h

SP ROEPT HUURDERS FLATS STERRENBUURT OP ZICH TE AANMELDEN VOOR KLANKBORDGROEP

25 maart 2024

SP ROEPT HUURDERS FLATS STERRENBUURT OP ZICH TE AANMELDEN VOOR KLANKBORDGROEP

Foto: SP Hengelo

De SP heeft de huurders van de 144 woningen in de Sterrenbuurt die de komende jaren gesloopt gaan worden aangemoedigd zich op te geven voor de klankbordgroep, die verhuurder Welbions uiterlijk in maart 2024 wil samenstellen. Actieve huurders hebben zich sinds de aankondiging van de sloop in juli 2024 samen met de SP hard gemaakt om een aantal zaken goed geregeld te krijgen. Dit is nodig omdat de aangekondigde sloop de huurders totaal overviel. Helaas komt Welbions de huurders nog niet tegemoet. Het is daarom van groot belang dat via een klankbordgroep hun wensen wel geuit kunnen blijven worden.

Wat is er aan de hand in de Sterrenbuurt?

Begin juli 2023 overviel Welbions de huurders volledig door aan te kondigen dat de flatwoningen aan de Saturnus-, Jupiter-, Venus- en Siriusstraat gesloopt gaan worden. In de tijd daarvoor kregen huurders van Welbions daarover geen signalen, al speelde wel op de achtergrond dat de verhuurder een besluit tot renovatie of sloop moest nemen.

De SP kwam direct in actie en gedurende de zomermaanden organiseerde ze de huurders en kwam samen met hen tot een aantal vragen en zorgpunten. Die lees je hier:

Uitnodiging en aandachtspunten bewonersbijeenkomst 

Deze werden besproken op een zeer druk bezochte bewonersavond op 14 september 2023. Besloten werd de directeuren van Welbions uit te nodigen naar de Sterrenbuurt te komen en de vragen en zorgen aan te horen. Helaas werd dat verzoek geweigerd. Uiteindelijk gingen de huurders op 16 november dan maar naar Welbions toe om de zorgpunten persoonlijk te overhandigen. De brief die werd aangeboden lees je hier: open brief aan Welbions.

https://hengelo.sp.nl/nieuws/2023/11/sloopplannen-sterrenbuurtflats-als-...

Het bleef stil….

Er kwamen geen rechtstreekse antwoorden van Welbions op de vragen uit de brief. Wel organiseerden ze begin december een inloopavond. Daar was op een A4 desgevraagd een antwoordenvel beschikbaar. Er is echter door Welbions niet actief gecommuniceerd, terwijl dat nu juist een van de belangrijkste wensen van de huurders was. Wel verschenen directeur Eric Markvoort en Ineke Waninge van Ookbions in januari bij 1Twente. Aan het einde van het programma gaat het ook over de sloopplannen in de Sterrenbuurt. De link tref je hier aan: https://www.twentefm.nl/artikel/4068538/hengelos-huurdersclub-ookbions-e...

Onjuiste informatie

Tijdens het interview met 1Twente werd aantoonbaar onjuiste informatie verschaft. Reden voor de actieve huurders uit de flats om zelf ook een interview te geven en te vertellen hoe het acht zit: https://www.twentefm.nl/artikel/4210453/bewoners-van-hengelose-sloopflat...

Wat ons betreft geeft dit verhaal goed aan hoe er sinds juli door Welbions en Ookbions is gehandeld. De huuders hebben Welbions overigens in deze periode schriftelijk verzocht alsnog antwoord te geven op de gestelde vragen.

Antwoord op de vragen Klankbordgroep

Medio maart 2024 komen de antwoorden dan alsnog, nadat er vanuit de bewonersgroep op beantwoording is aangedrongen mailbericht bewoners aan Welbions. Zeer onbevredigend, omdat nergens de huurders tegemoet wordt gekomen. De antwoorden vind je hier: Vragen vanuit Sterrenbuurt 16 november 2023 - reactie Welbions

Ook behoorlijk schrijnend als je bedenkt dat zij niet om de sloop en dus een verplichte verhuizing hebben gevraagd. In een mailbericht mailbericht van Welbions aan de bewonersgroep kondigt Welbions aan uiterlijk in maart 2024 een klankbordgroep in te richten. Hoewel het erop lijkt dat deze groep zich vooral mag gaan bezighouden met de nieuwbouw roept de SP juist nog alle zittende huurders op zich actief te melden. Daarmee hebben ze in ieder geval een collectief instrument in handen om hun vragen en zorgen te kunnen uiten.

Reactie toevoegen

U bent hier