h
10 december 2018

SP voorstel voor zorgbuurthuizen krijgt steun in Hengelo

Het  al eerder geopperde idee voor het inrichten van zogenaamde zorgbuurthuizen in Hengelo is een fase verder gekomen in de ontwikkeling. Zorgbuurthuizen zijn het concept van Kleinschalige en menswaardige zorg in de eigen buurt voor ouderen die het thuis niet meer redden. SP Raadslid Marie José Huis in ’t Veld omschreef waarom zij het initiatief man om het Hengelose college te vragen dit idee van zorgbuurthuizen te onderzoeken:

Lees verder
14 november 2018

SP Fractie: Wij willen trots zijn op onze stad, zorgbuurthuizen in Hengelo en Hengelo als knooppunt openbaar vervoer.

Foto: SP Hengelo

Bij de bespreking van de meerjarenbegroting in de gemeenteraad van Hengelo deed fractievoorzitter Floor van Grouw een op het oog eenvoudig voorstel. Namens de hele SP fractie riep hij het college op om te onderzoeken of we in Hengelo de zorg beter op buurtniveau kunnen organiseren: Zou het college eens samen met bijvoorbeeld Wijkracht of Carint willen kijken of hieraan invulling gegeven kan worden?

Lees verder
29 oktober 2018

Welbions genomineerd voor de Schimmelschandpaal

Foto: SP Hengelo

Vandaag zijn de landelijke nominaties voor de Schimmelschandpaalprijs bekend gemaakt. Deze prijs wordt uitgereikt aan de woningcorporatie met de meeste klachten over schimmel in de huizen, en de minste bereidwilligheid om hier iets aan te doen. Een van de tien genomineerden is Welbions. Vanmorgen hebben huurders samen met de SP het bord met de nominatie bij het kantoor van Welbions opgehangen. Huurders kunnen tot 11 november stemmen op www.schimmelschandpaal.nl. Op 12 november wordt de winnaar van de Schimmelschandpaalprijs 2018 bekend gemaakt.

Lees verder
26 oktober 2018

SP: ‘hou de verhuur van onze woningen ver weg bij de vastgoedcowboys’

Foto: SP Hengelo

De SP wil een stop op de verkoop van sociale huurwoningen en starterswoningen aan particuliere beleggers. In het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat beleggers en winstinvesteerders zich flink roeren op de Twentse huizenmarkt. Daardoor ontstaat een forse woningnood onder zowel huurders met een kleine beurs als ook de mensen met een klein middeninkomen. De Hengelose collegepartij wil dat de gemeente Hengelo ingrijpt.

Lees verder
22 oktober 2018

WONINGNOOD, WELBIONS EN DE VASTGOEDCOWBOYS

Foto: SP Hengelo

In een recent interview met de Twentsche Courant Tubantia (5 oktober 2018) maakt de directeur van Welbions, de heer Rupert,de SP het verwijt dat zij moeilijk doet over de verkoop van huurwoningen ten behoeve van starters op de koopmarkt. Dat vraagt om een reactie.

Lees verder
12 oktober 2018

SP wil sanering asbestdaken door de overheid

Foto: SP Hengelo

Deze week  is in de Tweede Kamer het besluit genomen om vanaf 2025 het hebben van asbestdaken voor de eigenaren strafbaar te stellen. De SP fractie in Hengelo doet het college van B en W het voorstel om te onderzoeken of in samenwerking met provincie en andere Twentse gemeenten deze gigantische saneringsoperatie kan worden uitgevoerd. Ook wil de partij dat duidelijk wordt welke steun de houders van asbestdaken, ook de bezitters van kleine schuurtjes met golfplaten van de gemeente kunnen krijgen.

Lees verder
17 september 2018

SP dringt aan op onderzoek naar uitvoering bewindvoering door gemeente

De Hengelose SP-fractie wil de stijgende kosten van bewindvoering, voor mensen die niet meer zelf de regie kunnen voeren over hun zaken en financiën, een halt toeroepen. De door de rechter aangewezen bewindvoerder brengt in de regel hun zaken en financiën weer op orde en voert voor hen het beheer. De SP wil dat de gemeente nu zelf een grotere rol gaat spelen bij de uitvoering van de bewindvoering. De afgelopen jaren zijn de kosten van bewindvoering in vrijwel alle gemeenten enorm gestegen. De gemeenten dragen vaak via bijzondere bijstand deze kosten. Zo ook in Hengelo, waar de totale kosten in 2012 € 166.000 bedroegen voor 140 huishoudens en waar in 2017 deze kosten fors opliepen tot ruim een miljoen voor 766 huishoudens.

Lees verder
13 september 2018

Ga mee met de bus! Manifestatie - Tijd voor Rechtvaardigheid

Foto: SP Hengelo

Het is 10 jaar geleden dat de Amerikaanse bank Lehman Brothers failliet ging; het begin van een gigantische crisis. De bankiers hadden gegokt, de samenleving had verloren. Sindsdien is ons land er niet rechtvaardiger op geworden.

Lees verder
2 september 2018

Geen referendum, maar nu wel aan de slag met pijnpunten afval

Nadat een meerderheid van de gemeenteraad, waaronder de SP, op 18 juli haar instemming had gegeven aan het laten ingaan van de volgende fase van het referenduminitiatief over het afvalbeleid, is het de initiatiefnemers niet gelukt om het benodigde aantal handtekeningen te verzamelen om een referendum mogelijk te maken. 1422 ondersteuners hadden zich binnen de gestelde termijn gemeld. En dat was onvoldoende, minder dan de helft van het benodigde aantal van 2914. Dit betekent dat er geen referendum komt, maar tegelijkertijd niet dat de kritiek op de manier waarop het huidige afvalbeleid functioneert, is verstomd. Het is nu tijd om aan de slag te gaan met het oplossen van pijnpunten in de Hengelose manier van afvalinzameling.

Lees verder
21 juni 2018

Nieuwe bewoners Voermanstraat bundelen krachten voor de oplossing van hun startproblemen.

Foto: SP Hengelo

Op een bijeenkomst deze week met nieuwe bewoners van de onlangs opgeleverde flat aan de Jan Voermanstraat hebben bewoners hun klachten ten aanzien van de oplevering en de kwaliteit van de woningen met elkaar besproken. Deze bijeenkomst was georganiseerd door de SP afdeling Hengelo.

Lees verder

Pagina's