h

Afbraak sociaal beleid. Nieuw college laat haar ware aard zien

16 juli 2022

Afbraak sociaal beleid. Nieuw college laat haar ware aard zien

Foto: SP Hengelo

Deze week vergaderde de Hengelose gemeenteraad twee avonden om de eerste plannen te bespreken die het nieuwe college van PvdA, Burgerbelangen, VVD,D66 en CDA durfden te presenteren. ‘Durfden’, want het duurde heel lang voordat ze hun plannen bekend maakten. Nog geen week tijd hadden de raadsleden om deze te bestuderen. ‘Durfden’ ook omdat het schokkende plannen bleken te zijn, waarin deze partijen miljoenen willen bezuinigen op sociaal beleid, het zogenaamde sociaal domein. Daarmee wordt bedoeld de Jeugzorg, de WMO, thuiszorg en dagbesteding, sociale werkvoorziening en nieuw ook het armoedebeleid.

Waar vorige colleges onder aanvoering van SP wethouder ten Heuw grote bezuinigingen niet op het sociaal beleid lieten doorvoeren komt dit college met een desastreuze ommezwaai. Ze wil fors bezuinigingen op beleid wat de minst draagkrachtigen in Hengelo treft, mensen die het niet breed hebben door wat voor omstandigheden dan ook. Die bezuinigingen zijn de afgelopen jaren Den Haag over de gemeenten afgedwongen. De SP koos ervoor om die groepen niet aan de lat te laten staan voor het beleid van Rutte cs.

Het waren fractievoorzitter Hugo Koetsveld en raadslid Gerrit-Jan Leusink die dan ook hun felle kritiek lieten horen op de asociale keuzes die dit college maakt, namelijk het voorstellen van drie onmogelijke bezuinigingsscenario’s, een driekoppig monster, zoals Leusink het omschreef.

Zijn inbreng in het debat vindt u hier:

Bijlage betoog transformatie sociaal domein

De SP stelde voor om voor de komende jaren ook scenario’s uit te werken waarin er niet bezuinigd wordt en daarvan ook de effecten mee te nemen die dat heeft op de Hengeloërs die met moeite kunnen rondkomen. De SP bracht een motie in stemming die door de oppositie minus de PVV werd gesteund. Het college houdt voet bij stuk en wil het sociale beleid dat in de afgelopen twaalf jaar door de SP is neergezet afbreken.

Hier de tekst van die motie van de SP:

Motie Social Domein

Reactie toevoegen

U bent hier