h
30 mei 2024

Bewoners Thiemshof vieren het behoud van hun ontmoetingsruimte met taart!

Foto: SP Hengelo

Vorige week is door vertegenwoordigers van Wijkkracht en Twinta aan bewoners van het wooncomplex Thiemshof in Hengelo meegedeeld dat dankzij hun strijd voor het behoud van de ontmoetingsruimte (tegenover Ijssalon Van de Poel), deze ruimte voor een aantal dagdelen per week gebruikt kan blijven worden voor bewonersactiviteiten. De bewoners zijn zeer tevreden met dit behoud en vierden deze overwinning met koffie en gebak!

Lees verder
18 mei 2024

SP: ‘Hengelo Gasloos’ kan alleen als bewoners en Gemeenteraad per wijk betrokken worden.

Foto: SP Hengelo

Woensdag 22 mei besluit de gemeenteraad in Hengelo over de kaders die gaan gelden voor het vinden van alternatieven voor gas in 63 Hengelose wijken. Na 2050 moet volgens het Rijk iedereen van het gas af zijn.

Lees verder
2 mei 2024

Nijverheid gasloos? Dat gaat zomaar niet!

Foto: SP Hengelo

Het draait in onze acties vaak om mensen die iets meemaken waar ze niet om gevraagd hebben. Neem de Nijverheid: al verschillende avonden is de SP met een enquête deze maand langs alle deuren geweest om te horen wat bewoners te zeggen hebben over de plannen van de overheid om deze wijk voor 2030 gasloos te maken. Er staan hele grote veranderingen in de energievoorziening op stapel, want in het Klimaatakkoord is afgesproken om in heel Nederland per 2050 te stoppen met het gebruik van aardgas. In Hengelo moeten in 27 jaar zo’n 39.000 woningen aardgasvrij gemaakt worden. Alternatieven voor aardgas die door de gemeente zijn onderzocht zijn warmtenet, all-electric (warmtepompen), duurzaam gas en als tussenoplossing hybride warmtepompen. Zes jaar geleden al zijn de eerste plannen ontwikkeld om de Nijverheid ‘gasloos’ te maken.

Lees verder
22 april 2024

SP doet bewonersonderzoek in Nijverheid naar ‘gasloos’

Foto: SP Hengelo

De SP in Hengelo is een huis aan huis onderzoek in de Nijverheid gestart om van bewoners hun ideeën en meningen te horen over de randvoorwaarden die gaan gelden om per wijk een keuze te maken voor een gasloze energievoorziening. Een aantal conclusies en bevindingen brengt de SP fractie deze week in bij de gemeenteraad van Hengelo die daarover de komende weken besluiten neemt.

Lees verder
14 april 2024

Scootmobielen en brandveiligheid: voorlopig geen boetes

Foto: SP Hengelo

Er mogen geen 'brandbare objecten' zoals scootmobielen meer staan in de gangen en gemeenschappelijke ruimtes van appartementencomplexen zoals 't Swafert. Dat zegt de wet sinds 1 januari dit jaar, maar na inmenging van de SP zal er niet gehandhaafd worden op scooters in galerijflats. Ofwel: bewoners die slecht ter been zijn hoeven zich vooralsnog geen zorgen te maken dat ze een boete gaan krijgen. Het is wel zo fatsoenlijk als de eigenaar van deze woningen ervoor zorgt dat er een betere plek kan komen om de scootmobiel te stallen. Bewoners, verhuurders en brandweer moeten om tafel om hier goede afspraken over te maken.

Lees verder

Enquete over energie in de Nijverheid

Deze week gaat de SP deur aan deur in de Nijverheid in Hengelo. We willen graag van bewoners horen hoe zij geïnformeerd zijn  over de plannen van de gemeente om andere energiebronnen dan gas te gebruiken voor verwarming van hun huizen. En hoe zij daar over denken....

Hieronder kun je deze vragen ook online beantwoorden:

Lees verder
 
1 Start 2 Complete
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
25 maart 2024

SP ROEPT HUURDERS FLATS STERRENBUURT OP ZICH TE AANMELDEN VOOR KLANKBORDGROEP

Foto: SP Hengelo

De SP heeft de huurders van de 144 woningen in de Sterrenbuurt die de komende jaren gesloopt gaan worden aangemoedigd zich op te geven voor de klankbordgroep, die verhuurder Welbions uiterlijk in maart 2024 wil samenstellen. Actieve huurders hebben zich sinds de aankondiging van de sloop in juli 2024 samen met de SP hard gemaakt om een aantal zaken goed geregeld te krijgen. Dit is nodig omdat de aangekondigde sloop de huurders totaal overviel. Helaas komt Welbions de huurders nog niet tegemoet. Het is daarom van groot belang dat via een klankbordgroep hun wensen wel geuit kunnen blijven worden.

Lees verder
19 maart 2024

SP plakt posters op woningen in de Nijverheid “Dit veroorzaakt de wooncrisis: woningen van 400 euro huur slopen en nieuwbouw van minder woningen die minstens dubbel zo duur zijn.”

Foto: SP Hengelo

Enkele leden van de SP in Hengelo hebben vanavond in de Mariastraat en de Geerdinksweg tientallen woningen met posters beplakt met de leus ‘Slopen Bezopen!’

Lees verder
28 februari 2024

Het is oorverdovend stil bij het Hengelose stadsbestuur. ‘Als je niks doet valt er ook niks te participeren’

Foto: SP Hengelo

“Dit college komt met niks. En ook over hun eigen slechte plannen willen ze geen openheid geven…” Het is de verzuchting van de SP fractie die halverwege de periode van dit college van Burgerbelangen, VVD, D66, CDA en PvdA moet constateren dat het lafheid troef is: “Van alle zogenaamde ‘ambities’ komt er maar amper weinig ter bespreking in de gemeenteraad. Hun plannen in het openbaar naar voren brengen, verantwoorden waar ze mee bezig zijn is blijkbaar teveel gevraagd. Ze willen hooguit een ‘bijpraatsessie’ met raadsleden toestaan. Voor de rest is het dood in de pot. En dat voor een college dat participatie van de inwoners voorop had staan. Conclusie: als je niks doet valt er ook niks te participeren.”

Lees verder
9 februari 2024

Jimmy Dijk in Hengelo: "Dat Nationaal ZorgFonds kan er komen"

Foto: SP Hengelo

Vrijdag 26 januari was er in de Schouwburg Hengelo een informatie- en discussieavond over het Nationaal ZorgFonds. Voor een zaal vol met mensen werd in Hengelo een gesprek gevoerd met ervaren zorgverleners werd over de effecten van de marktwerking op hun werk en het eigen risico voor mensen die zorg nodig hebben.

Lees verder

Pagina's