h
7 augustus 2022

SP Hengelo pleit opnieuw voor energietoeslag voor studenten na uitspraak rechter

Foto: SP Hengelo

De Hengelose SP-fractie heeft het college opnieuw dringend gevraagd om zelfstandig wonende studenten met een laag inkomen niet langer uit te sluiten van het ontvangen van energietoeslag. Nadat in juli een motie met dezelfde strekking geen meerderheid haalde in de Hengelose raad, voelt de SP zich nu gesterkt om deze vreemde - en naar nu blijkt ook onrechtmatige - situatie opnieuw onder de aandacht te brengen, vanwege een uitspraak van de rechter die bepaalde dat een Nijmeegse student wel degelijk recht heeft op energietoeslag.

Lees verder
27 juli 2022

ENERGIETOESLAG VOOR INKOMENS TOT 130% WML

Foto: SP Hengelo

De fractie van de SP in de Hengelose gemeenteraad heeft een
initiatiefvoorstel ingediend om inkomens tot 130% van het sociaal minimum in aanmerking te laten komen voor een eenmalige energietoeslag van 800 euro. Dit betekent dat ruim 1300 Hengelose huishoudens een tegemoetkoming zouden krijgen. De fractie heeft gevraagd het voorstel te agenderen voor de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad op 7 september aanstaande.

Lees verder
16 juli 2022

Afbraak sociaal beleid. Nieuw college laat haar ware aard zien

Foto: SP Hengelo

Deze week vergaderde de Hengelose gemeenteraad twee avonden om de eerste plannen te bespreken die het nieuwe college van PvdA, Burgerbelangen, VVD,D66 en CDA durfden te presenteren. ‘Durfden’, want het duurde heel lang voordat ze hun plannen bekend maakten. Nog geen week tijd hadden de raadsleden om deze te bestuderen. ‘Durfden’ ook omdat het schokkende plannen bleken te zijn, waarin deze partijen miljoenen willen bezuinigen op sociaal beleid, het zogenaamde sociaal domein. Daarmee wordt bedoeld de Jeugzorg, de WMO, thuiszorg en dagbesteding, sociale werkvoorziening en nieuw ook het armoedebeleid.

Lees verder
2 juli 2022

Mariska ten Heuw geëerd op bijzondere ledenvergadering

Foto: SP Hengelo

Een vijftigtal leden was afgekomen op de bijzondere ledenbijeenkomst van de SP afdeling Hengelo. Deze stond in het teken van een mooie terugblik op 50 jaar activisme in Twente. Vijftig jaar geleden werd de Socialistische Partij opgericht (toen nog: Socialistiese Partij geheten), met Jean Rouwet als een van de oprichters. Binnenkort zal daar een publicatie over verschijnen. .

Lees verder
27 juni 2022

SP pleit voor verruiming energietoeslag voor Hengelose huishoudens in de knel

Foto: SP Hengelo

De SP fractie heeft aan het Hengelose college gevraagd om snel inzage te geven in het aantal verstrekkingen van energietoeslag aan Hengelose huishoudens tot nu toe. Ze wil ook weten hoeveel mensen een aanvraag hebben gedaan die een afwijzing hebben gekregen en de reden daarvoor.

Lees verder
22 juni 2022

Nieuw SP raadslid Gerrit Jan Leusink’s eerste pleidooi in de Raad

Foto: SP Hengelo

Ons nieuwste raadslid heeft van zich laten horen. Naast uit te leggen over wat zijn drijfveren zijn, legt hij ook onmiddellijk de verbinding met de mensen die hij wil vertegenwoordigen. Mensen van allerlei pluimage uit de buurten en wijken in Hengelo. Hij gaat in op het dreigende verdwijnen van ontmoetingsplekken in de buurten. Zo is het Dienstencentrum ’t Swafert is voor de bewoners van Groot Driene van groot belang. Dit is zijn krachtige oproep:

Lees verder
9 juni 2022

‘Niets zeggend, holle frasen, maar wel een bedreiging voor Hengelo als sociale stad!’

Dat is kort samengevat de reactie van de SP fractie op het nieuwe coalitieakkoord van BurgerBelangen, VVD, CDA, PVDA en D66 in Hengelo.

Lees verder
31 mei 2022

Alles wordt, niets is

Als je de tunnel onder de Enschedesestraat vanaf het centrum passeert, staat er in het talud een bord met de tekst: “Alles wordt, niets is”. Of te wel: panta rhei. En zo is het ook. Alles is voortdurend in beweging. Maar wie gelooft dat dat een natuurverschijnsel is, heeft het mis. Beweging wordt veroorzaakt voornamelijk door menselijk handelen. Doordat iemand in actie komt, beweegt, en daardoor ook anderen inspireert en aanzet tot verandering en actie. Kijk maar wat er gebeurde tijdens de April-Mei staking op 29 april 1943, toen een daad van één iemand in Hengelo de rest in beweging bracht. Ten diepste is dat wat ook mensen die de politiek ingaan moeten doen. Mensen in beweging brengen, ze vertegenwoordigen, hun vertrouwen niet beschamen en daarmee de democratie dienen. Het is in ieder geval de
reden geweest waarom ik op mijn achttiende lid ben geworden van de SP, en o.a. twaalf jaar raadslid ben geweest en twaalf jaar wethouder. Grote betrokkenheid bij en passie voor Hengelo heeft mij daarnaast al die jaren gedreven. In de standpunten die ik innam, de dingen die ik deed: altijd stond mijn overtuiging dat ik daarmee het beste deed voor Hengelo voorop.
Ik was zeventien jaar oud toen de gemeente Hengelo in de bezuinigingsdrift volgend op de crisis van de jaren tachtig besloot een veel bezocht bibliotheek filiaal in Klein Driene te sluiten. Ik kwam in aanraking met de SP die een handtekeningenactie organiseerde, mensen mobiliseerde en een tegengeluid liet horen. Ondanks honderden handtekeningen van mensen in de buurt zette het college en de raad toch door. Een gemeenteraad waar de SP nog geen deel van uitmaakte overigens.

Lees verder
28 april 2022

Open brief SP Hengelo aan BurgerBelangen

Geachte heer Daals, Twee weken geleden werd de SP-fractie uitgenodigd voor een gesprek door u waarin de boodschap onverwacht en zonder opgaaf van reden was, dat er geen plek was voor de SP in de komende gesprekken die BurgerBelangen voert met PvdA, VVD, D66 en CDA om tot een coalitie te komen.

Lees verder
13 april 2022

SP zonder inhoudelijke reden buiten college gehouden

Foto: SP Hengelo

De grote winnaar van de raadsverkiezingen in Hengelo, BurgerBelangen, kiest ervoor om zonder de SP een college te vormen. Ze heeft - buiten de eigen aangestelde informateur, de heer Kuks om - besprekingen gevoerd met andere partijen en maakt de keuze voor een coalitie met VVD, D66, CDA en PvdA.

Lees verder

Pagina's