h

SP doet bewonersonderzoek in Nijverheid naar ‘gasloos’

22 april 2024

SP doet bewonersonderzoek in Nijverheid naar ‘gasloos’

Foto: SP Hengelo

De SP in Hengelo is een huis aan huis onderzoek in de Nijverheid gestart om van bewoners hun ideeën en meningen te horen over de randvoorwaarden die gaan gelden om per wijk een keuze te maken voor een gasloze energievoorziening. Een aantal conclusies en bevindingen brengt de SP fractie deze week in bij de gemeenteraad van Hengelo die daarover de komende weken besluiten neemt.

Binnenkort beslist de gemeenteraad in Hengelo over de aanpak/kaders om alle inwoners in de stad een alternatief te bieden om conform landelijke doelstellingen in 2050 van het gas af te zijn. Op basis van de kaders wordt een voorkeursvariant voor gas vervat in een wijkuitvoeringsplan, die voor maar liefst 63 wijken gemaakt moeten gaan worden.

Mariska ten Heuw, die als een van de SP leden met deze enquête de wijk in ging:

“Evident is dat de impact om van het gas af te gaan voor mensen enorm is. Mensen zijn bezorgd over de impact op hun huis, hun portemonnee en hun leefomgeving. Bij zo’n grote impact past ook dat de uiteindelijke keuze voor een alternatief democratisch gelegitimeerd wordt, hetzij door de bewoners zelf, hetzij door de gemeenteraad. Die wens hoorden we heel veel terug”.

Al in 2018 werd de Nijverheid als eerste wijk in Hengelo beoogd om ‘van het gas af te gaan’. Vandaar dat de SP in deze wijk met bewoners heeft gesproken, omdat zij goed zijn geïnformeerd over wat gasloos betekent en dus ook kunnen beoordelen of de kaders voor de wijkuitvoeringsplannen adequaat zijn Na met 130 individuele bewoners gesproken te hebben zijn er alvast een aantal conclusies te trekken.”

De samenvattende conclusie is:

De hoofvraag die de SP zich stelde was: voldoen de kaders voor de wijkuitvoeringsplannen zoals ze nu zijn geformuleerd om per wijk de voorkeurskeuze voor het aardgasvrij maken van een wijk op te baseren? Op basis van wat we bij de inwoners van de Nijverheid hebben opgehaald moeten we die vraag ontkennend beantwoorden. De kaders lijken (te veel) voor te sorteren in de richting van een warmtenet als voorkeursoptie. Een optie die met veel argwaan wordt beoordeeld door de bewoners, omdat de betrouwbaarheid daarvan qua levering en prijs onzeker is. Het gesprek over HOE van het gas af wordt in de Nijverheid onder bewoners zeker gevoerd: draagvlak en democratische legitimering voor een gekozen voorkeursvariant is essentieel. Dit omdat de wijze waarop men van het gas af gaat veel impact gaat hebben voor de woning, de portemonnee en de wijk. Het vertrouwen dat men nu heeft in de wijze waarop de voorkeursvariant wordt gekozen is niet heel groot en dat wordt met deze kaders niet verbeterd. Dat zal ook voor andere wijken gelden.

De SP fractie zal het onderzoek inbrengen in de discussie die deze week plaats zal vinden over de invulling van de 63 wijkuitvoeringsplannen voor ‘Hengelo Gasloos’. De SP fractie is er door het onderzoek van overtuigd dat de kaders die worden voorgesteld onvoldoende zekerheid bieden. Daarbij wil ze dat niet het college van B en W, maar uiteindelijk de gemeenteraad de wijkuitvoringsplannen per wijk zelf vaststelt.

Reactie toevoegen

U bent hier