijsttrekker. SP Hengelo presenteert actieve, betrokken en ervaren lijst met kandidaten

De SP Hengelo legt de leden op donderdag 30 november een kandidatenlijst voor die betrokkenheid bij Hengelo, activisme en ervaring uitstraalt. In de afgelopen maanden heeft een kandidatencommissie met tientallen leden gesproken die voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart beschikbaar zijn en heeft de voordracht samengesteld. “We zijn er in geslaagd een fantastisch team met 30 mensen op te stellen die zich de komende jaren volop willen inzetten voor de mensen in Hengelo”, zegt William van den Heuvel namens het afdelingsbestuur en de kandidatencommissie.

Lees verder
31 oktober 2017

SP “Raad van Bestuur ZGT ziekenhuis levert opnieuw een wanprestatie”

Foto: SP Hengelo

Er was duidelijkheid beloofd over de plannen die de ziekenhuisdirectie zou willen uitvoeren en die in de zomer al waren aangekondigd om hun miljoenen mismanagement teniet te kunnen doen. En dat zou bekend gemaakt worden in de maand oktober. In september werd de Hengelose Raad nog verzekerd dat de onzekerheid binnenkort zou stoppen. Vooral het voortbestaan van de Spoedeisende Hulp was door de Raad van Bestuur in twijfel getrokken. De Hengelose bevolking en de politiek onder aanvoering van de SP afdeling lieten van zich horen.

Lees verder
30 oktober 2017

SP presenteert massale steun bij Spoedeisende Hulppost ZGT

Foto: SP Hengelo

Op dinsdagmorgen 31 oktober zal de SP om 9.30 uur bij de ingang van de Spoedeisende Hulp in het Hengelose ziekenhuis de massale steun onder de inwoners van Hengelo en omstreken laten zien voor het behoud van deze belangrijke afdeling. 50 grote borden volgeschreven met duizenden handtekeningen zullen door actievoerders bij de ingang van de bedreigde hulppost worden opgesteld, voorafgaand aan het moment dat de ziekenhuisdirectie haar plannen voor het ziekenhuis kenbaar zal maken.

Lees verder

Pagina's