h
9 september 2021

SP haalt publieke steun op voor de werkers in de zorg

Foto: SP Hengelo

Aanstaande zaterdag 11 september staat de SP in de binnenstad, tegenover de Hema, met een marktkraam waar iedereen steun kan betuigen aan alle werkers in de zorg. De zorg verdient meer dan applaus is de stellige overtuiging van de partij waar ze actie voor voert. Het is voor het eerst dat de partij na de zeer beperkende coronamaatregelen het publiek weer vraagt om hun mening te geven bij de kraam (uiteraard met inachtneming van 1,5 meter afstand)

Lees verder
27 augustus 2021

“Langs veel plekken waar bewoners samen wat bereikt hebben”

Foto: SP Hengelo
Impressie van twee interessante zomerfietstochten door Hengelo 

Omdat veel mensen na anderhalf jaar coronamaatregelen snakken naar ontmoeting en gesprekken organiseerde de SP in Hengelo deze zomer fietstochten door Hengelo. 

Lees verder
27 juli 2021

SP Hengelo: plannen Keolis en provincie zijn onacceptabele verschraling van Twents OV

Foto: SP Hengelo

De Hengelose SP fractie keert zich met verontwaardiging tegen de plannen die Gedeputeerde Staten van Overijssel en vervoersbedrijf Keolis blijkbaar hebben voor het schrappen en verminderen van Twentse buslijndiensten. Volgens SP-raadslid Hugo Koetsveld gaan deze plannen in tegen alle inspanningen om het openbaar vervoer een goed alternatief voor de auto te laten zijn en verslechteren ze de leefbaarheid en bereikbaarheid van wijken en woonkernen. In schriftelijke vragen aan het Hengelose College van B&W maant hij de wethouder tot actie om deze plannen van tafel te halen.

Lees verder
9 juli 2021

SP Hengelo verliest geduld met wethouder Wonen: ‘door laksheid hebben beleggers nog steeds vrij spel’.

Foto: SP Hengelo

De SP fractie is bij monde van SP raadslid Vincent Mulder zeer ontevreden over het optreden van het college bij het aan banden leggen van vastgoedbeleggers.

Lees verder
9 juli 2021

SP Hengelo wil af van slechte bestrating toegangswegen centrum

Foto: SP Hengelo

De SP fractie wil dat er onmiddellijk actie wordt ondernomen om de vooroorlogse klinkerwegen rond het centrum fatsoenlijk te bestraten. Met name de straten die als belangrijke fietsroutes gelden, de Emmaweg, Willemstraat, Tuindorpstraat en Industriestraat hebben dringend onderhoud nodig.

Lees verder
22 april 2021

Afgelopen zondag 18 april overleed JAN HEERDINK in de leeftijd van 73 jaar.

Foto: SP Hengelo

De laatste zes jaar van zijn leven werden bepaald door zijn strijd tegen de kanker in zijn lijf. Maar niet alleen deze laatste jaren, zijn hele leven werd gekenmerkt door strijd, strijd voor een betere, socialistische wereld. Jan werd geboren in Delden aan de Reijgerstraat. Daaraan had hij zijn eerste bijnaam ‘de rooie reiger’ te danken. Maar deze werd al gauw vervangen door Jantje TBF (Twents BevrijdingsFront).

Lees verder
19 april 2021

Onze kameraad in onze strijd voor een betere wereld is overleden.

Foto: SP Hengelo

Jan  (Jan Willem) Heerdink

Lees verder
16 februari 2021

SP ondersteunt Ookbions bij besprekingen huurbevriezing en brengt Hengelose Huurderskrant uit.

Foto: SP Hengelo

De SP heeft huurderbelangenorganisatie Ookbions per brief volle steun toegezegd bij hun besprekingen met Welbions over de huren na 1 juli dit jaar. De uitspraak van de Tweede Kamer om de huren vanaf 1 juli dit jaar niet te verhogen is een enorme opsteker, aldus SP voorzitter Vincent Mulder en feliciteert Ookbions hiermee met hun versterkte positie.

Lees verder
10 februari 2021

SP feliciteert huurders met huurbevriezing!

Foto: SP Hengelo

De SP Hengelo is zeer verheugd dat de Tweede Kamer gisteren in meerderheid het kabinet opdracht heeft gegeven de huren per 1 juli van dit jaar niet te verhogen. In de Hengelose raadsvergadering wil de SP dan ook van het college dat ze in gesprek gaat met Welbions om de gevolgen voor de woningcorporatie in kaart te brengen en van de regering financiële compensatie af te dwingen.

Lees verder
26 januari 2021

SP wil huizenbeleggers en huisjesmelkers de pas af snijden

De SP fractie in Hengelo wil een einde maken aan het opkopen van woningen door mensen die er niet zelf in gaan wonen. Overal in het land, ook in Hengelo is er binnen de grote vraag naar woningen een groep kopers die de woningen wil gebruiken als belegging en ze wil gebruiken voor verhuur of speculatie. Deze zogenaamde huisjesmelkers en speculanten wil de SP niet toelaten op de woningmarkt. In verschillende steden, waaronder Amsterdam, maar ook kleinere gemeenten als Boxtel en Bergeijk is een zelfwoonplicht ingevoerd. De SP wil van het college weten of deze maatregel ook voor Hengelo, en wellicht breder in heel Twente, kan worden ingevoerd.

Lees verder

Pagina's