h

SP: “nieuwe verontreiniging Twentekanaal is een brevet van onvermogen van de overheid”

6 juli 2024

SP: “nieuwe verontreiniging Twentekanaal is een brevet van onvermogen van de overheid”

Onlangs werd in een gezamenlijk persbericht door Rijkswaterstaat en de gemeente Hengelo gemeld dat een ernstige verontreiniging van het water in het Twentekanaal met HCH op Hengeloos grondgebied is gemeten dat op 17 mei aan het waterschap gemeld is. Deze kankerverwekkende stof is naar bekend in grote hoeveelheden door Stork geproduceerd als bijproduct van het landbouwbestrijdingsmiddel Lindaan. Deze Stork fabriek was destijds gevestigd aan het Twentekanaal.

“Dat deze stof in een norm-overschrijdende hoeveelheid in het Twentekanaal water blijkt te zitten moet iedereen hier grote zorgen baren” vindt SP raadslid Vincent Mulder. Destijds is deze gevaarlijke stof door Stork en andere bedrijven op verschillende stortplaatsen in Twente, waaronder bijvoorbeeld een gebied rond Old Ruitenborgh als afval gedumpt.

Mulder:

”Deze dumpplaatsen zijn nooit gesaneerd, maar slechts “ingepakt” en liggen nu vaak dichtbij woongebieden. Dit is dus een brevet van onvermogen. Wij willen weten hoe het staat met het toezicht op deze dumpplaatsen en hoe vaak daar nog op eventuele lekkages gemeten wordt. Deze verontreiniging in het Twentekanaal zal mogelijk niet op zichzelf staan.”

Het bedrijfsterrein van Stork, is destijds verkocht aan Akzo Nobel, die het enkele jaren geleden verkocht aan zoutproducent Nobian Industrial Chemicals BV. Akzo Nobel heeft het terrein jarenlang gebruikt voor zout- en chloorproductie. De chloorproductie vond plaats via een zogenaamde kwik-elektrolyse. In die tijd werden in het Twentekanaal ook hoeveelheden van het zeer giftige kwikmetaal gevonden. Die zouden zijn verwijderd. Ook daarbij wil de SP van het college weten of er nog wordt gecontroleerd op kwikverontreinigingen.

De SP fractie vindt dat met name voor bewoners rond industriegebieden de gemeente Hengelo een grote verantwoordelijkheid heeft om te zorgen voor een gezonde en veilige leefomgeving. Mulder:

“Zeker waar het ook gaat om waterverontreiniging moet sanering van vervuiling hoogste prioriteit krijgen. HCH is niet iets wat zomaar uit het milieu verdwijnt. Degenen die dat denken steken zelf hun kop in het zand. En dát is dus juist zeer sterk af te raden!

Reactie toevoegen

U bent hier