h
19 april 2021

Onze kameraad in onze strijd voor een betere wereld is overleden.

Foto: SP Hengelo

Jan  (Jan Willem) Heerdink

Lees verder
16 februari 2021

SP ondersteunt Ookbions bij besprekingen huurbevriezing en brengt Hengelose Huurderskrant uit.

Foto: SP Hengelo

De SP heeft huurderbelangenorganisatie Ookbions per brief volle steun toegezegd bij hun besprekingen met Welbions over de huren na 1 juli dit jaar. De uitspraak van de Tweede Kamer om de huren vanaf 1 juli dit jaar niet te verhogen is een enorme opsteker, aldus SP voorzitter Vincent Mulder en feliciteert Ookbions hiermee met hun versterkte positie.

Lees verder
10 februari 2021

SP feliciteert huurders met huurbevriezing!

Foto: SP Hengelo

De SP Hengelo is zeer verheugd dat de Tweede Kamer gisteren in meerderheid het kabinet opdracht heeft gegeven de huren per 1 juli van dit jaar niet te verhogen. In de Hengelose raadsvergadering wil de SP dan ook van het college dat ze in gesprek gaat met Welbions om de gevolgen voor de woningcorporatie in kaart te brengen en van de regering financiële compensatie af te dwingen.

Lees verder
26 januari 2021

SP wil huizenbeleggers en huisjesmelkers de pas af snijden

De SP fractie in Hengelo wil een einde maken aan het opkopen van woningen door mensen die er niet zelf in gaan wonen. Overal in het land, ook in Hengelo is er binnen de grote vraag naar woningen een groep kopers die de woningen wil gebruiken als belegging en ze wil gebruiken voor verhuur of speculatie. Deze zogenaamde huisjesmelkers en speculanten wil de SP niet toelaten op de woningmarkt. In verschillende steden, waaronder Amsterdam, maar ook kleinere gemeenten als Boxtel en Bergeijk is een zelfwoonplicht ingevoerd. De SP wil van het college weten of deze maatregel ook voor Hengelo, en wellicht breder in heel Twente, kan worden ingevoerd.

Lees verder
9 januari 2021

Nieuwjaarsbijeenkomst SP Hengelo gaat door: 18 januari 20.00 uur vanaf de bank te volgen!

Foto: SP Hengelo

'Nieuwjaarsbijeenkomst vorig jaar in Metropool!Ondanks alle beperkingen organiseert de SP Hengelo ook dit jaar, samen met de vier andere Twentse SP afdelingen, haar jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst. Op 18 januari om 20.00 uur is deze online voor iedereen te volgen via youtube {link:  https://youtu.be/2TjqrGAv4zI }

Lees verder
24 december 2020

De SP Hengelo wenst u fijne feestdagen en voor 2021 gezondheid en veel solidariteit!

Foto: SP Hengelo

Voor velen is het jaar dat ten einde loopt een jaar dat veel onzekerheid, soms verdriet en zorgen bracht. Sommigen van ons hebben zich wellicht eenzaam gevoeld of angstig. Hoe kan dit? Wat gebeurt er? En wanneer wordt het weer zoals normaal?

Lees verder
21 december 2020

Betrokken SP lid René Boermans overleden

Foto: SP Hengelo

Met ongeloof hebben we vernomen dat René Boermans uit de Dichtersbuurt onlangs plotseling is overleden.

Lees verder
7 november 2020

SP pleit voor het verzachten van de effecten van corona op eenzaamheid en voor meer betaalbare huurwoningen.

SP raadslid Hugo Koetsveld heeft bij het bespreken van de begroting voor 2021 in de gemeenteraad een warm pleidooi gehouden om de negatieve effecten van de coronacrisis op de Hengelose samenleving te verzachten.

Lees verder
23 oktober 2020

Bewoners Kasbah strijden met succes voor zeggenschap over hun wooncomplex

Foto: SP Hengelo

De afgelopen zomer zijn bewoners van de Kasbah, Groot Driene overdonderd door het voornemen van Welbions om een strip van 8 winkels aan de Bazaar/Zwavertsweg om te vormen tot een wooncomplex van 12 woningen ten behoeve van zorgorganisatie Estinea. Welbions wilde op die plek daar begeleid wonen voor zorgpatiënten van Estinea realiseren. Dit zou tevens ten koste gaan van 4 woningen die nu verhuurd worden als sociale huurwoningen.

Lees verder
27 september 2020

Reactie op het uit de SP fractie stappen van Marie-José Huis in ‘t Veld

De SP-fractie heeft kennisgenomen van het besluit van Marie José Huis in ’t Veld om de SP-fractie te verlaten en van het feit dat ze aangeeft haar raadszetel in de gemeenteraad van Hengelo te willen behouden.

Lees verder

Pagina's