h

‘Niets zeggend, holle frasen, maar wel een bedreiging voor Hengelo als sociale stad!’

9 juni 2022

‘Niets zeggend, holle frasen, maar wel een bedreiging voor Hengelo als sociale stad!’

Dat is kort samengevat de reactie van de SP fractie op het nieuwe coalitieakkoord van BurgerBelangen, VVD, CDA, PVDA en D66 in Hengelo.

Fractievoorzitter Hugo Koetsveld wilde van de heer Daals van Burgerbelangen, die bij de verkiezingen de grootste partij werd, weten wat hij nu bedoelde met de door hem gepropageerde ‘Nieuwe Bestuurscultuur’. En waaruit volgens hem dan de ‘Oude Bestuurscultuur’ zou bestaan, dat  vervanging verdiende. De antwoorden bleven uit. Daals dook, wilde geen antwoorden geven. Het vage coalitieprogramma werd niet concreet uitgelegd. Menig andere fractievoorzitter viel Koetsveld bij: “het is volstrekt niet duidelijk wat de inwoners van Hengelo nu kunnen verwachten.”

Koetsveld had vervolgens nog een hele trits aan vragen waar hij noch van de fractievoorzitters van de coalitie, noch bij de nieuwbakken wethouders antwoorden kreeg. Behalve op een zeer pijnlijk punt, namelijk de bezuinigingen binnen het zogenaamde ‘sociale domein’. De wethouder van de grootste partij (BB), mevrouw Freriksen gaf uiteindelijk schoorvoetend aan dat er ‘forse ingrepen’ gedaan zullen worden die pijn gaan doen, al dacht ze hierbij dat het vooral om ‘laaghangend fruit’, voor de hand liggende ‘ingrepen’ zou gaan. Koetsveld noemde dit een strategische trendbreuk met het vorige college waarin de SP juist garant stond voor behoud van het peil van de sociale voorzieningen. Wethouder Bruggink sprak zijn collega Freriksen overigens tegen door aan te geven dat het wél om ver gaande pijnlijke ingrepen zou gaan  Ook onderkende hij  dat er geen makkelijke bezuinigingen te realiseren zouden zijn. Grote ingrepen in het sociaal domein met echte pijnlijke keuzes zijn met de SP in het college uitgebleven. Ook omdat de SP de keus maakt in een dergelijk geval de bezuiniging niet alleen binnen het sociaal domein te zoeken.

De vraag over de kosten van een extra vijfde wethouder (ruim 1 ton)  in dit nieuwe college werd door geen enkele coalitiepartij beantwoord. De SP vroeg zich ook nog af of was overwogen om als college een deeltijdfunctie te nemen om deze kosten te beperken. Het geld wat daarmee bespaard had kunnen worden zou ruim voldoende zijn voor een permanente kunsthal

Hier de Inbreng van Hugo Koetsveld (SP): 

Reactie toevoegen

U bent hier