h
3 november 2021

5 november lezing over onze pensioenen met SP Kamerlid Bart van Kent NB. Gewijzigde locatie: Schouwburg Hengelo

Foto: SP Hengelo

Stijgende dekkingsgraden, hogere pensioenpremies en een veel hogere energieprijs. Maar nog steeds geen procentje koopkrachtgroei voor onze ouderen. 

Lees verder
17 oktober 2021

Bewonerscommissie ’t Swafert op de stoep bij hun vastgoedbeheerder in Zoetermeer

Foto: SP Hengelo

De nieuw gevormde bewonerscommissie van ’t Swafert is ontstemd over het feit dat de beheerder van hun complex van 415 woningen deze maand niet naar Hengelo wil komen om de uitgebreide klachten met hen te komen zien en bespreken. Deze reeks aan klachten zijn gebleken uit een enquête die door de SP gehouden is onder alle bewoners.

Lees verder
1 oktober 2021

SP: 17 oktober busvervoer vanuit Twente naar grote wooncrisisdemonstratie in Rotterdam

Foto: SP Hengelo

Na een zeer druk bezocht woonprotest in Amsterdam, waarbij op 12 september 15.000 demonstranten bijeen kwamen staat er als vervolg een grotere demonstratie op stapel.

Lees verder
24 september 2021

’t Swafert bijna 50 jaar. Feestje waard? Enquete bewoners ’t Swafert is duidelijk: Verhuurder verstopt zich.

Foto: SP Hengelo

Deze zomer heeft de SP onder de bewoners van wooncomplex ’t Swafert in Groot Driene een deur aan deur enquête gehouden. Een forse meerderheid liet van zich horen en de conclusies zijn niet mals. De eigenaar en de beheerder moeten aan de bak en vooral thuis geven.

Lees verder
9 september 2021

SP haalt publieke steun op voor de werkers in de zorg

Foto: SP Hengelo

Aanstaande zaterdag 11 september staat de SP in de binnenstad, tegenover de Hema, met een marktkraam waar iedereen steun kan betuigen aan alle werkers in de zorg. De zorg verdient meer dan applaus is de stellige overtuiging van de partij waar ze actie voor voert. Het is voor het eerst dat de partij na de zeer beperkende coronamaatregelen het publiek weer vraagt om hun mening te geven bij de kraam (uiteraard met inachtneming van 1,5 meter afstand)

Lees verder
27 augustus 2021

“Langs veel plekken waar bewoners samen wat bereikt hebben”

Foto: SP Hengelo
Impressie van twee interessante zomerfietstochten door Hengelo 

Omdat veel mensen na anderhalf jaar coronamaatregelen snakken naar ontmoeting en gesprekken organiseerde de SP in Hengelo deze zomer fietstochten door Hengelo. 

Lees verder
27 juli 2021

SP Hengelo: plannen Keolis en provincie zijn onacceptabele verschraling van Twents OV

Foto: SP Hengelo

De Hengelose SP fractie keert zich met verontwaardiging tegen de plannen die Gedeputeerde Staten van Overijssel en vervoersbedrijf Keolis blijkbaar hebben voor het schrappen en verminderen van Twentse buslijndiensten. Volgens SP-raadslid Hugo Koetsveld gaan deze plannen in tegen alle inspanningen om het openbaar vervoer een goed alternatief voor de auto te laten zijn en verslechteren ze de leefbaarheid en bereikbaarheid van wijken en woonkernen. In schriftelijke vragen aan het Hengelose College van B&W maant hij de wethouder tot actie om deze plannen van tafel te halen.

Lees verder
9 juli 2021

SP Hengelo verliest geduld met wethouder Wonen: ‘door laksheid hebben beleggers nog steeds vrij spel’.

Foto: SP Hengelo

De SP fractie is bij monde van SP raadslid Vincent Mulder zeer ontevreden over het optreden van het college bij het aan banden leggen van vastgoedbeleggers.

Lees verder
9 juli 2021

SP Hengelo wil af van slechte bestrating toegangswegen centrum

Foto: SP Hengelo

De SP fractie wil dat er onmiddellijk actie wordt ondernomen om de vooroorlogse klinkerwegen rond het centrum fatsoenlijk te bestraten. Met name de straten die als belangrijke fietsroutes gelden, de Emmaweg, Willemstraat, Tuindorpstraat en Industriestraat hebben dringend onderhoud nodig.

Lees verder
22 april 2021

Afgelopen zondag 18 april overleed JAN HEERDINK in de leeftijd van 73 jaar.

Foto: SP Hengelo

De laatste zes jaar van zijn leven werden bepaald door zijn strijd tegen de kanker in zijn lijf. Maar niet alleen deze laatste jaren, zijn hele leven werd gekenmerkt door strijd, strijd voor een betere, socialistische wereld. Jan werd geboren in Delden aan de Reijgerstraat. Daaraan had hij zijn eerste bijnaam ‘de rooie reiger’ te danken. Maar deze werd al gauw vervangen door Jantje TBF (Twents BevrijdingsFront).

Lees verder

Pagina's