h

Nieuw SP raadslid Gerrit Jan Leusink’s eerste pleidooi in de Raad

22 juni 2022

Nieuw SP raadslid Gerrit Jan Leusink’s eerste pleidooi in de Raad

Foto: SP Hengelo

Ons nieuwste raadslid heeft van zich laten horen. Naast uit te leggen over wat zijn drijfveren zijn, legt hij ook onmiddellijk de verbinding met de mensen die hij wil vertegenwoordigen. Mensen van allerlei pluimage uit de buurten en wijken in Hengelo. Hij gaat in op het dreigende verdwijnen van ontmoetingsplekken in de buurten. Zo is het Dienstencentrum ’t Swafert is voor de bewoners van Groot Driene van groot belang. Dit is zijn krachtige oproep:

Voorzitter en beste raadsleden. Ik sta hier enigszins een beetje teleurgesteld voor u.

De afgelopen maanden ben ik gestart in een voor mij tamelijk nieuwe wereld, namelijk die van de lokale politiek. En ik ben niet teleurgesteld over mijn rol als raadslid. In tegendeel, het is een eer om volksvertegenwoordiger te mogen zijn.

Maar het is met name dat laatste deel, volksvertegenwoordiging, wat ik nog zo weinig heb mogen aanschouwen. Bij de afgelopen inbreng van andere raadsleden heb ik behalve flink wat technocratische vraagstelling, weinig terug kunnen horen waarom iemand hier nu staat. Sta je hier voor jezelf of kom je hier iemand vertegenwoordigen en wie is dat dan? Neem ons mee en laat uw drijfveren zien.

Ik ben zelf opgegroeid in dit mooie Hengelo waar ik de wijken goed ken. Opgegroeid aan de rand van de Sterrenbuurt en de Noork, gewoond in ’t Wilbert en momenteel in Groot-Driene. Toen ik zelf de mogelijkheid kreeg heb ik ook steeds bewust gekozen om te wonen in een wijk waar je een diversiteit hebt aan mensen, culturen, geloven, huidskleur en financiële mogelijkheden. Mijn zoon groeit niet op in een van die ‘witte bubbels’, die wij vanuit de politiek laten ontstaan; Hij groeit op met een reëel beeld van Hengelo en in contact met álle mensen die daar wonen.

Mijn vrouw en ik zijn nu beide bijna 20 jaar hulpverlener, altijd met mensen gewerkt. Ik heb naast kinderen mogen staan in gesloten en open jeugdzorg en naast volwassenen in de GGZ en nu werkzaam voor de wijkteams in die andere mooie grote stad een paar kilometer verderop. Ik kan veel vertellen over de gesprekken die ik gevoerd heb met mensen die in sommige tijden meer hulp nodig hadden dan in andere tijden. Ik kan veel vertellen over wat bezuinigingen hebben gedaan met de complexiteit van mijn werk en dat van mijn vrouw. Maar veel belangrijker is dat ik mij laat vertellen door de inwoners wat bezuinigingen met hen doen en welke gevolgen dit heeft voor hun welzijn. Als sociaal werker, als humanist en nu ook als volksvertegenwoordiger ken ik het belang van het goede gesprek maar vind ik dat in onze snelle en tevens uitgeholde samenleving dit goede gesprek te weinig wordt gevoerd.

Het coalitieakkoord biedt in zijn geheel weinig concrete informatie en zo ook op het onderwerp van ontmoeting en participatie. Wel wordt iets hoopgevends gemeld, namelijk: “Door een plek van ontmoeten en verbinden te creëren wordt de leefbaarheid in wijken vergroot.” Vanuit de goede gesprekken die de SP voert met betrokken bewoners heb ik daarom enkele vragen.

Aanleiding vormt het dreigende verdwijnen van ’t Dienstencentrum in ’t Swafert, als een locatie waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar drukbezochte activiteiten plaats vinden.

Het college stelde vorig jaar als reactie op vragen van de SP dat Wijkracht in opdracht van de gemeente bezig was om een drietal hoofdlocaties in te richten, en dat er daarnaast zogenaamde ‘kuierlocaties’ zouden worden ingericht. Waar de opdracht vanuit de gemeente duidelijk gedreven leek vanuit een bezuinigingsopdracht sprak Wijkracht dit in een krantenartikel tegen.

Ondertussen is er nog weinig meer duidelijk dan dat Wijkracht haar plan verder probeert vorm te geven, maar dat de bewoners van ’t Swafert en Groot Driene aankijken tegen de sluiting van hun belangrijke ontmoetingsruimte dit najaar en hen aangeboden wordt om naar de Klokstee te kunnen op ruim vier kilometer van hun buurt.

Vandaar mijn vragen vanuit de SP-fractie:

  1. Kan het college antwoord geven of het dienstencentrum in ’t Swafert dicht gaat, ja of nee? Daarbij, kan het college concreet worden naar de inwoners over wat ze wil met de ontmoetingsruimten in buurten?
  2. Wat is de concrete inzet van het college waar het gaat om de voorzieningen op peil houden en intensiveren? Welke schaal heeft het college daarbij voor ogen? 
  3. Is het college het met de SP eens dat het Wijkracht plan, zoals in juni 2019 gepresenteerd is uitgegaan van bezuinigingen op wijkwelzijnsvoorzieningen, en daardoor heeft gezocht naar minder ontmoetingslocaties in de buurten?
  4. Is het college het met de SP eens dat het Wijkracht plan, zoals in juni 2019 gepresenteerd van een top down benadering uit is gegaan? Hoe kunnen bewoners, zoals die in ’t Swafert, zorgen dat hun voorzieningen niet wegbezuinigd worden? Hoe kunnen onze bewoners meepraten, hun wensen kenbaar maken en hun invloed aanwenden waar het gaat om het goed voorzien van ontmoetingsplekken in hun buurt?
  5. Waar kunnen de bewoners van ’t Swafert in december dit jaar elkaar ontmoeten voor activiteiten?

Reactie toevoegen

U bent hier