h
28 april 2022

Open brief SP Hengelo aan BurgerBelangen

Geachte heer Daals, Twee weken geleden werd de SP-fractie uitgenodigd voor een gesprek door u waarin de boodschap onverwacht en zonder opgaaf van reden was, dat er geen plek was voor de SP in de komende gesprekken die BurgerBelangen voert met PvdA, VVD, D66 en CDA om tot een coalitie te komen.

Lees verder
13 april 2022

SP zonder inhoudelijke reden buiten college gehouden

Foto: SP Hengelo

De grote winnaar van de raadsverkiezingen in Hengelo, BurgerBelangen, kiest ervoor om zonder de SP een college te vormen. Ze heeft - buiten de eigen aangestelde informateur, de heer Kuks om - besprekingen gevoerd met andere partijen en maakt de keuze voor een coalitie met VVD, D66, CDA en PvdA.

Lees verder
13 april 2022

Floor van Grouw geëerd met zilveren tomaat voor zijn inzet voor de SP en voor Hengelo

Foto: SP

Tijdens een ledenvergadering van de Hengelose SP afdeling is teruggeblikt op de verkiezingscampagne en het verkiezingsresultaat van de onlangs gehouden  gemeenteraadsverkiezingen. De partij behaalde vier zetels en bleef de derde partij in grootte, na de winnaar Burgerbelangen (7) en de VVD (5).

Lees verder
2 april 2022

Nieuwe SP fractie van start

Foto: SP

Op woensdagavond 30 maart zijn alle Hengelose gekozen raadsleden geïnstalleerd, waaronder vier SP leden. Hugo Koetsveld, lijsttrekker in de verkiezingscampagne, voert de fractie aan. Vincent Mulder en Gerard Vennegoor zijn opnieuw raadslid. Zij gaven ook in eerdere raadsperioden de SP fractie vorm. Daarbij is Gerrit-Jan Leusink een nieuweling in het SP smaldeel. Hij neemt daarmee ook de plaats in Floor van Grouw, die de avond daarvoor afscheid nam na 16 jaar raadslidmaatschap. Floor was tevens van 2010 tot deze verkiezingen fractievoorzitter van de SP. In deze twaalfjarige periode maakte de SP deel uit van de coalitie, in wisselende samenstellingen,  met Mariska ten Heuw als SP wethouder.

Lees verder
1 april 2022

Hengelose jongeren in woningnood in actie in de stadhuishal

Foto: SP

Een twintigtal jongeren die momenteel in de Mariastraat en omgeving wonen hebben voorafgaand aan de installatie van de nieuwe gemeenteraad van zich laten horen. Met verhuisdozen en slaapzakken kwamen ze in de ruime stadhuishal voor tijdelijk onderdak om de nieuwe raad en het college van hun hoge nood op de hoogte te brengen. Ze wonen namelijk slechts tijdelijk in woningen die door Welbions op de nominatie staan voor sloop. De door Welbions geplande sloop zou november dit jaar aanvangen, maar die datum is nu in eerste instantie met een half jaar uitgesteld. Dit uitstel werd besloten om  er vanaf eind april Oekraïense vluchtelingen in te kunnen huisvesten.

Lees verder
29 maart 2022

SP: Opvang vluchtelingen mag niet leiden tot Hengelose jongeren op straat

Foto: SP Hengelo

De SP fractie heeft aan het Hengelose college met spoed gevraagd om duidelijkheid te verschaffen aan bewoners van de Mariastraat en omgeving, waarvan er tientallen per 20 april op straat dreigen te belanden. Welbions wil de woningen die zij eind dit jaar wilden slopen beschikbaar stellen aan Oekraïense vluchtelingen. Maar deze voor sloop bestemde woningen worden nog volop bewoond door jonge bewoners, via tijdelijke verhuur door woningbeheerder AdHoc.

Lees verder
18 maart 2022

SP haalt vier zetels, blijft derde partij van Hengelo

Foto: SP

De komende vier jaar zal de SP in de Hengelose raad vertegenwoordigd zijn met vier zetels. Dit is weliswaar één zetel minder vergeleken met vier jaar geleden, maar de partij houdt de derde plaats in Hengelo vast.

Lees verder
14 maart 2022

Veroorzaker trillende woonflat wordt aangepakt

Foto: SP

De SP heeft er lang op aangedrongen, en nu is na onderzoek van de gemeente en Omgevingsdienst Twente zwart op wit vast komen te staan dat het schrootverwerkingsbedrijf den Oudsten de veroorzaker is van de zware trillingen in de flat aan de Wethouder Kampstraat. Bewoners hebben al meer dan een jaar last van onrustbarende trillingen in hun woningen wat leidde tot stress en angst. Dit laatste mede ingegeven door forse scheuren in binnen en buitenmuren van hun flat. Welbions stelde renovatieplannen meerdere malen uit vanwege de onzekerheid over deze verdachte onstabiliteit van de flat. De gemeente legt het bedrijf nu op haar activiteiten te staken die de trillingen veroorzaken.

Lees verder
14 maart 2022

Huisjesmelker in Groot Driene wordt aangepakt

Foto: SP

SP wil dat gemeente doorpakt bij aanpakken huisjesmelkers

Lees verder
26 februari 2022

SP Hengelo presenteert onderzoek naar overlast bewoners in Hengelo Zuid

Foto: SP

Gisteravond heeft de SP haar onderzoek aan bewoners gepresenteerd naar overlast van bedrijven in Hengelo Zuid. De tientallen aanwezige bewoners kregen te horen wat dit onderzoek naar stof, stank, lawaai en trillingen overlast heeft opgeleverd. Onder hen gaven bewoners zich op om deel te nemen in een regulier overleg tussen bewoners en een vertegenwoordiging van bedrijven uit de Kanaalzone. De gemeente is bereid dit overleg op gang te helpen.

Lees verder

Pagina's