h

Nijverheid gasloos? Dat gaat zomaar niet!

2 mei 2024

Nijverheid gasloos? Dat gaat zomaar niet!

Foto: SP Hengelo

Het draait in onze acties vaak om mensen die iets meemaken waar ze niet om gevraagd hebben. Neem de Nijverheid: al verschillende avonden is de SP met een enquête deze maand langs alle deuren geweest om te horen wat bewoners te zeggen hebben over de plannen van de overheid om deze wijk voor 2030 gasloos te maken. Er staan hele grote veranderingen in de energievoorziening op stapel, want in het Klimaatakkoord is afgesproken om in heel Nederland per 2050 te stoppen met het gebruik van aardgas. In Hengelo moeten in 27 jaar zo’n 39.000 woningen aardgasvrij gemaakt worden. Alternatieven voor aardgas die door de gemeente zijn onderzocht zijn warmtenet, all-electric (warmtepompen), duurzaam gas en als tussenoplossing hybride warmtepompen. Zes jaar geleden al zijn de eerste plannen ontwikkeld om de Nijverheid ‘gasloos’ te maken.

Impact gigantisch

De SP doet al weken onderzoek van deur-tot-deur in de Nijverheid om te horen wat inwoners vinden van deze plannen. Mariska ten Heuw, één van de actieve SP'ers deur aan deur, droeg bij met de reacties die zij ophaalde, zodat er eerste verslag van kon worden gemaakt. "De optie warmtenet lijkt de optie te zijn waarop wordt voorgesorteerd. Bewoners hebben informatiebijeenkomsten gehad over de mogelijke komst van een warmtenet. Ook de gestelde kaders voor een wijkuitvoeringsplan (WUP) lijken te sturen naar deze variant. Een all-electric warmtepomp is de variant die veel inwoners met zonnepanelen beter lijkt. Maar vooral is inmiddels duidelijk dat de impact 'gasloos' gigantisch is en dat de keuze voor een variant voor gas democratisch gelegitimeerd moet zijn."

Anders gezegd: Als SP vinden wij dat een collectieve alternatieve warmtebron voor woningen in de buurt slechts door kan gaan als de meeste bewoners daarmee instemmen. Zowel eigenaren als huurders van woningen zijn ondervraagd en de reacties lopen sterk uiteen. Sommige mensen die wij gesproken hebben aanvaarden de wending van het lot. Anderen zijn op leeftijd, een bewoonster van 80 die er al 55 jaar woont wil dat er niets verandert zolang zij nog leeft, maar ze kookt wel al elektrisch. Een alleenstaande man van 60 snapt wel dat er iets gedaan moet worden om de klimaatdoelstellingen te halen, maar dat moet de overheid betalen, niet de bewoner.

Niet logisch

Marcel, al 9 jaar lid van de SP en bezig met de enquête, woont zelf in Nijverheid en constateert dat Welbions niet logisch bezig is: bij mensen die nergens om gevraagd

hebben wordt zonnepanelen aangeboden, terwijl mensen die wel zonnepanelen willen geen aanbod krijgen. De informatievoorziening is zeker in het afgelopen twee jaar slecht te noemen. Hij is al bij veel deuren langs geweest en neemt echt de tijd om met mensen te spreken. "We zijn goed bezig als SP door er bovenop te blijven."

Dat zegt ook Jolanda, die al verschillende keren is mee geweest langs de deuren van de Nijverheid. "Ik heb zelf warmtenet. Ik woon in een nieuwbouwappartement (sociale huur), dus geen last van opbrekingen van straten gehad. Ik woon in Veldwijk/Berflo Es, en daar zijn heel veel nieuwe woningen gebouwd. Vooral dure koopwoningen, vrije sector huur en veel te weinig sociale huurwoningen. Voor mij is warmtenet niet zo duur. Maar ik woon alleen en ben zuinig. Veel woningen in de wijk hebben én warmtenet én zonnepanelen én warmtepompen.

"Maar een wijk zomaar even gasloos maken, dat gaat natuurlijk niet. Ik denk dan ook dat het nog jaren kan duren voordat er iets gaat gebeuren in de Nijverheid. Langer dan 2030. Hele straten moeten opengebroken worden, veel huizen zijn oud en slecht te isoleren en een aantal huizen krijgen nu via Welbions aangeboden, voor zover de huizen dat toelaten, de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen tegen een 'redelijke?' vergoeding per maand.

Ben in de wijk geweest, heb mensen gevraagd wat ze ervan vinden, en veel willen het laten zoals het is. Sommigen hebben al zonnepanelen. Maar puntje bij paaltje? Niemand wil dat warmtenet hen door de strot geduwd word. Wat is een socialistische oplossing? Wat mij betreft: wat willen de bewoners zelf? En in hoeverre kunnen wij ze als SP daarin ondersteunen en hen sterk maken richting gemeente Hengelo. Wat we vooral moeten tegenhouden is dat gemeente Hengelo en Welbions hun gang gaan. Ze laten zich de laatste tijd steeds vaker zien van de onhebbelijke kant en misbruiken hun machtsposities. Dat moet ten alle tijde voorkomen worden. Daar zijn we het allemaal over eens binnen SP."

Een aantal van de conclusies en bevindingen heeft de SP fractie inmiddels ingebracht bij de gemeenteraad van Hengelo die daarover de komende weken besluiten neemt.

Voor het SP rapport over de bevindingen bij bewoners in de Nijverheid,

klik hier

Reactie toevoegen

U bent hier