h
1 september 2020

SP Hengelo helpt bij inzamelactie schoenen voor het Malieveld

Foto: SP Hengelo

Deze week van dinsdag tot en met vrijdag kunnen schoenen worden ingeleverd bij de SP in Hengelo. Hiermee wordt het actie-initiatief van Eefje van Keeken en Natasia ten Kattelaar, twee Twentse verpleegkundigen uit ondersteund. De initiatiefnemers zijn blij dat er ook in Hengelo een inzamelpunt is. De schoenen worden aanstaande zaterdag 5 september op het Malieveld neergezet voor alle werkers in de zorg die hiermee de demonstratie voor een fatsoenlijk loon kracht bij zetten. ‘De schoen wringt’ is de leuze van hun actie, of zoals de SP zegt ‘De zorg verdient meer dan applaus’. De schoenenparen kunnen deze week overdag en 's avonds worden ingeleverd op Cronjéstraat 12 in Hengelo, liefst voorzien van naam.

Lees verder
1 september 2020

Standplaatshouders opgelucht, nadelige beleidsregels van tafel

Standplaatshouders bij wijkwinkelcentra, zoals vis- en kaasboeren, zijn opgelucht nu nieuwe regels voor het innemen van standplaatsen van tafel zijn. Dit bleek afgelopen week op een politieke markt die werd georganiseerd op initiatief van de SP. Veel ondernemers op een standplaats vreesden voor het voortbestaan van hun bedrijf, omdat de voorgestelde regels niet werkbaar waren en de kooplui niet de kans gaf investeringen in hun bedrijf terug te verdienen. De Hengelose gemeenteraad is het met de SP eens dat het huiswerk overnieuw moet en er verbeterde regels moeten worden opgesteld waar standplaatshouders wel mee uit de voeten kunnen.

Lees verder
21 juni 2020

Meldpunt huurverhoging: Nul is genoeg

Foto: SP Hengelo

De SP heeft woningcorporatie Welbions samen met Groenlinks en PvdA opgeroepen om dit jaar de huren in Hengelo en Borne niet te verhogen. Veel huishoudens hebben nu en in de komende maanden sterk te lijden onder de coronacrisis, ook door soms forse inkomstenderving. De jaarlijkse huurstijging zorgt ervoor dat juist de minst draagkrachtige huishoudens fors worden benadeeld, wat dit jaar dus in veel gevallen wordt verergerd door de viruscrisis.

Lees verder
9 mei 2020

Harry Scheltema, strijder voor het socialisme, overleden

Foto: SP Hengelo

Op 23 april is Harry Scheltema in alle rust na een kort ziekbed overleden in bijzijn van zijn vrouw Trudy en hun kinderen Stefan en Mascha.

Lees verder
15 april 2020

Hengelose kunstenaar Fra Paalman overleden

De Hengelose kunstenaar, docent en vormgever Fra Paalman is vrijdag 10 april overleden. Hij leed aan Alzheimer. Hij was sinds de jaren 70 actief en meedenkend lid van de SP.

Lees verder
26 januari 2020

Frank Futselaar op Nieuwjaarbijeenkomst SP Hengelo: “Dit is een kabinet van crises.”

Foto: SP Hengelo

Op 20 januari hield de SP Hengelo haar jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst in popcentrum Metropool. Voor een volle zaal aanwezigen was Frank Futselaar, SP Tweede Kamerlid uit Zwolle, de hoofdgast. Lilian Marijnissen bleek vanwege een televisieoptreden helaas niet beschikbaar. Futselaar wist vers vanuit zijn Haagse Kamerwerk te vertellen over de grote onrust die stikstofcrisis heet. Wat voor de SP fractie al eerder noodzakelijk leek, bleek na een gerechtelijke uitspraak ook onontkoombaar. In de luchtvaart, het autovervoer, de bouw en de landbouw moet de uitstoot van stikstof drastisch teruggedrongen worden. En daar moet de regering in samenwerking met die sectoren gereichte maatregelen voor nemen, die uiteindelijk de kwetsbare natuur zullen kunnen beschermen.

Lees verder
2 januari 2020

SP fractie vraagt college hoe ze de impasse sloop woningen Nijverheid wil doorbreken

Foto: SP Hengelo

De SP fractie in Hengelo vraagt het college van B en W om in actie te komen en te zorgen dat bewoners van Mariastraat en omgeving betrokken worden bij de plannen omtrent hun woningen en hun buurt. Na het voorleggen van zogenaamde prestatieafspraken aan de gemeenteraad is er door de meeste raadsfracties niet positief gereageerd op de plannen voor sloop van 107 goedkope huurwoningen en de geringe betrokkenheid van de huurders bij deze plannen; Deze sloop stond als een onderdeel in de plannen voor 2020-2021, maar druist in tegen de kaders die de gemeenteraad in 2016 heeft gesteld in de gemeentelijke woonvisie. Daar is het behoud van het minimale aantal van 3.200 sociale huurwoningen in de categorie betaalbaar vastgelegd. Met de sloopplannen van deze huurwoningen in de Nijverheid doorkruist Welbions de kaders zoals die in de woonvisie door de raad zijn vastgelegd.

Lees verder
27 december 2019

Lilian Marijnissen te gast op de SP Nieuwjaarsbijeenkomst 20 januari in Metropool

Foto: SP Hengelo

Op maandagavond 20 januari houdt de SP haar traditionele
Nieuwjaarsbijeenkomst in Metropool. Met gesprekken met gasten, muzikale intermezzo's en een zaal vol belangstellenden luidt de SP het nieuwe jaar in. Dit keert is ze zeer vereerd met als speciale gast Lilian Marijnissen, SP fractievoorzitter in de Tweede Kamer.
 

Lees verder
15 november 2019

Welbions en SP lijnrecht tegenover elkaar, sloop of nieuwbouw in Hengelose Nijverheid?

Foto: SP Hengelo

Huurders van de woningen in de Mariastraat, Geerdinksweg, Krabbenbosweg en Wilderinkstraat geven in meerderheid aan tegen de sloopplannen van Welbions te zijn. 

Lees verder
13 november 2019

Lezing in Hengelo: SP Tweede Kamerlid Ronald van Raak over Democratie, referendumwet, rechten voor klokkenluiders en of politici mogen liegen…

Foto: SP Hengelo

Maandag 18 november is SP Tweede Kamerlid Ronald van Raak te gast in Hengelo voor een lezing over Democratie. Van Raak is de initiatiefnemer van het Huis der Klokkenluiders en presenteert een wet voor een correctief referendum. Ook zal hij ingaan op de actuele politieke situatie in het land. Mag je liegen als premier van dit land? Hoe erg is het als je herinneringen niet kunt staven met bewijzen? Als er geen herinneringen zijn dan mogen er dus ook geen bewijzen meer zijn?

Lees verder

Pagina's