h

Spoedeisend hulp gezocht, TEKEN OOK MEE!

Steunt u ook de actie tegen het verdwijnen van vitale afdelingen in het Hengelose ziekenhuis, zoals de SPoedeisende hulp? Teken dan hier

Foto: SP Hengelo

Meldpunt ervaringen ZGT

Wij zijn geïnteresseerd in uw ervaringen met de ziekenhuiszorg in Twente. Meldt uw ervaringen, positief of negatief, met de Twentse ziekenhuizen ZGT  Hengelo of Almelo en het MST Enschede HIER 
11 augustus 2016

SP: ‘Lekkende leidingen Akzo leiden tot steeds grotere onrust’

Foto: SP Hengelo

De Hengelose SP fractie maakt zich grote zorgen over lekkages van leidingen die zich bij AkzoNobel voordoen. Recentelijk is door onderzoek van de Twentsche Courant Tubantia bekend geworden dat er zich een lekkage van zout water heeft voorgedaan rond het gebied van de Rougoorweg en de Mensinkweg, in het Twekkeler buitengebied van Hengelo. Eerder kwam Akzo in het nieuws door lekkages en milieuschade door olie in de Twentse bodem. De SP fractie wil nu dat het college dit Hengelose bedrijf aanspreekt op deze schade en bedreigingen en zorgt dat het bedrijf openheid van zaken geeft over de staat van de leidingen in de grond onder Twekkelo.

Lees verder
18 juli 2016

Grote opkomst bij informatieavond over Nationaal Zorgfonds in de Hasseler Es

Foto: SP Hengelo

Bijna honderd belangstellenden waren aanwezig op een informatiebijeenkomst in het Kulturhus Hasselo die door de plaatselijke SP afdeling was georganiseerd om te spreken over het Nationaal Zorgfonds. Het plan voor één zorgverzekering met een verruimd basispakket, inclusief fysiotherapie, tandzorg en vergoeding  kosten geestelijke gezondheidszorg. Bijzonder is ook dat in dit plan er geen eigen risico meer wordt gevraagd van alle verzekerden.

Lees verder
10 juli 2016

Al veel aanmeldingen voor een openbare avond over een Nationaal Zorgfonds in Kulturhus Hasselo

Foto: SP Hengelo

In de afgelopen weken geleden  zijn actieve Hengelose leden deur aan deur geweest in de Hasseler Es om met bewoners in gesprek te gaan over het Nationaal Zorgfonds, zonder eigen risico.

Lees verder
10 juli 2016

“SP college zet roeiend tegen de stroom in goed sociaal beleid neer”

Foto: SP Hengelo

In zijn algemene beschouwingen wees fractievoorzitter Floor van Grouw er op dat dit de eerste meerjarenbegroting is sinds de bankencrisis waarbij er vooralsnog geen grote bezuinigingsopgaven liggen: Van Grouw: "Het lijkt erop dat er de komende jaren geen noodzaak is om fors te bezuinigen. We kunnen de dingen doen zoals we gepland hebben. Zoals de vernieuwing van het Twentebad, de muziekschool gaat samen met HEIM/Crea en wil graag nieuwe huisvesting, de renovatie en uitbreiding van het stadhuis is begonnen, de overdracht van Warmtenet aan markpartijen en de aanleg van de hoofdleiding; veranderingen in de Sociale Werkvoorziening door “Beschut werk”en de oprichting van een nieuw groenbedrijf. De SP wil dat de gemeente in de komende tijd gaat kijken naar een betere aanpak van het doelgroepenvervoer, zowel voor dagbesteding alsook voor leerlingen van het speciaal onderwijs."

Lees verder
24 juni 2016

SP VERBAASD OVER ‘MOOI WEER SPEL’ VAN BLOK

In een brief aan het Hengelose college wil de SP fractie opheldering over de positieve berichten die het kabinet rondstrooit over de financiële situatie van de woningcorporaties. Volgens minister Blok van Wonen staan de woningcorporaties er financieel goed voor en kunnen ze volop investeren. De minister heeft deze week in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat wat hem betreft daarom de verhuurderheffing niet van tafel hoeft. Sterker nog, volgens Blok hebben ze nu meer investeringsruimte voor nieuwbouw en onderhoud dan waar ze in hun plannen rekening mee hielden.  

Lees verder
11 juni 2016

Veel steun in Groot Driene voor Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico

Foto: SP Hengelo

De SP in Hengelo doet volop mee met het verbreden van de steun voor het plan waarbij het zorgstelsel eenvoudiger beter en rechtvaardiger wordt. Het plan heet Nationaal Zorgfonds en is een  initiatief van de SP en een brede maatschappelijke coalitie van mensen die zich uitspreken voor een beter zorgstelsel.

Lees verder
11 juni 2016

“Huurders wegpesten door forse huurverhogingen is asociaal”

Foto: SP Hengelo

Wat is er aan de hand? Welbions heeft een groot tekort aan betaalbare huurwoningen. Het tekort is ontstaan door  massale sloop van huurwoningen, bijvoorbeeld in Veldwijk Noord, De Elisabethstraat en de Hengelose Es, en door de verkoop van honderden huurwoningen per jaar. Dit tekort wil Welbions nu ‘aanvullen’, niet door betaalbare woningen te bouwen, maar door huurders met een iets hoger inkomen van rond de 45.000 euro via forse huurverhogingen ‘te motiveren’ om te verhuizen naar een andere woning, zoals een huurwoning op de particuliere markt of een kleine koopwoning.

Lees verder
24 mei 2016

SP en PvdA in Hengelo: Geld voor de zorg blijft voor de zorg

'SP fractievoorzitter Floor van Grouw.'Net als in veel andere gemeenten in het land is in 2015 blijkt dat een deel van het geld dat was bestemd voor de zorg niet is uitgegeven. Zowel op de nieuwe taken die de gemeente heeft gekregen in het kader van de transities als op bestaande taken is minder geld uitgegeven dan vooraf verwacht.

Lees verder
11 mei 2016

SP HEKELT BELEID WOONVISIE BORNE EN HENGELO

De SP is zeer teleurgesteld over de magere eerste inzet van gemeenten en Welbions om de beschikbaarheid en betaalbaarheid van huurwoningen in kaart te brengen en op peil te houden. De SP in beide gemeenten eist dan ook dat nu eindelijk wordt duidelijk gemaakt hoeveel huurhuizen er nodig zijn voor de grote vraag naar betaalbare woningen. Door koop en sloop zijn er de laatste jaren veel minder huurhuizen beschikbaar.

Lees verder
2 april 2016

SP opent ook meldpunt voor medewerkers ZGT

Foto: SP Hengelo

In navolging van de SP in Zwolle die onlangs een meldpunt openden voor medewerkers van de Isala-klinieken wordt er nu ook door de SP in Almelo en Hengelo een meldpunt geopend voor medewerkers van het ZGT.
Dit omdat er ook meldingen binnen komen van medewerkers van het ZGT over overbelasting en onacceptabele werkdruk.

Lees verder

Pagina's