h
5 juli 2023

NX Filtration vestiging in Hengelo Zuid is een aanslag op de natuur en ons water

Foto: SP Hengelo

De Feiten

Het bedrijf wil op grotere schaal plastic microfilters (‘membraanmodules’) produceren. Momenteel hebben ze een experimentele fabriek in Enschede. Voor de uitbreiding hebben ze een bedrijfsperceel gekocht in Hengelo, vlakbij Thales aan de Haaksbergerstraat. Hun micro waterfilters kunnen van verontreinigd water drinkbaar water maken. Wereldwijd is er een groot probleem met vervuild water en hun filters zouden een oplossing kunnen bieden in heel veel situaties. Er is een eerste contract met Pepsi Cola afgesloten. Het bedrijf is inmiddels een beursgenoteerd bedrijf met aandeelhouders die er miljoenen in investeren (beurswaarde half miljard euro)

Lees verder
31 mei 2023

Bewoners Theresiastraat strijden voor snelle renovatie van hun woningen

Foto: SP Hengelo

Bewoners van de Theresiastraat in de Nijverheid zijn in actie gekomen om de gebreken aan hun woningen te laten aanpakken door de verhuurder Welbions. Ze zijn het zat dat ze niet worden gehoord en aan het lijntje worden gehouden.

Lees verder
12 mei 2023

Teken ook de petitie en voorkom enorme grondwateronttrekking uit de Twentse bodem!

Foto: SP Hengelo

Op 11 mei vond er in het Hengelose stadhuis een hoorzitting plaats, georganiseerd door de provincie Overijssel, over hun voornemen om NX Filtration een vergunning te verlenen om heel veel water te onttrekken uit de Twentse bodem. Het beursgenoteerde bedrijf wil zich in Hengelo Zuid vestigen en is al begonnen met de bouw van hun fabriek voor waterfilters omdat de gemeente al een bouwvergunning heeft afgegeven.

Lees verder
1 mei 2023

Stop verdere verdroging van de Twentse bodem

Foto: SP Hengelo

Het beursgenoteerde bedrijf NX Filtration BV, wil in Hengelo een grote fabriek vestigen voor het vervaardigen van waterfilters. Het bedrijf maakt membranen die vervuild water kunnen zuiveren en wil daarmee wereldwijd dit product op de markt brengen. Het bedrijf zelf heeft voor het productieproces van die membranen gigantische hoeveelheden water nodig die ze uit Twents grondwater of het Twentekanaal wil betrekken.

Lees verder
8 april 2023

SP vindt geplande wateronttrekking NX Filtration onverantwoord.

In het licht van de alarmerende oproep van het RIVM trekt de Hengelose SP fractie aan de bel vanwege de vergunningaanvragen van het bedrijf NX Filtration om zich in Hengelo Zuid te vestigen.

Lees verder
7 april 2023

SP: ‘ambitie voor groei Hengelo met 18.000 inwoners uit de lucht gegrepen’

Het heeft lang moeten duren voordat de gemeenteraad een debat kon houden over de voorstellen om met een ‘Schaalsprong’ binnen afzienbare tijd Hengelo te laten groeien naar 100.000 inwoners.

Lees verder
14 maart 2023

Hartelijk welkom! Hier ons stemadvies.

Foto: SP Hengelo

U Kijkt hier om te weten waar de SP voor staat, en wat ze doet in Overijssel en in Hengelo?

Lees verder
6 maart 2023

'Groeten uit Hengelo aan zee!'

Foto: SP Hengelo

Op initiatief van de SP wordt deze week in de gemeenteraad van Hengelo gesproken over een voorstel om het haveloze evenementenplein tot speelterrein voor kinderen en hun ouders te maken.

Lees verder
2 maart 2023

Leegstaande woningen Nijverheid worden weer bewoond

Foto: SP Hengelo

De strijd voor het behoud van de 107 woningen aan de Mariastraat, Krabbenbosweg, Wilderinkstraat en Geerdinksweg gaat door. Een jaar geleden werden de tijdelijke bewoners die de door Welbions gekwalificeerde ‘sloopwoningen’ bewoonden gesommeerd hun woningen te verlaten ten behoeve van Oekraïnse vluchtelingen. De oorspronkelijke huurders werden vanaf 2020 door Welbions naar andere woningen verwezen, nadat hun aanvankelijke verzet tegen sloop door Welbions werd genegeerd.

Lees verder
2 maart 2023

Actie rondom industrieoverlast in Hengelo Zuid

Foto: SP Hengelo

De gemeente Hengelo heeft na een lange reeks van klachten de verplichtingen van de Asfaltcentrale Twente (AST) gevestigd op het industrieterrein Twentekanaal herzien en is tot de conclusie gekomen dat het bedrijf forse aanpassingen moet doen om de uitstoot van gezondheidsbedreigende stoffen te verminderen tot beneden de norm. De gemeente had aanvankelijk een te ruime norm aangehouden, maar werd daarbij door een hogere instantie op de vingers getikt

Lees verder

Pagina's