h
1 december 2017

Ledenvergadering SP Hengelo spreekt verontwaardiging uit over ‘belastingontwijking’.

Foto: SP Hengelo

Op de drukbezochte ledenvergadering van de SP was er grote verontwaardiging over de aantijgingen van ex VVD raadslid Stan Horsthuis, die via een nog niet besproken motie in de gemeenteraad de SP raadsleden beschuldigt van belastingontwijking.

Lees verder
25 november 2017

Massief verzet tegen sluiting prachtig bedrijf Siemens: Houd het werk in Hengelo

Foto: SP Hengelo

Siemens sluiten? De SP had weinig tijd nodig om de noodklok te luiden. De raadsfractie en de wethouder mobiliseerden onmiddellijk de voltallige gemeenteraad, het college en de inwoners van Twente om tegen het voorgenomen besluit van Siemens in het geweer te komen. Ook in de Tweede Kamer wekte de SP de Minister uit een al snel begonnen slaap.

Lees verder
11 november 2017

Fractievoorzitter van Grouw: 'Belofte 4 jaar geleden gehouden: Hengelo blijft sociaal en financieel gezond'

Foto: SP Hengelo

Tijdens de algemene beschouwingen bij de bespreking van de begroting 2018 voor de Hengelose gemeenteraad kon wethouder Mariska ten Heuw een gezonde financiele begroting presenteren. De gemiddelde lokale woonlasten nemen in 2018 af ten opzichte van 2017. De lokale belastingdruk voor een eigenaar van een woning neemt af met 2,2% in 2018 ten opzichte van 2017. Voor de huurder van een woning daalt de lokale lastendruk met 5,8%.

Lees verder
10 november 2017

Mariska ten Heuw lijsttrekker. SP Hengelo presenteert actieve, betrokken en ervaren lijst met kandidaten

De SP Hengelo legt de leden op donderdag 30 november een kandidatenlijst voor die betrokkenheid bij Hengelo, activisme en ervaring uitstraalt. In de afgelopen maanden heeft een kandidatencommissie met tientallen leden gesproken die voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart beschikbaar zijn en heeft de voordracht samengesteld. “We zijn er in geslaagd een fantastisch team met 30 mensen op te stellen die zich de komende jaren volop willen inzetten voor de mensen in Hengelo”, zegt William van den Heuvel namens het afdelingsbestuur en de kandidatencommissie.

Lees verder
31 oktober 2017

SP “Raad van Bestuur ZGT ziekenhuis levert opnieuw een wanprestatie”

Foto: SP Hengelo

Er was duidelijkheid beloofd over de plannen die de ziekenhuisdirectie zou willen uitvoeren en die in de zomer al waren aangekondigd om hun miljoenen mismanagement teniet te kunnen doen. En dat zou bekend gemaakt worden in de maand oktober. In september werd de Hengelose Raad nog verzekerd dat de onzekerheid binnenkort zou stoppen. Vooral het voortbestaan van de Spoedeisende Hulp was door de Raad van Bestuur in twijfel getrokken. De Hengelose bevolking en de politiek onder aanvoering van de SP afdeling lieten van zich horen.

Lees verder
30 oktober 2017

SP presenteert massale steun bij Spoedeisende Hulppost ZGT

Foto: SP Hengelo

Op dinsdagmorgen 31 oktober zal de SP om 9.30 uur bij de ingang van de Spoedeisende Hulp in het Hengelose ziekenhuis de massale steun onder de inwoners van Hengelo en omstreken laten zien voor het behoud van deze belangrijke afdeling. 50 grote borden volgeschreven met duizenden handtekeningen zullen door actievoerders bij de ingang van de bedreigde hulppost worden opgesteld, voorafgaand aan het moment dat de ziekenhuisdirectie haar plannen voor het ziekenhuis kenbaar zal maken.

Lees verder
27 september 2017

Hengeloërs verdienen een goed ziekenhuis

Foto: SP Hengelo

Spoedeisende zorg moet voor iedereen bereikbaar zijn, maar nu dreigt de Eerste Hulp gesloten te worden. Samen met bewoners voert de SP actie om de Eerste Hulp in Hengelo open te houden. SP Hengelo bood samen met Nine Kooiman en bewoners duizenden handtekening aan bij de Raad van bestuur.

Lees verder
20 september 2017

Belangrijke stap in de strijd voor het behoud van de Spoedeisende Hulp in Hengelo

Foto: SP Hengelo

Op maandagmiddag 17.00 uur verzamelde zich een menigte van rond de tachtig mensen buiten bij de hoofdingang van het Hengelose ziekenhuis. De SP vond de tijd rijp om de eerste resultaten van de lawine van protest aan de directie van het Hengelose ziekenhuis te laten zien. Immers die directie had in de zomer laten weten dat ze bezig waren om 10 tot 15 miljoen bezuinigingen door te voeren en dat daarbij gedacht werd aan het sluiten van de spoedeisende hulp in het Hengelose ziekenhuis.

Lees verder
20 september 2017

ELKE WEEK STRIJDEN VOOR HET ZIEKENHUIS

Foto: SP Hengelo

Onvermoeibaar vechten SP-gemeenteraadsleden voor behoud van een volwaardig ziekenhuis in Hengelo, Vincent Mulder voorop.
 

Lees verder
19 september 2017

Grote menigte tekent protest aan tegen uitkleding ziekenhuis bij raad van bestuur

Foto: SP Hengelo

Vanmiddag hebben we met velen bij het ziekenhuis duizenden handtekeningen aangeboden voor het behoud van de spoedeisende hulp in ZGT Hengelo. Het bestuur kon ons nog niets toezeggen, dus het wordt nog spannend wat hun definitieve besluit zal worden. Hopelijk horen we binnenkort meer.

Lees verder

Pagina's